GI_M_DUUPs_R_18-19_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
МП ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ
2
форма на обучение: РЕДОВНА | учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН
3
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg)
4
ГРАФИК ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
5
(публикувано на 04/12/18 | моля, проверете преди началото на сесията за възможни промени)
6
7
I курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности
8
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
9
Психопатология и психиатрия доц.д-р Владимир Велинов21з.06.02.1910:3012:30тест
10
Когнитивна психология доц. д-р Евдокия Христова61з.22.01.1912:0014:00тест
11
Психология на развитието в ДЮВ – І част проф. Иван Димитров65з.11.02.1909:0013:00писмен
12
Психология на личността І част гл.ас.д-р Жорж Балев61з.04.02.1909:0012:00тест
13
Психологическо измерване І част проф.. Емилия Алексиева21з.25.01.1909:0010:00тест
14
Клинична психология І частдоц. Поли Петкова61з.29.01.1912:0013:00Защита на курсова работа
15
16
II курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + I курс бакалаври, завършили психология
17
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
18
Психодиагностика на развитието в ДЮВ І частпроф. Пламен Калчев21з.29.01.1912:0014:00тест
19
Арт-техники в ДЮВ доц. Евдокия ХристоваДКЦ №10421.01.1913:0015:00Защита на курсова работа
20
61з.16:0018:00
21
Семейно консултиране гл.ас. Камелия ХанчеваМУДЪЛ04.02.1909:0013:00тест
22
61з.12.02.1909:0011:00устен
23
Родителски модели на поведение - СИПгл. ас. Жорж Балев61з.09.02.1909:0012:00Защита на курсова работа
24
Психология на емоционалните регулации – СИПгл.ас. Людмил Денев61з.31.01.1912:3013:30комбиниран
25
Проективни методи за диагностика на развитието в ДЮВ - СИПпроф. Емилия Алексиева21з.25.01.1910:0011:00тест
26
27
III курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + II курс бакалаври, завършили психология
28
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
29
Диагностика и терапия на специфичните нарушения на способността за ученегл.ас. д-р Анета Атанасова21з.29.01.1914:0015:00тест
30
Мотивация за учене - СИПпроф. Памен Калчев61з.22.01.1910:0012:00писмен
31
Професионално ориентиране и консултиране в училище - СИПпроф. Яна Мерджанова517каб.28.01.1910:0012:00писмен и устен
32
Аутизъм – психологическа оценка и терапевтична програма – СИПгл.ас.д-р Анета Атанасова61з.21.01.1914:0015:00тест
33
Работа с групи – част 2 СИППетя Петрова61з.08.02.1910:0012:00защита на курсова работа
Loading...
Main menu