รายละเอียดผลการดำเนินงาน ADLอำเภอขุขันธ์.....จังหวัดศรีสะเกษ....ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHI
1
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ADLอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ.....ปี 2559
2
(สมรรถนะผู้สูงอายุ)
3
สถานบริการผลการดำเนินงานการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)การดูแลระยะยาว
4
กลุ่ม 1(ติดสังคม)
กลุ่ม 2(ติดบ้าน)
กลุ่ม 3(ติดเตียง)
ไม่ต้องดูแลระยะยาว
ต้องเฝ้าระวัง
ต้องดูแลระยะยาว
5
cmuห้วยเหนือเป้าหมาย14854671230467
6
ผลงาน12304671230467
7
ร้อยละ81.0110010081.01100100
8
รพ.สต.โคกโพนเป้าหมาย814162814162
9
ผลงาน814162814162
10
ร้อยละ100100100100100100
11
รพ.สต.ตะเคียนบังอีงเป้าหมาย471934211212
12
ผลงาน421934211212
13
ร้อยละ89.38100100100100100
14
รพ.สต.จะกงเป้าหมาย8105481099
15
ผลงาน6515465199
16
ร้อยละ80.3710010080.37100100
17
รพ.สต.ใจดีเป้าหมาย8921738922020
18
ผลงาน8921738922020
19
ร้อยละ100100100100100100
20
รพ.สต.กันจานเป้าหมาย9851938742222
21
ผลงาน8741938742222
22
ร้อยละ88.73100100100100100
23
รพ.สต.อาวอยเป้าหมาย8822868483434
24
ผลงาน8482868483434
25
ร้อยละ96.14100100100100100
26
รพ.สต.หนองคล้าเป้าหมาย4601146211
27
ผลงาน4601146211
28
ร้อยละ100100100100100100
29
รพ.สต.ขนุนเป้าหมาย519519519519142
30
ผลงาน458122458142
31
ร้อยละ88.242.310.3888.24100100
32
รพ.สต.ปรือใหญ่เป้าหมาย50115350124518
33
ผลงาน41015341024518
34
ร้อยละ81.8310010081.83100100
35
รพ.สต.ปรือคันเป้าหมาย63913464564
36
ผลงาน63913064564
37
ร้อยละ1001000100100100
38
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06เป้าหมาย161401021
39
ผลงาน134241021
40
ร้อยละ83.22601000100100
41
รพ.สต.หนองลุงเป้าหมาย873873873873873873
42
ผลงาน75411727541818
43
ร้อยละ86.3613.40.2286.362.062.06
44
รพ.สต.สมบูรณ์เป้าหมาย797153797153
45
ผลงาน797153797153
46
ร้อยละ97.791.840.3797.791.840.37
47
รพ.สต.หัวเสือเป้าหมาย8935127509251
48
ผลงาน8845126929251
49
ร้อยละ9410010092.26100100
50
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็กเป้าหมาย73566153713167
51
ผลงาน60566146913167
52
ร้อยละ82.3110010087.33100100
53
รพ.สต.กวางขาวเป้าหมาย254250254250
54
ผลงาน254250254250
55
ร้อยละ10010001001000
56
รพ.สต.คลองกลางเป้าหมาย56562356233
57
ผลงาน51062350733
58
ร้อยละ90.2610010090.21100100
59
รพ.สต.โคกเพชรเป้าหมาย7367367367126224
60
ผลงาน7122137126224
61
ร้อยละ96.732.850.4100100100
62
รพ.สต.ปราสาทเป้าหมาย742155742155
63
ผลงาน742155742155
64
ร้อยละ100100100100100100
65
รพ.สต.บ่อทองเป้าหมาย137567137567
66
ผลงาน137567137567
67
ร้อยละ100100100100100100
68
รพ.สต.สำโรงตาเจ็นเป้าหมาย7565219738476
69
ผลงาน7385219738476
70
ร้อยละ97.61100100100100100
71
รพ.สต.นาก๊อกเป้าหมาย6707667076
72
ผลงาน6707667076
73
ร้อยละ100100100100100100
74
รพ.สต.กฤษณาเป้าหมาย711116711116
75
ผลงาน711116711116
76
ร้อยละ100100100100100100
77
รพ.สต.วิทย์เป้าหมาย677412677412
78
ผลงาน642412677412
79
ร้อยละ94.83100100100100100
80
รพ.สต.ตรอยเป้าหมาย2862028602
81
ผลงาน28620002
82
ร้อยละ1001000000.7
83
รพ.สต.นิคมซอยกลางเป้าหมาย4123541235
84
ผลงาน4123541235
85
ร้อยละ100100100100100100
86
รพ.สต.โนนเป้าหมาย4023240232
87
ผลงาน4023240232
88
ร้อยละ100100100100100100
89
ภาพรวมอำเภอขุขันธ์เป้าหมาย18,2652,7462,22617,2761,8111,194
90
ผลงาน17,08775210116,379956339
91
ร้อยละ93.5527.384.5394.852.7828.39