DS GV coi thi tuan 21 nam 2018-2019 (03-02-2019) Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng2/3/20197201PM4
3
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng2/3/20197201PM4
4
PhucSanNguyễn Thị PhúcSản1Sáng2/3/20197201PM4
5
HungNGNguyễn Trọng HungNgoại1Sáng2/3/20197201PM3
6
LienSanHồ Thị LiênSản1Sáng2/3/20197201PM3
7
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng2/3/20197201PM4
8
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng2/3/20197201PM4
9
PhucSanNguyễn Thị PhúcSản2Sáng2/3/20197201PM4
10
HungNGNguyễn Trọng HungNgoại2Sáng2/3/20197201PM3
11
LienSanHồ Thị LiênSản2Sáng2/3/20197201PM3
12
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí3Sáng2/3/20197201PM4
13
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị3Sáng2/3/20197201PM4
14
PhucSanNguyễn Thị PhúcSản3Sáng2/3/20197201PM4
15
HungNGNguyễn Trọng HungNgoại3Sáng2/3/20197201PM3
16
LienSanHồ Thị LiênSản3Sáng2/3/20197201PM3
17
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB1Sáng2/3/20197201
18
VYNNTrình Liên VyKHCB1Sáng2/3/20197201
19
ThuyXNPhan Thị Thu ThủyXét nghiệm2Sáng2/3/20197201
20
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm2Sáng2/3/20197201
21
QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm2Sáng2/3/20197201
22
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB2Sáng2/3/20197201
23
VYNNTrình Liên VyKHCB2Sáng2/3/20197201
Loading...