ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
This ishabit.avenarius.skave.click/2019day-to-day view:hab.avenarius.skhappiness calculator:ave.click/happyhappiness archives:happy.avenarius.sk
2
Toto jehabit.avenarius.skave.click/2019každodenný prehľad:hab.avenarius.skkalkulačka šťastia:ave.click/happyarchívy šťastia:happy.avenarius.sk
3
2019JarĽetoJeseň
Zima 2019/20
ID no.HabitJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
September
OctoberNovemberDecember
4
89 %85 %83 %96 %93 %R-01White Lily Sleep In77 %97 %86 %78 %89 %77 %84 %88 %98 %92 %100 %97 %
5
97 %97 %96 %99 %97 %R-02White Lily Sleep Out88 %100 %100 %94 %97 %94 %97 %97 %100 %98 %100 %100 %
6
45 %44 %40 %50 %42 %R-03Sleep Quality45 %53 %45 %38 %50 %41 %38 %41 %50 %47 %53 %41 %
7
54 %52 %71 %45 %48 %R-04Pohib32 %75 %58 %47 %52 %97 %71 %45 %27 %42 %67 %42 %
8
8 %8 %13 %2 %4 %R-05Breakfast Cycle3 %23 %18 %1 %6 %23 %7 %9 %1 %4 %1 %5 %
9
63 %63 %90 %32 %85 %R-06Today Calendar Check55 %58 %65 %67 %58 %100 %84 %87 %3 %29 %63 %84 %
10
73 %84 %92 %42 %88 %R-07Brief Kikirík Look Zajtra & Hot55 %79 %90 %90 %71 %100 %84 %94 %7 %42 %77 %87 %
11
71 %67 %93 %56 %88 %R-08Hoďinoví Šarlatanológovia50 %54 %74 %67 %61 %100 %84 %97 %60 %42 %67 %90 %
12
81 %92 %95 %49 %97 %R-09Yesterday Watch Values71 %89 %100 %100 %77 %100 %84 %100 %7 %45 %97 %97 %
13
92 %89 %96 %87 %93 %R-10Terézia Admin Check100 %92 %100 %100 %68 %100 %87 %100 %87 %81 %93 %97 %
14
19 %9 %28 %16 %46 %R-11Lektüre [& post-L] Tweet0 %25 %16 %10 %0 %20 %16 %48 %0 %10 %40 %42 %
15
20 %17 %32 %12 %26 %R-12Šati for Obed Excursion10 %25 %19 %17 %16 %63 %16 %16 %10 %10 %17 %23 %
16
55 %66 %62 %44 %49 %R-13Hoľiť sa29 %75 %58 %70 %71 %83 %58 %45 %33 %65 %33 %45 %
17
44 %49 %54 %32 %57 %R-14Matrac Put-Away23 %54 %52 %17 %77 %87 %29 %48 %30 %23 %43 %52 %
18
86.8 kg87.3 kg86.6 kg85.9 kg87.5 kgR-15Hmotnosť87.3 kg87.3 kg87.0 kg86.9 kg88.1 kg87.7 kg86.3 kg85.7 kg84.9 kg86.1 kg86.8 kg87.0 kg
19
19.2 %20.1 %17.1 %19.1 %21.1 %R-16Sádlo v Ťeľe19.8 %20.8 %20.4 %20.0 %19.8 %15.5 %18.2 %17.5 %17.8 %19.3 %20.2 %20.8 %
20
3.5 kg3.5 kg3.6 kg3.5 kg3.4 kgR-17Kosťinanana3.4 kg3.5 kg3.8 kg3.5 kg3.6 kg3.5 kg3.5 kg3.5 kg3.4 kg
21
7.0 m/s7.0 m/s6.8 m/s7.1 m/s7.3 m/sR-18Srdcovlnobiťienanana7.0 m/s7.0 m/s7.1 m/s6.8 m/s6.6 m/s6.9 m/s7.1 m/s7.5 m/s7.4 m/s
22
51 %55 %49 %52 %52 %R-19Raňajki41 %36 %55 %63 %48 %73 %35 %39 %50 %55 %50 %58 %
23
29 %30 %33 %25 %23 %R-20Sprcha Pred-obedová13 %50 %29 %20 %42 %70 %13 %16 %30 %26 %20 %23 %
24
59 %60 %71 %49 %48 %R-21Umiť Kotrbu42 %82 %48 %53 %77 %87 %71 %55 %60 %55 %33 %48 %
25
29 %30 %33 %25 %23 %R-22Zubi Pred-obedové13 %50 %29 %20 %42 %70 %13 %16 %30 %26 %20 %23 %
26
4 %2 %10 %0 %4 %R-23Foreign Language0 %7 %6 %0 %0 %17 %0 %13 %0 %0 %0 %6 %
27
5 %1 %11 %1 %5 %R-24Cycle Morning0 %11 %0 %0 %3 %17 %6 %10 %0 %0 %3 %13 %
28
4 %0 %5 %1 %3 %R-25Quotations0 %18 %0 %0 %0 %13 %0 %3 %3 %0 %0 %10 %
29
42 %42 %47 %36 %42 %R-26Key Morning Chores42 %49 %41 %43 %42 %75 %30 %35 %37 %34 %37 %42 %
30
63 %58 %82 %56 %65 %S-01Pochod Obedoví35 %79 %65 %53 %55 %100 %81 %65 %40 %55 %73 %61 %
31
4 %2 %8 %1 %3 %S-02Lunch Cycle0 %5 %4 %1 %3 %18 %1 %5 %2 %0 %2 %5 %
32
36 %26 %49 %34 %36 %S-03Obed16 %54 %29 %10 %39 %73 %13 %61 %33 %29 %40 %35 %
33
9 %5 %13 %1 %5 %S-04Clean Noon16 %21 %6 %3 %6 %37 %3 %0 %0 %0 %3 %10 %
34
7 %1 %17 %0 %4 %S-05Cycle Noon3 %14 %0 %0 %3 %37 %10 %6 %0 %0 %0 %6 %
35
80 %74 %72 %93 %90 %S-06White Lily Nap In82 %80 %87 %62 %71 %72 %66 %80 %87 %89 %100 %96 %
36
35 %32 %43 %23 %29 %S-07Nap in Afternoon54 %32 %29 %30 %35 %40 %48 %42 %20 %23 %27 %45 %
37
82 %79 %75 %97 %85 %S-08While Lily Nap Out84 %85 %91 %74 %73 %70 %77 %80 %100 %93 %100 %83 %
38
26 %26 %20 %37 %30 %S-09Nap Quality31 %22 %28 %22 %26 %15 %26 %19 %30 %37 %41 %31 %
39
77 %80 %73 %74 %75 %S-10Daily Sleep80 %83 %83 %78 %79 %76 %73 %71 %74 %76 %72 %76 %
40
105 %107 %102 %106 %103 %S-11Sleep Effectiveness107 %109 %105 %107 %108 %102 %99 %106 %109 %105 %105 %104 %
41
1:48 h1:49 h1:43 h1:56 h1:54 hS-12REM1:40 h2:07 h1:57 h1:49 h1:54 h1:40 h1:49 h1:42 h1:57 h2:00 h1:52 h1:51 h
42
68 %67 %72 %73 %76 %S-13Natural Wake-up45 %59 %71 %70 %61 %70 %74 %71 %73 %65 %80 %77 %
43
80 %79 %93 %70 %74 %V-0115-ďenní Šarlatanológovia81 %85 %84 %93 %61 %100 %87 %94 %83 %48 %80 %68 %
44
8 %10 %9 %3 %7 %V-02Clean Eve16 %7 %13 %13 %3 %20 %6 %0 %0 %0 %10 %10 %
45
58 %51 %74 %54 %64 %V-03Pochod Večeroví29 %71 %65 %50 %39 %97 %71 %55 %40 %52 %70 %61 %
46
92 %87 %96 %87 %97 %V-04Next pochodoví Citát95 %100 %97 %100 %65 %97 %94 %97 %83 %87 %90 %97 %
47
97 %100 %100 %97 %99 %V-05Šati Uprac72 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %93 %97 %100 %97 %
48
1 %0 %3 %0 %0 %V-06Dinner Cycle0 %2 %1 %0 %0 %6 %1 %2 %1 %0 %0 %0 %
49
0 %0 %0 %1 %55 %V-07Teletexti0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3 %0 %0 %
50
100 %100 %100 %99 %99 %V-08Večera100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %97 %100 %100 %
51
81 %86 %91 %68 %78 %V-09Riad62 %96 %97 %93 %68 %100 %84 %90 %67 %61 %77 %77 %
52
17 %12 %24 %14 %26 %V-10Zubi Večerové10 %14 %16 %13 %6 %23 %29 %19 %3 %10 %30 %29 %
53
28 %67 %0 %0 %0 %V-11Diktafón: 5x Check58 %86 %87 %87 %29 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
54
46 %51 %70 %18 %51 %V-12Tasks & Cal & DL & Notes35 %64 %65 %57 %32 %80 %58 %71 %0 %10 %43 %42 %
55
523.3 € 502.5 € 511.76 € 545.63 € 555.99 € V-13Money Earned469.24 € 483.24 € 525.24 € 525.24 € 469.24 € 462.24 € 504.24 € 581.24 € 574.24 € 643.74 € 414.24 € 626.74 €
56
-4,214.21 €-3,969.80 €-4,158.43 €-4,544.82 €-4,422.20 €V-14Bottom Line-4,043.08 €-3,960.32 €-3,937.25 €-3,965.71 €-4,005.25 €-4,034.47 €-3,879.85 €-4,556.97 €-4,722.04 €-4,355.15 €-4,563.61 €-4,474.76 €
57
47 %67 %65 %14 %0 %V-15Emails (Top 32 Folders)45 %75 %87 %87 %29 %30 %81 %84 %43 %0 %0 %0 %
58
0 %0 %0 %0 %1 %V-16Emails (All) Processed0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
59
92 %91 %96 %99 %93 %V-17Matrace Swap58 %93 %90 %97 %87 %100 %87 %100 %97 %100 %100 %90 %
60
78 %77 %82 %75 %80 %V-18Key Evening Chores76 %81 %79 %81 %72 %85 %81 %82 %72 %72 %81 %79 %
61
82 %86 %96 %69 %86 %V-19Journal Reports for Today58 %86 %87 %97 %74 %100 %87 %100 %80 %48 %80 %84 %
62
59 %49 %92 %30 %89 %Z-01Satellite Post35 %68 %68 %50 %29 %100 %94 %84 %7 %10 %73 %97 %
63
0 %0 %1 %0 %0 %Z-02Journal Review & Tags0 %0 %0 %0 %0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
64
1 %1 %1 %0 %0 %Z-03Cycle Bedtime0 %0 %3 %0 %0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
65
60 %73 %82 %22 %66 %Z-04Koláče Postings48 %71 %87 %87 %45 %100 %77 %68 %0 %13 %53 %71 %
66
50 %24 %90 %53 %42 %Z-05Ňeprežieraňie21 %37 %26 %10 %35 %93 %84 %94 %70 %52 %37 %42 %
67
64 %71 %71 %59 %62 %Z-06No Pigs41 %67 %74 %70 %68 %67 %65 %81 %57 %55 %67 %55 %
68
45 %51 %52 %41 %46 %Z-07Pud29 %36 %60 %38 %55 %33 %51 %72 %34 %27 %63 %40 %
69
18 %14 %17 %16 %37 %Z-08Narcizmus / Seba-Pozorovaňie25 %16 %17 %16 %10 %28 %8 %15 %12 %15 %23 %31 %
70
54 %48 %61 %51 %58 %Z-09Kritizovaňie50 %51 %35 %55 %52 %63 %52 %67 %29 %69 %56 %64 %
71
45 %42 %52 %39 %49 %Z-10Ukecanosť / Huba ňevimáchaná35 %49 %32 %48 %48 %58 %43 %54 %24 %62 %29 %59 %
72
51 %12 %77 %80 %66 %Z-11Profanity19 %13 %10 %11 %14 %67 %83 %80 %79 %82 %80 %65 %
73
52 %53 %63 %39 %51 %Z-12Prostitučná Efektivita45 %69 %65 %58 %35 %52 %66 %71 %52 %22 %43 %44 %
74
91 %88 %89 %95 %95 %Z-13External Feedback97 %87 %87 %88 %87 %85 %88 %93 %95 %98 %93 %94 %
75
97 %100 %100 %96 %99 %Z-14Hlučnosť / Virušovaňie73 %96 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %95 %94 %100 %98 %
76
95 %93 %96 %95 %93 %Z-15Mašini100 %95 %94 %94 %91 %98 %89 %100 %98 %100 %88 %90 %
77
50 %54 %45 %52 %39 %Z-16Altruism56 %65 %63 %49 %51 %52 %45 %40 %56 %46 %53 %26 %
78
53 %40 %74 %51 %57 %Z-17Žiadne Ňičňerobeňie35 %54 %39 %37 %45 %70 %68 %84 %60 %29 %63 %52 %
79
30 %26 %44 %18 %26 %Z-18Svižnosť Činnosťí28 %50 %32 %21 %25 %55 %36 %42 %15 %10 %30 %22 %
80
29 %35 %41 %21 %23 %Z-19Tvorba23 %21 %23 %36 %48 %29 %39 %54 %19 %7 %36 %12 %
81
12 %16 %15 %5 %15 %Z-20Štúdium Umeňia2 %18 %6 %16 %25 %18 %8 %21 %3 %3 %9 %21 %
82
18 %17 %23 %10 %31 %Z-21Štúdium Vedi10 %22 %34 %9 %7 %23 %9 %35 %5 %10 %17 %37 %
83
27 %25 %38 %17 %24 %Z-22Stresnananana25 %34 %45 %35 %10 %12 %28 %23 %
84
95 %99 %96 %95 %93 %Z-23Zdravie86 %95 %99 %98 %100 %100 %100 %87 %92 %94 %100 %90 %
85
48 %na66 %37 %40 %Z-24Náladananananana75 %62 %66 %34 %23 %53 %40 %
86
32 %30 %44 %28 %24 %Z-25Šťasťie28 %22 %25 %35 %30 %37 %36 %58 %33 %22 %29 %23 %
87
59 %61 %72 %46 %55 %Z-26Reťaz (Jekyll/Hyde)48 %75 %77 %53 %52 %70 %65 %81 %53 %29 %57 %45 %
88
50 %76 %82 %0 %0 %Z-27Habits & 0-Note52 %71 %87 %87 %55 %100 %77 %68 %0 %0 %0 %0 %
89
61 %74 %82 %22 %66 %Z-28Ate & COD & post-COD Tweet52 %71 %87 %87 %48 %100 %77 %68 %0 %13 %53 %71 %
90
2:302:242:043:193:25Z-29Magická 221:151:532:342:112:251:233:071:412:593:313:273:21
91
70 bpm69 bpm71 bpm70 bpm74 bpmZ-30Ťep69 bpm68 bpm68 bpm69 bpm70 bpm71 bpm72 bpm71 bpm71 bpm69 bpm71 bpm73 bpm
92
9,7478,23912,6449,48310,152Z-31Kroki6,6099,8368,9178,3627,44215,14712,51810,3477,5549,17811,7269,457
93
457 Cal368 Cal643 Cal428 Cal463 CalZ-32Kalórie296 Cal436 Cal398 Cal373 Cal333 Cal752 Cal649 Cal530 Cal349 Cal411 Cal523 Cal432 Cal
94
2019JarĽetoJeseň
Zima 2019/20
ID no.HabitJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
September
OctoberNovemberDecember