ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina
2
ZOZNAM TRIED
3
ŠKOLSKÝ ROK: 2023/2024
4
5
P.č.Triedaodbor - názovodbor - kódtriedny učiteľ
6
1I.A/ccukrár2964 HMgr. Lucia Marková
7
I.A/aaranžér6451 HMgr. Lucia Marková
8
2I.ŠA MKT CR+Opracovník marketingu6405 KMgr. Lucia Krupíková
9
3I. ŠDobchodný pracovník6442 KIng. Ivana Kvašňovská
10
11
4II.A/ccukrár2964 HMgr. Harenčárová Milada
12
II.A/aaranžér6451 HMgr. Harenčárová Milada
13
II.A/mmasiar - lahôdkár2955 HMgr. Harenčárová Milada
14
5II.ŠA MKT CR+Opracovník marketingu6405 KMgr. Urbanová Martina
15
6II. ŠDobchodný pracovník6442 KIng. Bazgerová Zuzana
16
17
7III.A/ccukrár2964 HIng. Zora Šenoldová
18
III.A/aaranžér6451 HIng. Zora Šenoldová
19
8III.ŠA MKT CR+Opracovník marketingu6405 KMgr. Mária Patylová
20
9III.ŠDobchodný pracovník6442 KIng. Martina Lamošová
21
22
10IV.ŠA MKT CR+Opracovník marketingu6405 KMr. Katarína Štalmachová
23
11IV.ŠDobchodný pracovník6442 KMgr. Kristína Gunčagová
24
25
12I.BEpodnikanie v remeslách a službách6403 LIng. Ivo Vít
26
13II.BEpodnikanie v remeslách a službách6403 LMgr. Helena Bohovičová
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100