เก็บคะแนน_t1c2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
2เรื่องพืชดอก
2
รายการ
ใบเดี่ยวใบคู่
ชื่อพืชบันทึกstemสอบ
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน5581020
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
456514
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร466517
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช468515
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต5681516
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
56516
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์5681519
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู5681520
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
34812
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
5681016
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)364510
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู568515
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
5681519
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง568818
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
5581520
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
5661018
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก5681010
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง5681013
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
5661017
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
4561510
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก5681017
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
5681518
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี5681018
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย469811
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร5681018
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ5681017
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ5581015
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
5661011
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา5681017
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
578820
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์5681016
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม4581518
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
568511
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ4581018
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...