Rapla Vesiroosi Kooli üldtööplaan 2019/2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
RAPLA VESIROOSI KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2019/2020
2
Õppe- ja kasvatusprotsess.
3
Valdkond/ Soovitav olukordTegevused, soovitud tulemused20192020EestvedajaMeeskond
4
septoktnovdetsjaanveebmärtsaprmaijuunaug
5
Õppekorraldus
6
Õppetegevus on korraldatud otstarbekalt, kaitstes ning edendades õpilaste vaimset ja füüsilist tervist.Uuendatud kodukorra rakendaminexxxJuhtkondKogu koolipere
7
Õpipädevused
8
Õpilased on õpipädevad: suudavad organiseerida õppekeskkonda ja hankida teavet; planeerida õppimist; kasutada õpitut; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida enda teadmisi ja oskusi ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi.Digipädevuste süsteemsem rakendamine aineõppesxxxxxxxxxHaridustehnoloogAineõpetajad
9
Ettevõtlikkust arendava õpikäsituse projekt 2. ja 3. kooliastmesxxxxÕppealajuhataja, Ettevõtliku Kooli meeskonnajuhtAineõpetajad, klassijuhatajad
10
Personal
11
Koolis töötavad professionaalsed, innovaatilised ja koostöövalmid spetsialistid.Tasemekoolitused kvalifikatsiooninõuete täitmiseksxxxxxxxxxxxÕppealajuhatajaKvalifikatsioonile mittevastavad töötajad
12
13
14
15
Õppekeskkond
16
Valdkond/ Soovitav olukordTegevused, soovitud tulemused20192020EestvedajaMeeskond
17
septoktnovdetsjaanveebmärtsaprmaijuunaug
18
Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab hariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone.
19
Füüsiline keskkond. Kasutatavate ruumide sisustus ja kooli ümbrus on esteetiline ja õppe seisukohast otstarbekas, turvaline ning vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.Mänguväljaku ehitusprojekti koostaminexxxxDirektor, haldusjuht
20
21
Vaimne ja sotsiaalne keskkond. Koolis on loodud vastastikusel lugupidamisel ja kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel.Õpilase vaimne tervis ja tunnirahu toetaminexxxxxxxxxxHEV koordinaatorTugimeeskond
22
Organisatsiooni areng
23
Valdkond/ Soovitav olukordTegevused, soovitud tulemused20192020EestvedajaMeeskond
24
septoktnovdetsjaanveebmärtsaprmaijuunaug
25
Kooli juhtimine on avatud, koostöine ja väärtuspõhine.Arengukava uuendaminexxxDirektorÕppenõukogu, hoolekogu, õpilasesindus
26
Lastevanematega aktiivsem koostööxxxxxxxxxxDirektor, õppealajuhatajaKlassijuhatajad
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...