VINAHF Annual Spring Fundraiser 2018 - Gây Quỹ Mùa Xuân Hàng Năm của VINAHF
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM
List of Donors (ordered by donation received)
3
(Theo thứ tự thời gian VINAHF nhận được)
Please make the donation check payable to VINAHF and send to the above address
- Xin ghi ngân phiếu và gởi về địa chỉ trên.
4
5
Total amount raised - Tổng số tiền đã gây quỹ được237,500,000 ₫$38,801.00
6
STTHọ Tên Người Hảo Tâm Đóng Góp
(Name of the Donor)
Số Tiền Ủng Hộ
7
VNDUSD
8
1 Anh Chị Phúc & Cẩm Tú (SG) 5,000,000 ₫
9
2 Anh Nguyễn công Tâm (SG)5,000,000 ₫
10
3 Bà Nguyễn thanh Viêm (Australia)$500.00
11
4Chị Lê Minh Nguyet (CA)$200.00
12
5Emily T Nguyễn (NJ) $50.00
13
6Anh chị Châu Long & Ly (OR) $400.00
14
7Anh chị Hà Dương Cự & Nhạn (NJ) $400.00
15
8Anh chị Nguyễn thanh Khiết & Thuỳ Dương (NJ) $400.00
16
9Nguyễn thanh Vân (Vivian) (NY) $150.00
17
10Anh chị Nguyễn Phúc & Thuý (DL) $300.00
18
11Anh chị Lê Vũ & Hoàng (TX) $200.00
19
12Anh chị Phạm Trí & Tú (Australia) $300.00
20
13Anh chị Hoàng Trung & Tuyết (Australia) $300.00
21
14Anh chị Nguyễn thanh Trung & Phượng (Australia) $300.00
22
15Anh chị Andy Hậu & Ngọc (NJ) $150.00
23
16Anh Lê Quí Nghĩa 1,000,000 ₫
24
17Chị Nguyễn thị Thanh Hiền2,000,000 ₫
25
18Chị Đoàn thị Huỳnh Hoa2,000,000 ₫
26
19Chị Nguyễn thị Kiều Oanh$200.00
27
20Anh chị Jabcob & Liên Đỗ $300.00
28
21Anh chị Nguyễn Nhơn & Hồng (VA) $300.00
29
22Anh chị Ẩn Danh (Aberdeen MD)$100.00
30
23Anh chị Thái Sơn & Thu (Paulette) Hồ $300.00
31
24Anh Hùng La $100.00
32
25Chị Nguyễn Lê Kiều Ngân (Canada) $200.00
33
26Chị Trần thị Trúc Phương (SG) 500,000 ₫
34
27Chị Ẩn danh tại California$500.00
35
28Anh Chị Ẩn Danh (NJ) $100.00
36
29Các đồng nghiệp làm việc tại Cty AT&T (www.att.com )$1,135.00
37
30Anh Nguyễn Doãn Thuỵ & Chị Trần thị Bạch Liên ( Canada) $800.00
38
31Anh Chị Giao Bùi & Lan Chi $250.00
39
32Anh chị Nguyễn Trọng Ạnh & Châu Hà ( Canada ) $500.00
40
33Anh chị Triệu Đạt & Julia ( Delaware)$300.00
41
34Chị Nguyễn-Trần Thể-Lan ( Canada )$400.00
42
35Merck Company matching hours of volunteering $1,000.00
43
36Anh Chị Nguyễn Hữu Dũng & Thấn (NJ) $2,000.00
44
37Chị Nguyễn Thục Anh (SG)12,000,000 ₫
45
38 Gia đình chị Ngô Thi ( Bích ) ( Australia ) $500.00
46
39Hiền & Nhân & Mai ( Australia ) $500.00
47
40Chị Thảo & Phan Thuỷ ( Australia ) $100.00
48
41Chị Loan & Chị Hà ( Australia ) $100.00
49
42Chị Nguyễn Kim ( Australia ) $100.00
50
43Chị Kim & Chị Hiền ( Australia ) $100.00
51
44Anh Tú & Thảo ( Australia ) $100.00
52
45Chị Võ Trang ( Australia ) $100.00
53
46Chị Nguyễn Thuý ( Australia ) $50.00
54
47Chị Lê Tiên ( Australia ) $100.00
55
48Ẩn Danh (SG) 2,000,000 ₫
56
49Các đồng nghiệp làm việc tại Cty AT&T (www.att.com ) - Đợt 2 $3,421.00
57
50Chị Phạm Chương Điền $200.00
58
51Cty Ericsson ( https://www.ericsson.com) matching $500.00
59
52Anh chi Lê Huấn & Ngọc ( TX) $500.00
60
53Anh chị Lê Trí & Phương ( NJ$200.00
61
54Anh Chi Lê Vũ & Thu ( NJ) $800.00
62
55Nguyễn Từ Minh Kiên $20.00
63
56Nguyễn Từ Minh Trí$20.00
64
57 Anh  Chị Trần Hùng & Thuỷ (NJ) $100.00
65
58Anh Chị Dương Quang Châu & Mỹ Nhung (VA) $50.00
66
59Anh Chị Tạ Trung Lễ ( Canada ) $500.00
67
60Brandon Tin Trinh $20.00
68
61Tristan Tam Trinh $20.00
69
62Ẩn Danh ( Nevada ) $960.00
70
63Ẩn Danh (VA) $200.00
71
64Nguyễn công Tâm ( SG - Việt Nam ) 5,000,000 ₫$1,000.00
72
65Anh chị Trần Vinh Sơn & TT Thiên Thuỵ ( Houston - TX ) $200.00
73
66Anh chị Nguyễn Hùng & Đào Hà (VA) $100.00
74
67Anh Chị Nguyễn Tiến & Hường (NJ) $400.00
75
68Hai cháu Thanh Mai & Minh Lộc (VA) $50.00
76
69Anh Nguyễn Thạc Hiệp ( Virginia ) $1,000.00
77
70 Anh Chị Phúc & Cẩm Tú (SG) - Giúp lần 2 3,000,000 ₫
78
71Anh chị Vĩnh Tuấn & Anh Thư ( DL) $400.00
79
72Các đồng nghiệp làm việc tại Cty AT&T (www.att.com ) - Đợt 3 $1,075.00
80
73 Bút Nhóm Lửa Việt $12,100.00
81
74Hội Maison Chance Hoa Kỳ 200,000,000 ₫
82
75Các đồng nghiệp làm việc tại Cty AT&T (www.att.com ) - Đợt 4 $1,080.00
83
76
84
77
85
78
86
79
87
80
88
81
89
82
90
83
91
84
92
85
93
86
94
87
95
88
96
89
97
90
98
91
99
92
100
93
Loading...