B.1.1. Vi du Khop lenh Dinh ky - Ban Excel kem Cong thuc.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Cộng dồn khối lượng muaTổng
cầu
Người đặt muaGiáNgười đặt bánTổng
cung
Cộng dồng khối lượng bánThực
khớp
Trạng thái sau khớpLệnh muaLệnh bán
3
Dư muaDư bánGiáKhối lượngGiáKhối lượng
4
10K10K10K (M1)ATCATC10.000 (M1)ATC5.000 (B1)
5
10K10KKhông có14,7Không có45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K10K035K14,16.000 (M2)13,65.000 (B2)
6
10K10KKhông có14,6Không có45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K10K035K141.000 (M3)13,72.000 (B3)
7
10K10KKhông có14,5Không có45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K10K035K13,95.000 (M4)13,84.000 (B4)
8
10K10KKhông có14,4Không có45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K10K035K13,88.000 (M5)13,99.000 (B5)
9
10K10KKhông có14,3Không có45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K10K035K13,77.000 (M6)1420.000 (B6)
10
10K10KKhông có14,2Không có45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K10K035K
11
10K+6K=16K16K6K (M2)14,1Không có45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K16K029K
12
10K+6K+1K=17K17K1K (M3)14,020K (B6)45K5K+5K+2K+4K+9K+20K=45K17K028K
M1, M2, …, M6 - Người mua 1, 2, … 6
13
10K+6K+1K+5K=22K22K5K (M4)13,99K (B5)25K5K+5K+2K+4K+9K=25K22K03K
B1, B2, …, B6 - Người bán 1, 2, … 6
14
10K+6K+1K+5K+8K=30K30K8K (M5)13,84K (B4)16K5K+5K+2K+4K=16K16K14K0
15
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37K7K (M6)13,72K (B3)12K5K+5K+2K=12K12K25K0
Nguyên tắc khớp: Giá có mức Thực khớp cao nhất
16
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có13,65K (B2)10K5K+5K=10K10K27K0
Giá khớp cuối 13.9
17
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có13,5Không có5K5K5K32K0
Khối lượng khớp cuối: 22K
18
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có13,4Không có5K5K5K32K0
Trạng thái: Dư bán 3K
19
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có13,3Không có5K5K5K32K0
20
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có13,2Không có5K5K5K32K0
21
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có13,1Không có5K5K5K32K0
22
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có13,0Không có5K5K5K32K0
23
10K+6K+1K+5K+8K+7K=37K37KKhông có12,9Không có5K5K5K32K0
24
ATC5K (B1)5K5K
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu