ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
2
ден от седмицата
здравословна закуска
чаши водазеленчуциплодовеактивносттелефон/телевизор/компютървредна храна
Общо точки
Подпис
3
1 точка1 чаша вода - 1 точка
2 чаши вода - 2 точки
3 чаши вода - 3 точки
4 чаши вода - 4 точки
5 чаши вода - 5 точки
веднъж на ден - 1 точка
два пъти на ден - 2 точки
три пъти на ден - 3 точки
четири пъти на ден - 4 точки
веднъж дневно - 1 точка
два пъти дневно - 2 точки
20 минути на ден - 1 точка
40 минути на ден - 2 точки
60 минути на ден - 3 точки
над 60 минути на ден - 4 точки
над 2 часа дневно - 0 точки
между 1 и 2 часа - 1 точка
под 1 час - 2 точки
два пъти дневно - 0 точки
веднъж дневно - 1 точка
нито веднъж - 2 точки
4
5
Понеделник
6
Вторник
7
Сряда
8
Четвъртък
9
Петък
10
Събота
11
Неделя
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100