ความต้องการครุภัณฑ์ ตึกใหม่ รพ.บัวใหญ่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ความต้องการครุภัณฑ์ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สำหรับเปิดให้บริการใหม่)
2
โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3
แก้ไข ณ 6 กุมภาพันธ์ 2561
4
ที่รายการครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วย(บาท)หน่วย (เครื่อง/รายการ)จำนวน (ระบุตัวเลข)รวมเป็นเงิน (บาท)ใช้ครุภัณฑ์เดิม จำนวน (รายการ)เหตุผล คำชี้แจง
(อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด ต่อ 1 เซลล์)
แหล่งอ้างอิงราคา
5
1เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1,300,000เครื่อง11,300,000.001.เพื่อประจำไว้ที่ห้องฉุกเฉิน(ตึกใหม่),เพื่อความพร้อมใช้และอำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ,เพื่อให้ทันเวลากระทรวงสาธารณสุข
6
2เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)16,000.00เครื่อง22352,000.00ตามเอกสารแนบห้องยา 6 ,ห้องบัตรเวชระเบียน 1, กลุ่มงานทันตกรรม 1คลินิกตา 1,โต๊ะคัดกรองก่อนเข้า OPD 1,ห้องให้คำปรึกษา 1,กลุ่มงานประกันฯ (ปยศ)1, ห้องทำงานหัวหน้าบริหาร 1, ห้องประชุมชั้น 3 1, งานเลขานุการ 1, งานธุรการ 1,
งานการเงินและบัญชี 1, ห้องประชุมชั้น 4 1 เครื่อง
กระทรวง ICT
7
3เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา50,000เครื่อง5250,000.00ไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข
8
4เก้าอี้ แบบหนังขาชุบโครเมียม600ตัว340204,000.00ห้องประชุม ชั้น 4 200 ตัว, ห้องประชุมย่อย 50 ตัว, ห้องประชุมย่อย 50 ตัว, ห้องประชุมชั้น 3 25 ตัว, ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล 15 ตัวใบเสนอราคา
9
5เครื่องมือสำหรับดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ พร้อมอุปกรณ์13,000ชุด10130,000.00ไม่มีใบเสนอราคา
10
6อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) Fortinet 100E120,000.00เครื่อง1120,000.00ใบเสนอราคา
11
7ตู้เย็น (ใส่ยา) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 คิวบิกฟุต99,500.00หลัง199,500.00ไม่มีใส่ยาใบเสนอราคา
12
8เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ WXGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens90,000.00เครื่อง190,000.00สำหรับห้องประชุมชั้น 4ใบเสนอราคา
13
9เตียงตรวจโรคทั่วไป22,000เตียง488,000.009 ตัวมีห้องตรวจเพิ่มขึ้นกระทรวงสาธารณสุข
14
10ชุดเครื่องมือสำหรับให้ออกซินเจนระบบไปป์ไลน์ พร้อมอุปกรณ์5,500ชุด1688,000.00ไม่มีใบเสนอราคา
15
11ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงาน (ติดผนัง)20,000ตัว360,000.00ไม่มีเก็บวัสดุ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
16
12อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง13,740.00เครื่อง682,440.00ใบเสนอราคา
17
13เครื่องตัดเฝือก50,000เครื่อง150,000.00ใบเสนอราคา
18
14อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง27,450.00เครื่อง254,900.00ใบเสนอราคา
19
15เครื่องขูดหินน้ำลาย20,000เครื่อง240,000.00ไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยสบรส
20
16ลิ้นชักพลาสติก250ชิ้น13533,750.00ไม่มีห้องจัดยาใบเสนอราคา
21
17Shelf สำหรับการจัดวางยาแบบสองด้าน3,000.00หลัง1030,000.00ไม่มีห้อง Substock 3, ห้องจัดยา 7ใบเสนอราคา
22
18ชุดไมโครโฟนและลำโพง (6จุด)26,000.00ชุด126,000.00ไม่มีใบเสนอราคา
23
19ตู้เย็น (ใส่ยา) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต25,000.00หลัง125,000.00ไม่มีกระทรวงสาธารณสุข
24
20ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 24 ที่นั่ง20,000ตัว120,000.00ห้องประชุมชั้น 3 1 ตัว
25
21เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 250 วัตต์4,625เครื่อง418,500.00ใช้สำรองไฟกรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือเหตุฉุกเฉินบริเวณบันไดระหว่างแต่ละชั้นใบเสนอราคา
26
22อ่างล้างมือ (พร้อมค่าติดตั้ง)15,000.00ชุด115,000.00ไม่มีล้างอุปกรณ์ใบเสนอราคา
27
23ชุดโต๊ะตรวจสำหรับแพทย์ ( โต๊ะ-เก้าอี้ )5,000ตัว315,000.0011 ตัวฉุกเฉิน 1 ชุด, OPD 2 ชุดใบเสนอราคา
28
24เครื่องสำรองไฟ 800 VA2,800.00เครื่อง514,000.00สำรองไฟอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณระบบแลนด์ของแต่ละชั้นใบเสนอราคา
29
25ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงาน3,000ตัว39,000.00ไม่เพียงพอต่อการใช้เก็บอุปกรณ์ใบเสนอราคา
30
26โต๊ะทำงาน3,000ตัว39,000.00ไม่มีER (จุดคัดกรอง) 3
31
27Shelf สำหรับการจัดวางยาแบบด้านเดียว2,000.00หลัง36,000.00ไม่มีห้อง Substockใบเสนอราคา
32
28ชุดไมโครโฟนและลำโพง (2จุด)5,000.00ชุด15,000.00ไม่มีห้องบัตร OPDใบเสนอราคา
33
29คาร์บิเนต1,500ตัว34,500.00ใบเสนอราคา
34
30โต๊ะจัดยา4,000.00ตัว14,000.00ไม่มีใบเสนอราคา
35
31โต๊ะสแตนเลส (ทำยา)3,500.00ตัว13,500.00ไม่มีใบเสนอราคา
36
32เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้900,000เครื่อง1900,000.00เพื่อใช้ขณะส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข
37
33เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ150,000เครื่อง4600,000.00ไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข
38
34เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด330,000เครื่อง1330,000.00เพื่อใช้ฟื้นคืนชีพผู้ป่วยผ่าตัดที่มีภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข
39
35พัดลมติดผนัง1,500เครื่อง160240,000.00รวมทุกห้อง
40
36เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน36,000เตียง6216,000.00ไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข
41
37โต๊ะแบบพับขาได้ ขนาด 180x45 ซม.2,200ตัว90198,000.00ห้องประชุม ชั้น 4 (รวมห้องย่อย 2 ห้อง) 90 ตัวใบเสนอราคา
42
38โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว23,000เครื่อง6138,000.00ไม่มีOPD 4 เครื่อง, ทันตกรรม 1 เครื่อง, ห้องยา 1, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 เครื่องกระทรวงสาธารณสุข
43
39เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย60,000เครื่อง2120,000.00
2 เครื่อง
ไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข
44
40เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้110,000เตียง1110,000.00เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข
45
41รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน20,000คัน5100,000.0012 คันไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข
46
42Stetoscope4,000ชิ้น25100,000.00OPD 20 , ER 5ใบเสนอราคา
47
43อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)8,800.00ตัว1196,800.00ตัวกระจายสัญญาณ (Wifi) และสามารถเราเตอร์ภายในตัวได้ ระบบอินเตอร์เน็ตของแต่ละชั้นใบเสนอราคา
48
44เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน80,000เครื่อง180,000.00
2 เครื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
49
45รถเข็นชนิดนั่ง6,900คัน1069,000.0025 คันไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข
50
46โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว34,000.00เครื่อง268,000.00ใช้สำหรับ VDO Conferecne, ห้องประชุมชั้น 4กระทรวงสาธารณสุข
51
47เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens24,000.00เครื่อง248,000.00ห้องประชุมชั้น 4 และห้องประชุมชั้น 3กระทรวงสาธารณสุข
52
48เครื่องฉายภาพ 3 มิติ24,000.00เครื่อง248,000.00ห้องประชุมชั้น 4 และห้องประชุมชั้น 4กระทรวงสาธารณสุข
53
49เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 40 วัตต์3,800.00เครื่อง1038,000.00
54
50เก้าอี้สำนักงาน3,000.00ตัว1030,000.00ไม่มีER 10ใบเสนอราคา
55
51ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 24 ที่นั่ง20,000ตัว120,000.00ห้อง VDO Conference 1 ตัว
56
52เก้าอี้สำนักงาน3,000.00ตัว618,000.00ไม่มีห้องจ่ายยา 3, ห้องให้คำปรึกษา 2, ห้องเตรียมยา 1ใบเสนอราคา
57
53เก้าอี้ แบบหนังขาชุบโครเมียม600ตัว2313,800.00ER 6 , OPD 17ใบเสนอราคา
58
54เก้าอี้สำนักงาน3,000.00ตัว412,000.00ไม่มีใบเสนอราคา
59
55เก้าอี้ แบบหนังขาชุบโครเมียม600ตัว2012,000.00ห้อง VDO Conference 20 ตัวใบเสนอราคา
60
56แผ่นเลื่อนตัวผู้ป่วย (PAD Slide)10,000ชิ้น110,000.00ไม่มีใบเสนอราคา
61
57กระดานรองหลังชนิดยาว (Long Spinal Board)10,000ชุด110,000.003 ชิ้นใบเสนอราคา
62
58เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล1,500เครื่อง57,500.00ไม่มีใบเสนอราคา
63
59จอรับภาพ ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 70 นิ้ว3,000.00ชิ้น26,000.00ห้องประชุมชั้น 4 และห้องประชุมชั้น 3ใบเสนอราคา
64
60ชุดเครื่องเสียง6,000.00ชุด16,000.00ใช้สำหรับ Conferecne
65
61โต๊ะคอมพิวเตอร์2,500.00ตัว25,000.00ไม่มีห้องให้คำปรึกษา และห้องทำงานใบเสนอราคา
66
62ตู้เก็บสารเคมี3,000.00หลัง13,000.00ไม่มีใบเสนอราคา
67
63เก้าอี้พลาสติก250ตัว102,500.00ER 10 ตัว
68
64เก้าอี้สำนักงาน3,000.00ตัว39,000.00ไม่มีกลุ่มงานทันตกรรมใบเสนอราคา
69
65โต๊ะทำงาน3,000ตัว39,000.00ไม่มีกลุ่มงานทันตกรรม 3
70
66เก้าอี้สำนักงาน3,000.00ตัว26,000.00ไม่มีสำนักพัฒนาฯ 2ใบเสนอราคา
71
67ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น5,000.00หลัง15,000.001 หลังใบเสนอราคา
72
68ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น5,000.00หลัง15,000.00
73
รวมเป็นเงิน6,936,690.00
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu