ABCDEFG
1
LEKTIONSPLAN (itsec)Uppdaterad:2022-09-36
2
Kurs pågår:2022-10-312023-01-15v. 45-3Länk hit:
https://dbwebb.se/kurser/itsec/lektionsplan
3
Examinator:
Marie Grahn (grm) marie.grahn@bth.se
Lektionsplan Google drive
4
Kursansvarig:grmSchema
5
Lärare:
grm, mbo, vvk, atb
6
Lärarteam:
grm, mbo, vvk, atb
7
Rättare: grm
8
9
Kursvecka 1 (kmom01)2022-10-31 (v.44)2022-10-31
10
DagTidAnsvarigVadSalKommentar
11
Måndag10-12mboFöreläsningH430Introduktion till säkerhet del 1
12
Torsdag10-12grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
13
13-15
14
Fredag13-15mboFöreläsningH430Introduktion till säkerhet del 2
15
16
Kursvecka 2 (kmom02)2022-11-07 (v.45)2022-11-07
17
DagTidAnsvarigVadKommentar
18
Måndag10-12mboFöreläsningH430Etik och integritet
19
Torsdag10-12grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
20
13-15
21
Fredag10-12grmSeminariumH430Gruppdiskussion
22
23
Kursvecka 3 (kmom03)2022-11-14 (v.46)2022-11-14
24
DagTidAnsvarigVadKommentar
25
Måndag14-16vvkFöreläsningH430Hot
26
Torsdag10-12grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
27
13-15
28
Fredag10-12vvkFöreläsningH430
29
30
Kursvecka 4 (kmom03 fortsättning)2022-11-21 (v.47)2022-11-21
31
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
32
Måndag10-12grmHacklabb (frivillig)H430Attacker
33
Torsdag10-12grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
34
13-15
35
Fredag10-12grmHacklabb (frivillig)H430
36
37
Kursvecka 5 (kmom04)2022-11-28 (v.48)2022-11-28
38
DagTidAnsvarigVadKommentar
39
Måndag10-12atbFöreläsningH430Sårbarhetsanalys
40
Torsdag10-12grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
41
13-15
42
Fredag10-12grmLabbH430Sårbarhetsanalys
43
44
Kursvecka 6 (kmom05)2022-12-05 (v.49)2022-12-05
45
DagTidAnsvarigVadKommentar
46
Måndag10-12atbFöreläsningH430Säkerhetstestning
47
Torsdag10-12grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
48
13-15
49
Fredag10-12grmLabbH430Säkerhetstestning
50
51
Kursvecka 7 (kmom07/10)2022-12-12 (v.50)2022-12-12
52
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
53
Eget arbete
54
Kursvecka 8 (kmom07/10...)2022-12-19 (v.51)2022-12-19
55
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
56
Eget arbete
57
Kursvecka 9 (kmom07/10...)2022-12-26 (v.52)2022-12-26
58
DagTidAnsvarigVadKommentar
59
Eget arbete
60
Kursvecka 10 (kmom07/10...)2023-01-02 (v.1)2023-01-02
61
DagTidAnsvarigVadKommentar
62
Eget arbete / Omtentavecka
63
Kursvecka 11 (kmom07/10...)2023-01-09 (v.2)2023-01-09
64
DagTidAnsvarigVadKommentar
65
Torsdag23:59Deadline inlämning projektet
Tentavecka
Redovisning sker individuellt i sal eller via video
66
67
68
69