รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม "ยืมไม่อั้น" 2/2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตกรุงเทพฯ
2
รางวัลที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลคณะ
3
1
5901053630xxx
ประภาสิริ ไตรรัตนเจริญชัย
วิศวกรรมศาสตร์
4
2
5901001610xxx
ปภังกร ทองศรีรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
5
3
6004044910xxx
ศิรวิชญ์ เชื้อชมสุข
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
6
รางวัลพิเศษ
7
6116021630xxx
แสงเดือน ใสงาม
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
8
6003051624xxx
บงกช ผลฉาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
5904052616xxx
ธนพัทธ์ มิเอมวิทยาศาสตร์ประยุกต์
10
11
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาระยอง
12
รางวัลที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลคณะ
13
1
5912051516xxx
ปรเมธี ศรีจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี(ระยอง)
14
2
5912041620xxx
ศรสวรรค์ บุตรแสง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี(ระยอง)
15
3
6012051620xxx
ศักรินทร์ ชลตระกูล
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี(ระยอง)
16
17
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาปราจีนบุรี
18
รางวัลที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลคณะ
19
1
6101072620xxx
ปฎิภาณ ผดุงสัตย์
วิศวกรรมศาสตร์
20
2
6101072610xxx
วีรวัฒน์ ลาภอารมณ์
วิศวกรรมศาสตร์
21
3
5706032630xxx
พรพรรณ ปิ่นทอง
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม(ปราจีนฯ)
22
23
ผู้ที่มีรายชื่อกรุณารอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักหอสมุดกลางตามวิทยาเขตของตน
24
โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 2147 ในเวลาราชการ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...