ตรวจสอบเวชระเบียน แม่ทะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก รหัสสถานพยาบาล 06220 ชื่อ รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง วันที่วันที่Adit 28 มกราคม 2562
2
โดย น.ส.ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร์ Tel 054-290319
3
HN
วันที่รับบริการ
เวลา
การวินิจฉัยหรือ เหตุผลที่มารับบริการ
ลำดับประเภทICDAudit ICDผลการตรวจหมายเหตุ
4
77049ต.ค.6110.40น.
ท้องร่วงจากการติดเชื้อ
11A09.9A09.9Y
5
651513พ.ย.6109.40น.
เยื่อตาอักเสบจากไวรัส
11B30.9B30.9Y
6
462929พ.ย.6115.56น.
ผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มน้ำจากเริม
11B00.1B00.1Y
7
733021ธ.ค.6109.02น.
ท้องร่วงจากการติดเชื้อ
11A09.9A09.9Y
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก รหัสสถานพยาบาล 06220 ชื่อ รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง วันที่วันที่Adit 28 มกราคม 2562
24
โดย น.ส.ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร์ Tel 054-290319
E
25
HN
วันที่รับบริการ
เวลา
การวินิจฉัยหรือ เหตุผลที่มารับบริการ
ลำดับประเภทICDAudit ICDผลการตรวจหมายเหตุ
26
363426-ธ.ค.-6111.18น.
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
11E11.9E11.9Y
27
496926-ธ.ค.-6111.04น.
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
11E11.9E11.9Y
28
503726-ธ.ค.-6111.11น.
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
11E11.9E11.9Y
29
119026-ธ.ค.-6111.35น.
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
11E11.9E11.9Y
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก รหัสสถานพยาบาล 06220 ชื่อ รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง วันที่วันที่Adit 28 มกราคม 2562
48
โดย น.ส.ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร์ Tel 054-290319
I
49
HN
วันที่รับบริการ
เวลา
การวินิจฉัยหรือ เหตุผลที่มารับบริการ
ลำดับประเภทICDAudit ICDผลการตรวจหมายเหตุ
50
142416/11/256115.02
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)
11I10I10Y
51
153616/11/256114.1
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)
11I10I10Y
52
580021/11/25618.59
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)
11I10I10Y
53
450611/12/256114.14
แผลเปิดของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือโดยไม่มีความเสียหายถึงเล็บ
15S61.0S61.0Y
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก รหัสสถานพยาบาล 06220 ชื่อ รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง วันที่วันที่Adit 28 มกราคม 2562
72
โดย น.ส.ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร์ Tel 054-290319
J
73
HN
วันที่รับบริการ
เวลา
การวินิจฉัยหรือ เหตุผลที่มารับบริการ
ลำดับประเภทICDAudit ICDผลการตรวจหมายเหตุ
74
712808ต.ค.6115.00น.
คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)
11J00J00Y
75
787507ธ.ค.6110.02น.
คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)
11J00J00Y
76
719619ธ.ค.6113.56น.
คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)
11J00J00Y
77
373326ธ.ค.6113.56น.
โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียด
11J45.9J45.9Y
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก รหัสสถานพยาบาล 06220 ชื่อ รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง วันที่วันที่Adit 28 มกราคม 2562
96
โดย น.ส.ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร์ Tel 054-290319
K
97
HN
วันที่รับบริการ
เวลา
การวินิจฉัยหรือ เหตุผลที่มารับบริการ
ลำดับประเภทICDAudit ICDผลการตรวจหมายเหตุ
98
501724/10/256111.46ปวดฟัน11K08.80K08.80Y
99
217631/10/256110.26ฟันผุแบบอื่น11K02.8K02.8Y
100
730607/12/25619.12ปวดฟัน11K08.80K08.80Y
Loading...