zverejnenie zmlúv 2019, 2018, 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Dátum:od 1. 1. 2019
3
4
ZMLUVY 2019
5
Platná mena: EUR
6
7
p. č. Názov zmluvyČíslo zmluvyObjednávateľPodpísanýDodávateľ/
druhá strana
PodpísanýHodnota zmluvy
(s DPH)
Dátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvyZobraziť zmluvu
(vo formáte PDF)
8
1Zmuva o obstaraní zájazdu - lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzuZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠObstarávateľ: JUDr. Vladimír Urblík, Andreja Kmeťa 2, 965 01 Žiar nad HronomJUDr. Vladimír Urblík5 637,80 €18.1.201921.1.201915.2.2019Zobrazit link na zmluvu
9
2Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou606200867Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Adriana Tichá, vedúca Zákazníckeho centra Zvolen21.1.201921.1.2019Zobrazit link na zmluvu
10
3Zmluva o poskytnutí pobytu - Školy v prírodeZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPoskytovateľ: C.K. Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o., Chata U Daniela, 966 03 Repište 179
Ladislav Moško - konateľv texte zmluvy25.1.201925.1.2019Zobrazit link na zmluvu
11
4Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb a Dodatku č. 1 tejto zmluvyZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPoskytovateľ:
Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Ing. Lenka Balkovičová - primátorka5 765,00 €29.1.201931.1.2019Zobrazit link na zmluvu
12
5Príloha č. 1 Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o poverení spracúvaním osobných údajovPrevádzkovateľ:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPrevádzkovateľ:
Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Ing. Lenka Balkovičová - primátorka30.1.201931.1.2019Zobrazit link na zmluvu
13
6Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatíZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠDodávateľ: RZ-Hotel Pniklec-HronecIng. Juraj Srogoňv texte zmluvy4.3.20195.3.2019Zobrazit link na zmluvu
14
7Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatíZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠDodávateľ: Martin Prokain, A. Dubčeka 2/3, 965 01 Žiar nad HronomMartin Prokainv texte zmluvy4.3.20195.3.2019Zobrazit link na zmluvu
15
8Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôlZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPoskytovateľ: Slovenský tenisový zväz, Príkopová 6, 831 03 BratislavaRNDr. Tibor Macko, prezident / Ing. Igor Moška, generálny sekretár1.3.20195.3.2019Zobrazit link na zmluvu
16
9Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí pobytu - Školy v prírode (viď zmluva 3)Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPoskytovateľ: 1. Zajko s. r. o. , Prvá ulica 670/71
Sídlo prevádzky: Chata U Daniela, 966 03 Repište 179
Viktória Hellerová, konateľ spoločnosti12.4.201912.4.2019Zobrazit link na zmluvu
17
10Zmluva o cestovnom poistení (Erasmus)Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenKooperativa poisťovňa a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavav zmluve9.5.20199.5.2019Zobrazit link na zmluvu
19
11Zmluva o dieloZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠAMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská BystricaMarcel Marget - konateľ10 299,96 €17.6.201917.6.2019Zobrazit link na zmluvu
20
12MEMORANDUM o spolupráci pri realizovaní vzdelávacieho programu Roots & Shoots SlovakiaZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPoskytovateľ: nadácia Green Foundation, Búdková cesta 22, 811 04 BratislavaJan Kurka, správca18.6.201918.6.2019Zobrazit link na zmluvu
21
13Zmuva o poskytnutí finančného príspevku (grant FLL)2019/01ZUC027Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠNadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré MestoMgr. Ivana Štefunková, Správkyňa Nadácie EPH831,00 €24.6.201924.6.2019Zobrazit link na zmluvu
22
14Zmluva o poskytovaní archivačných služieb Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠPavol KAPRALČÍK, Udiča 134, 018 01Pavol Kapralčík 2.7.20193.7.2019Zobrazit link na zmluvu
23
15Zmluva o spolupráci (Čerstvé hlavičky)Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠKaufland Slovenská republika v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 BratislavaBranislav Brunovský, konateľ
Richard Bendík, konateľ
20.8.201921.8.201926.6.2020Zobrazit link na zmluvu
24
16Zmluva o nájme nebytových priestorov1/2019/Ivnájomnca: Kevely Pavol Reštaurácia Lipa, Hviezdoslavova 34, 96001 ZvolenKevely PavolPrenajímateľ: Mesto Zvolen, v zastupení správcom - Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ200,00 €2.9.20192.9.201930.6.2020Zobrazit link na zmluvu
25
17Zmluva o spolupráci, kúpna zmluvaZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠFresco plus, s.r.o. , Škultétyho 3030/1, Bratislava 3, PSČ: 831 04JUDr. František Imrich - konateľV ZMLUVE2.9.20192.9.2019Zobrazit link na zmluvu
26
18Zmluva o nájme nebytových priestorov2/2019/Ivnájomnca: Nadežda Maliniaková, T. G. Masaryka 56, Zvolen
Kevely PavolPrenajímateľ: Mesto Zvolen, v zastupení správcom - Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ781,00 €12.9.201913.9.201925.6.2020Zobrazit link na zmluvu
27
19Zmluva
o poskytnutí finančného daru
darca: Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
Edita Slezáková - správca nadácieObdarovaný: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ176,40 €23.9.201924.9.2019Zobrazit link na zmluvu
28
20Zmluva o pedagogickej praxiUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektorZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ10.9.201910.9.2019Zobrazit link na zmluvu
29
21Zmluva o nájme nebytových priestorovCVČ DOMINO
Ul. Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen
Mgr. Monika Koreňová, riaditeľka CVČPrenajímateľ: Mesto Zvolen, v zastupení správcom - Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ756,80 €3.10.20193.10.2019Zobrazit link na zmluvu
30
22Zmluva o nájme nebytových priestorovSúkromné centrum voľného času Quo vadis
Adresa: I. Krasku 7, 960 01 Zvolen
Mgr. Miroslava Lenďáková, riaditeľka SCVČPrenajímateľ: Mesto Zvolen, v zastupení správcom - Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ573,80 €9.10.20199.10.2019Zobrazit link na zmluvu
31
23Zmluva
o poskytnutí finančného daru
darca: Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
Edita Slezáková - správca nadácieObdarovaný: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ118,00 €23.9.201924.9.2019Zobrazit link na zmluvu
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...