(2) 2562 เทอม 2 - 2562 (แจ้งอัพเดทในแฟนเพจห้องสมุดค่ะ) เปลี่ยน ม.ได้ที่ tab ม. *บันทึกว่าใครผ่าน10แล้วบ้าง ใครผ่านแล้ว ครูจะลงเป็นวันที่ไว้ค่ะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อัพเดท จบ 7 ก.พ. 63
สถิตินี้ไม่สามารถอัพเดทอัตโนมัติได้ค่ะ ครูต้องเป็นคนนับ จาก excel หากอยากเช็คอีบุ๊คว่าครบหรือไม่ครบ นับได้ที่เมนู My Library โดยนับจากบนสุด ไปถึงวันเปิดเทอมนี้ 2019-10-29 เท่านั้นค่ะ
http://gg.gg/pwlb25622
หรือ
https://tinyurl.com/pwlb25622
เทอมที่แล้ว gg.gg/pwlb2562
2
วิธีดูสถิติเรียลไทม์ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/2224944230908180?__tn__=-R
ค่าดิบ สถิติรายวันที่ทำ
https://drive.google.com/drive/folders/1xY_uKaBZawUSuwZaa9rAxWRbn83rYT3k?usp=sharing
3
คุณอยู่ tab ม.1
ตัวนับเปล่า https://drive.google.com/drive/folders/1qIatuxoy94dqiBTX-MSbkh8l7AcQUeYF?usp=sharing
รวมรายเดือน ส่งสารสนเทศ
https://drive.google.com/drive/folders/1debcvGRCjzagkEF8bkihaIgut1s9BQ53?usp=sharing
4
ยังไม่ได้แก้ชื่อ
จะทำตัวนับใหม่ด้วย
5
1ทับ1เลขที่1/1ชื่อ
วันที่ครูเช็คยืนยัน ผ่าน
หนังสืออีบุ๊ครวมเลขประจำตัวหมายเหตุไฟล์รายชื่อ21ตค62
7ก.พ. 63 จบแล้วค่ะ
6
คนที่ 1122655
เด็กชายธนัทเทพคติภักดีธรรม
17 ธ.ค. 621021222655
7
2222656
เด็กชายธัญชนใหม่เอี่ยม
17 ธ.ค. 621201222656
8
3322657
เด็กชายนันทวัฒน์แก้วพวง
25 ธ.ค. 621201222657
9
4422658
เด็กชายปรัชญาภาษุ
17 ธ.ค. 621201222658
10
5522659
เด็กชายปุริมปรัชญ์ปานเขียว
17 ธ.ค. 621201222659
11
6622660
เด็กชายภูมิรัตน์สวัสดิ์ศรี
17 ธ.ค. 621301322660
12
7722661
เด็กชายเมธวินสุขจิต
17 ธ.ค. 621201222661
13
8822662
เด็กชายศิรสิทธิ์จันสี
25 ธ.ค. 621301322662
14
9922663
เด็กชายอนวัชมีเมฆ
19 พ.ย. 6212122422663
15
101022664
เด็กชายเอกชัยจันทะชิต
17 ม.ค. 632151722664
16
111122665
เด็กหญิงกรนันท์เศรษฐสิงห์
17 ธ.ค. 6212142622665
17
121222666
เด็กหญิงกัลยาสุระสุรางค์
25 ธ.ค. 621201222666
18
131322667
เด็กหญิงเกวลินสมมิตร์
17 ธ.ค. 621201222667
19
141422669
เด็กหญิงฐิติวัลค์มีกลิ่นหอม
9 ธ.ค. 621301322669
20
151522670
เด็กหญิงณัฐนิชาคล้ายสุวรรณ์
13 ธ.ค. 621201222670
21
161622671
เด็กหญิงดลยารัทธนี
9 ธ.ค. 621301322671
22
171722672
เด็กหญิงธนัยนันท์ผายเงิน
9 ธ.ค. 621901922672
23
181822673
เด็กหญิงธัญญาภรณ์สุขสำราญ
13 ธ.ค. 621201222673
24
191922674
เด็กหญิงธิติมาหาเคน
13 ธ.ค. 6214112522674
25
202022675
เด็กหญิงนรีกานต์สาลีพร
3 ธ.ค. 621301322675
26
212122676
เด็กหญิงนฤมลทั่งจันแดง
12 ธ.ค. 621301322676
27
222222677
เด็กหญิงนิศารัตน์อ่อนพลี
12 ธ.ค. 621501522677
28
232322678
เด็กหญิงนีรภาจันทร
17 ธ.ค. 621201222678
29
242422679
เด็กหญิงโบว์-
12 ธ.ค. 622002022679
30
252522680
เด็กหญิงปภาวดีสิงแก้ว
13 ธ.ค. 621301322680
31
262622681
เด็กหญิงประภัศราทองพรรณา
9 ธ.ค. 621261822681
32
272722682
เด็กหญิงปิ่นมณีดีเลิศ
17 ธ.ค. 621201222682
33
282822683
เด็กหญิงพรรณพษารอดอินทร์
9 ธ.ค. 621201222683
34
292922684
เด็กหญิงพัชราภรณ์เที่ยงวิบูลย์วงศ์
17 ธ.ค. 621201222684
35
303022685
เด็กหญิงแพรดานิคุณรัมย์
12 ธ.ค. 621601622685
36
313122686
เด็กหญิงภัครมัยจีนโน
9 ธ.ค. 621301322686
37
323222687
เด็กหญิงภัทราวดีบรรณารักษ์
12 ธ.ค. 621201222687
38
333322688
เด็กหญิงมนัสนันท์ชาตรูประชีวิน
27 ธ.ค. 621201222688
39
343422689
เด็กหญิงรดามณีแก้วพวง
9 ธ.ค. 621901922689
40
353522690
เด็กหญิงรัชตาบุตรดีอติยา
17 ธ.ค. 621201222690
41
363622691
เด็กหญิงรุ่งรดีหมั่นการ
9 ธ.ค. 621801822691
42
373722692
เด็กหญิงลลิดาบุญเรืองจักร
13 ธ.ค. 621301322692
43
383822693
เด็กหญิงลลิดาภูมิชัย
9 ธ.ค. 621401422693
44
393922694
เด็กหญิงวรัญญาฉ่ำพึ่งช้าง
17 ธ.ค. 621201222694
45
404022695
เด็กหญิงศศิภาเบ็ญจขันธ์
17 ธ.ค. 621201222695
46
414122696
เด็กหญิงศุภารัตน์ศรีหาวงษ์
13 ธ.ค. 621401422696
47
424222697
เด็กหญิงสาวิตตรีฟูเฟื่อง
9 ธ.ค. 621401422697
48
434322698
เด็กหญิงสุจิตายอดนุ่ม
26 พ.ย. 621801822698
49
444422699
เด็กหญิงอรนลินเนียมเพราะ
9 ธ.ค. 6216143022699
50
zzzzz000zzzzz
51
zzzzz000zzzzz
52
57874652
53
54
55
1ทับ2เลขที่1/2ชื่อ นามสกุล
วันที่ครูเช็คยืนยัน ผ่าน
หนังสืออีบุ๊ครวมเลขประจำตัวหมายเหตุ
56
1122700
เด็กชายกัณตภณทรัพย์สิน
29 พ.ย. 621321522700
57
2222701
เด็กชายกันต์กวีทองสิน
9 ธ.ค. 621201222701
58
3322702
เด็กชายจักรพงษ์เชียงเคน
29 พ.ย. 621601622702
59
4422703
เด็กชายชิติพัทธ์มาลาสาย
13 ธ.ค. 621201222703
60
5522704
เด็กชายณัฏฐภัทรเมืองพงษา
20 ธ.ค. 621201222704
61
6622705
เด็กชายณัฐชนนทองวรณ์
15 พ.ย. 621501522705
62
7722706
เด็กชายธนัชทัศน์พนมมา
29 พ.ย. 621201222706
63
8822707
เด็กชายธนากรพิมพระขันธ์ุ
29 พ.ย. 621201222707
64
9922708
เด็กชายธนาธิปบวบมี
15 พ.ย. 6213122522708
65
101022709
เด็กชายธีรพัฒน์เกิดมีเงิน
12 ธ.ค. 6213152822709
66
111122710
เด็กชายพราหมรชฏนวลตะคุ
13 ธ.ค. 6212142622710
67
121222711
เด็กชายพิริยะเกตุศิริ
29 พ.ย. 621301322711
68
131322712
เด็กชายภูบดีกรตุ้ม
15 พ.ย. 621801822712
69
141422713
เด็กชายวรกาญจน์ลาภนราพิทักษ์
9 ธ.ค. 621201222713
70
151522714
เด็กชายวรายุสบุญรอด
29 พ.ย. 621301322714
71
161622715
เด็กชายวาทินไหนสุวรรณ
15 พ.ย. 621501522715
72
171722716
เด็กชายสิริพลมหาโคตร
9 ธ.ค. 621201222716
73
181822717
เด็กชายอภิชัยภูมะลา
15 พ.ย. 621401422717
74
191922718
เด็กหญิงกรพัชรพัฒนะกุล
29 พ.ย. 6218112922718
75
202022719
เด็กหญิงกุลวรางค์จันทวะฤทธิ์
26 พ.ย. 621701722719
76
212122720
เด็กหญิงจิรัตตรีสีหะ
29 พ.ย. 621501522720
77
222222721
เด็กหญิงจุฑารัตน์อยู่หลำ
29 พ.ย. 621601622721
78
232322722
เด็กหญิงชนาพรริมสันเทียะ
26 พ.ย. 621501522722
79
242422723
เด็กหญิงฐิติมาชมสมุทร
ห้อง 0 ใน SGS แล้ว
00022723
นักเรียนชุมนุมห้องสมุด
80
252522724
เด็กหญิงธัญญาพรวิจิตรกุล
26 พ.ย. 621201222724
81
262622725
เด็กหญิงนภัคลักษณสุต
29 พ.ย. 621862422725
82
272722726
เด็กหญิงนวพรผิวสวย
29 พ.ย. 623603622726
83
282822727
เด็กหญิงนันท์นภัสสาสุข
15 พ.ย. 621301322727
84
292922728
เด็กหญิงเบญจมาศเอิบแจ้ง
29 พ.ย. 621201222728
85
303022729
เด็กหญิงปภาวดีน้อมจันทึก
26 พ.ย. 622202222729
นักเรียนชุมนุมห้องสมุด
86
313122730
เด็กหญิงปริยาภัทรสังกลิ่น
26 พ.ย. 621501522730
87
323222731
เด็กหญิงปัทมวรรณดำจะโปะ
17 ม.ค. 631301322731
88
333322732
เด็กหญิงปิรันธยาบัวไขย
29 พ.ย. 621201222732
89
343422733
เด็กหญิงพริดาเพ็งมา
29 พ.ย. 621201222733
90
353522734
เด็กหญิงพุทธธิดาวงษ์สีหา
20 ธ.ค. 621401422734
91
363622735
เด็กหญิงภัทรีดากลัดเจริญ
11 ธ.ค. 621501522735
92
373722736
เด็กหญิงเมธาวีใจพรมมินทร์
15 พ.ย. 624004022736
93
383822737
เด็กหญิงรมิดาสุมาลี
29 พ.ย. 621301322737
94
393922738
เด็กหญิงฤทัยอมรศุภรัตน์
20 ธ.ค. 621301322738
95
404022739
เด็กหญิงสิริวรรณกิจไพบูลย์กุล
29 พ.ย. 621401422739
96
414122741
เด็กหญิงสุธีราโพธิ์งอก
9 ธ.ค. 621701722741
97
424222742
เด็กหญิงสุพรรณษาทาหว่างกัน
15 พ.ย. 621601622742
98
434322743
เด็กหญิงสุภาวดีจันทรวงษ์
29 พ.ย. 621201222743
99
444422744
เด็กหญิงอารยาตุงคะศิริ
9 ธ.ค. 6214142822744
100
zzzzz000zzzzz
Loading...