zverejnenie zmlúv 2017, 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Dátum:od 1. 1. 2018
3
4
ZMLUVY 2018
5
Platná mena: EUR
6
7
p. č. Názov zmluvyČíslo zmluvyObjednávateľPodpísanýDodávateľ/
druhá strana
PodpísanýHodnota zmluvy
(s DPH)
Dátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvyZobraziť zmluvu
(vo formáte PDF)
8
1Zmuva o obstaraní zájazdu - lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzuZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠObstarávateľ: JUDr. Vladimír Urblík, Andreja Kmeťa 2, 965 01 Žiar nad HronomJUDr. Vladimír Urblík2 284,20 €24.1.201825.1.2018Zobrazit link na zmluvu
9
2Poistná zmluva - Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemskuZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠKOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaV zastúpení: Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a Mgr. Zdeno Gossányi - člen predstavenstva a riaditeľ26,00 €24.1.201925.1.20199.2.2018zobraziť link na zmluvu
10
3Zmluva o poskytnutí finančného daruObdarovaný: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠDarca: Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 BratislavaEdita Slezáková, správca Nadácie Petit Academy74,00 €26.1.201826.1.2018Zobrazit link na zmluvu
11
4Dohoda o spolupráci (prax PF UMB)Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová ul. 13, 97411 Banská Bystricadoc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. - dekan PF UMB Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ30.1.201830.1.201831.9.2019Zobrazit link na zmluvu
12
5Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavazástupca poisťovne 00003032556,64 €9.2.20189.2.201830.6.2018Zobrazit link na zmluvu
13
6Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov projektu APVV v praxiOdberateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠžiadateľ:
Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. dekan PdF TU v Trnave, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. rektor TU v Trnave27.2.201827.2.201830.6.2022Zobrazit link na zmluvu
14
7Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblast i zotavovacích podujatí (Bystrá) Odberateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠT.C.T. spol. s.r.o.
Bystrá 141
977 01 Brezno
Ing. Martin Hrbáň, konateľ18 + 4 € /osoba12.3.201812.3.2018Zobrazit link na zmluvu
15
8Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblast i zotavovacích podujatí (PERAC) Odberateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPERAC s.r.o.
966 77 Ostrý Grúň
(RZ Chata Kollárová, Ostrý Grúň)
Sulva Ján 60 + 3 € / osoba12.3.201812.3.2018Zobrazit link na zmluvu
16
9Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblast i zotavovacích podujatí (animácie) Odberateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠMartin Prokain
A. Dubčeka 2/3,
965 01 Žiar nad Hronom
Martin Prokain27 € / osoba13.3.201813.3.2018Zobrazit link na zmluvu
17
10Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov (výdajňa stravy)Nájomca:
Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, 96001 Zvolen
Mgr. Anna Cúttová - riaditeľka ZŠPrenajímateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ1310 € / rok28.3.201829.3.2018Zobrazit link na zmluvu
18
11Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí (Ráztoka)Odberateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠVaše výlety s.r.o., Ráztoka 112, 976 97 RáztokaIng. Anton Májovský20 € / osoba5.4.201810.4.2018Zobrazit link na zmluvu
19
12Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby (GDPR)ZO/2018Z12709Prevádzkovateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPoskytovateľ:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Mgr. Tatiana Dopiráková, konateľ12.4.201812.4.2018Zobrazit link na zmluvu
20
13Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxeStredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská BystricaIng. Kamil Kordík - riaditeľ školyZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ2.5.20182.5.20182.6.2018Zobrazit link na zmluvu
21
14Zmluva o spulupráci na projekte "GreenWay: Action"18007Záujemca:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠSprostredkovateľ:
AIESEC in Banská Bystrica, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Michal Školík150,00 €9.5.20189.5.201827.5.2018Zobrazit link na zmluvu
22
15Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva (školské ovocie)Odberateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠFresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3JUDr. František Imrich - konateľ28.6.201829.6.2018Zobrazit link na zmluvu
23
16Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlkuOdberateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠEnergie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 BratislavaMgr. Dušan Vlnka – člen dozornej rady28.6.201829.6.201831.12.2018Zobrazit link na zmluvu
24
17Zmluva o poskytnutí finančného daru (Petit Academy)Obdarovaný: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠDarca: Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 BratislavaEdita Slezáková, správca Nadácie Petit Academy139,50 €29.6.201829.6.2018Zobrazit link na zmluvu
25
18Zmluva o nájme nebytových priestorov1/2018/IvKevely Pavol Reštaurácia Lipa, Hviezdoslavova 34 , 960 01 ZvolenKevely PavolMesto Zvolen v. z. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ160,00 €31.8.201831.8.201830.6.2019Zobrazit link na zmluvu
26
19Zmluva o nájme nebytových priestorov2/2018/IvOTUS – akadémia sebaobrany, Kremnická 3208/6, 960 01 ZvolenRadovan Korytár, predsedaMesto Zvolen v. z. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ1 450,00 €13.9.201813.9.201825.6.2019Zobrazit link na zmluvu
27
20Zmluva o nájme nebytových priestorov3/2018/IvNadežda MaliniakováNadežda MaliniakováMesto Zvolen v. z. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ710,00 €13.9.201813.9.201828.6.2019Zobrazit link na zmluvu
28
21Zmluva o pedagogickej praxi341/2018-169Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystricadoc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. - dekan Pedagogickej fakulty UMB Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ13.9.201814.9.201831.12.2018Zobrazit link na zmluvu
29
22Zmluva o poskytnutí grantu (Erasmus+)2018-1-CZ01-KA229-048100_2príjemnca:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9
811 04 Bratislava a
Mgr. Irena Fonodová, výkonná riaditeľka23 458,00 €24.9.20181.10.201831.5.2020Zobrazit link na zmluvu
30
23Zmluva o nájme nebytových priestorov4/2018/IvMgr. Daniela Kočajdová, Jazyková škola PROGRES, Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen
Mgr. Daniela KočajdováMesto Zvolen v. z. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ992,00 €3.10.20183.10.201811.6.2019Zobrazit link na zmluvu
31
24Zmluva o nájme nebytových priestorov5/2018/IvSúkromné centrum voľného času Quo vadis, I. Krasku 7, 960 01 Zvolen
Mgr. Miroslavou Lenďákovou, riaditeľka SCVČMesto Zvolen v. z. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ455,40 €10.10.201810.10.201828.6.2019Zobrazit link na zmluvu
32
25Zmluva o nájme nebytových priestorov6/2018/IvCVČ DOMINO, Ulica Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen
Mgr. Monikou Koreňovou, riaditeľkou CVČMesto Zvolen v. z. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ1 200,00 €11.10.201811.10.201821.6.2019Zobrazit link na zmluvu
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu