ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Mecom.vn - Thiết kế website chuyển đổi cao
https://mecom.vn/thiet-ke-website/
2
Các tiêu chí chuẩn SEO - chuẩn SALE của một website
3
TT1. Giao diện Mobile thân thiệnTT2. Tốc độ Load trang
4
1Giao diện tinh gọn, dễ sử dụng1Full load toàn trang dưới 3s
5
2
Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt (Chrome, Firefox, CocCoc, Internet Explorer)
2Hình ảnh sử dụng trong Website nên có kích thước vừa đủ (100kb - 200kb)
6
3Kiểm tra Website có giao diện Mobile - Sử dụng tại Link3Sử dụng định dạng .gif, .jpg hoặc .png cho hình ảnh. Không dùng FLASH.
7
44Áp dụng thêm kỹ thuật nén (Gzip, Memcache, Gooogle PageSpeed Module)
8
55Kích thước trang càng thấp càng tốt. <= 2MB - Kiểm tra bằng tools.pingdom.com
9
66Công cụ đánh giá website https://testmysite.thinkwithgoogle.com (Cố gắng > 85 điểm)
10
77Sử dụng Hosting tốt (tốc độ ổn định, khả năng đáp ứng nhanh)
11
88Sử dụng CDN cho hình ảnh (cho các website có dữ liệu hình ảnh nhiều)
12
TT3. Tối ưu SEOTT4. Những thẻ nâng cao hỗ trợ khác
13
1Title, Description có khả năng thay đổi cho từng trang, bài viết, sản phẩm…1Thẻ canonical trong tất cả các trang
14
2Thẻ Meta Robots có khả năng thay đổi cho từng trang, bài viết, sản phẩm2Kiểm tra lỗi www hay non www (Phải khai báo Google Webmaster Tools)
15
3Có thể tự đặt URL cho từng bài viết, trang, sản phẩm…URL thân thiện (VD: domain.com/tu-khoa.html)3Thẻ language (Khai báo đúng ngôn ngữ sử dụng trong Website - VD: vi, Vi-VN)
16
4Hiển thị danh sách bài viết mới nhất ở trang chủ.4Website đã có biểu tượng đại diện (favicon)
17
5Hiển thị danh sách bài viết liên quan bên dưới mỗi bài, sản phẩm.5Có gắn mã theo dõi của Google Analytics
18
6Website cần có Breadcrumb (thẻ điều hướng)6SSL (https) Website sử dụng giao thức an toàn
19
7Cài đặt tiện ích chia sẻ mạng xã hội (+1, Like, Twitter) dưới mỗi bài viết, sản phẩm7RSS (Really Simple Syndication) tiêu chuẩn định dạng tài liệu XML
20
8Có các trang About, Privacy Policy, Contact dưới chân trang (footer)8Khai báo og:title, og:description, og:images , article:publisher, article:author
21
9Khai báo dữ liệu có cấu trúc (Rich Snippet), sản phẩm, đánh giá, bài viết, địa chỉ
22
TT5. Kiểm tra cấu trúc thẻ Heading của các trangTT6. File Sitemap.xml,
23
1H1: Chứa từ khóa chính (trong bài viết, sản phẩm là tên bài hoặc tên sản phẩm). Tối đa 1 thẻ h11Website phải có file sitemap.xml (Kiểm tra bằng SEO Quake)
24
2H2: Loại bỏ các thẻ Heading 2 không chứa từ khóa, bị thừa ở xung quanh. H2 chứa từ khoá2Kiểm tra cấu trúc File Sitemap đúng hay chưa ? - http://www.sitemaps.org/protocol.html
25
3H3: Loại bỏ các thẻ Heading 2 không chứa từ khóa, bị thừa ở xung quanh3Thông báo Sitemap.xml cho Google thông qua Google Webmaster Tools.
26
4H4, H5 tùy biến, ít quan trọng. Có thể bỏ qua.
27
TT7. File Robots.txtTT8. Liên kết ngoại, trùng lặp title, description
28
1Website phải có file robots.txt (kiểm tra bằng SEO quake)1Sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết ngoại không cần thiết. (Quảng cáo)
29
2File robots.txt cần chặn trang kết quả tìm kiếm (VD: disavow:/search)2Check lỗi trùng lặp, thiếu title, description ở các trang tạo tự động (phân trang, tag…)
30
3File robots.txt đã có link tới Sitemap? ( VD: Sitemap: http://domain.com/sitemap.xml)3Chặn index các trang yếu có nội dung giống nhau (tags, category)
31
TT9. Page 404 (Trang báo lỗi không tồn tại)TT10. Page 404 (Trang báo lỗi không tồn tại)
32
1Khai báo Tag meta robots và đặt noindex, nofollow cho trang 404. (Chăn index)1Khai báo Tag meta robots và đặt noindex, nofollow cho trang 404. (Chăn index)
33
2Chỉnh sửa nội dung file 404 để thân thiện với người dùng (VD: Hiển thị thêm ô tìm kiếm)2Chỉnh sửa nội dung file 404 để thân thiện với người dùng (VD: Hiển thị thêm ô tìm kiếm)
34
3Kiểm tra lại mã lỗi 404 trả về có đúng là 404 hay không - http://bit.ly/check-header3Kiểm tra lại mã lỗi 404 trả về có đúng là 404 hay không - http://bit.ly/check-header
35
TT11. Website đã có, hoặc làm lại web mới giữ lại dữ liệu cũ
36
1Xác minh Google Webmaster kiểm tra tác vụ thủ công (nếu có)
37
2Sửa chữa các lỗi title, description trùng lặp, ngắn hơn so với đề suất
38
3Loại bỏ các trang có nội dung kém (không có truy cập trong 1 thời gian dài)
39
4Sử dụng redirect 301 cho các URL được viết lại, thay đổi trang đích, sửa url
40
5Kiểm tra các liên kết hỏng, thẻ alt của ảnh
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100