ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
THỐNG KÊ HỢP BỘ BẢO VỆ NGĂN MC NỐI, PHÂN ĐOẠN TẠI CÁC TBA PTC3
3
4
TrạmPhía 500kVPhía 220kVPhía 110kVĐánh giáTiêu chí rà soát (Ý kiến đơn vị)
5
ITrạm 500kV
6
-Theo QĐ 246/QĐ-EVNNPT ngày 03/02/2015
-Bộ Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành kèm QĐ 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018
- 03ngăn lộ: sơ đồ tam giác
- 04 ngăn lộ: Sơ đồ tứ giác
- 05 đến 06 ngăn lộ: Sơ đồ 3/2
-Trên 6 ngăn lộ hoặc 3 ngăn MBA: xem xét lắp đặt MC phân đoạn TC chính
- Sơ đồ 02 TC có TC vòng, bao gồm: MC vòng và liên lạc độc lập không phụ thuộc vào số lượng ngăn lộ
- Nhu cầu bố trí MC phân đoạn TC chính 220kV: số ngăn lộ >10, ngăn MBA 220kV>2, ngăn MBA 500kV>2, SPP 500kV có MC phân đoạn chính
- không lớn hơn 06 ngăn lộ: sơ đồ 2 TC
- 07 đến 14 ngăn lộ: sơ đồ 2 TC có TC vòng
- NXT>14 hoặc NXT MBA>3: bố trí MC phân đoạn chính (mỗi phân đoạn không quá 7 NXT)
1. Sơ đồ nối điện theo Bộ Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành kèm QĐ 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018;
2. Hoàn thiện hệ thống rơ le bảo vệ theo QĐ số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003
3. Khả năng tải của thiết bị trong trạm chưa đồng bộ với đường dây (kể cả dây dẫn, thanh cái): đảm bảo cao hơn khả năng tải của đường dây;
4. Các vấn đề khác theo ý kiến của đơn vị ghi nhận trong quá trình vận hành cần phải thực hiện nhằm hoàn thiện sơ đồ các TBA
7
1Trạm 500kV PleikuSơ đồ 3/2, gồm: 06 ngăn ĐZ và 03 ngăn MBASơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 08 ngăn ĐZ, 03 ngăn MBA 500kV, 02 ngăn MBA 220kV, 1 ngăn vòng-nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 5 ngăn ĐZ, 2 ngăn MBA, 1 ngăn vòng-nối- Phía 500kV: xem xét nhu cầu lắp đặt MC phân đoạn TC chính
- Phía 220kV: cải tạo và lắp đặt MC vòng riêng, MC nối riêng và xem xét nhu cầu lắp đặt MC phân đoạn TC chính (đã trang bị trong dự án Trang bị đồng bộ của CPMB)
- Phía 110kV: đúng quy định
8
2Trạm 500kV Pleiku 2Sơ đồ 3/2, gồm: 06 ngăn ĐZ và 02 ngăn MBASơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 07 ngăn ĐZ, 02 ngăn MBA 500kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nốiKhông có phía 110kV- Phía 500kV: xem xét nhu cầu lắp đặt MC phân đoạn TC chính
- Phía 220kV: đúng quy định
9
3Trạm 500kV Di LinhSơ đồ tứ giác, gồm: 2 ngăn ĐZ, 2 ngăn MBASơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 06 ngăn ĐZ, 02 ngăn MBA 500kV, 1 ngăn vòng-nốiKhông có phía 110kV- Phía 220kV: cải tạo và lắp đặt MC vòng riêng, MC nối riêng theo Điều 6 của QĐ63
10
4Trạm 500kV Đăk NôngSơ đồ tứ giác, gồm: 2 ngăn ĐZ, 2 ngăn MBASơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 10 ngăn ĐZ, 02 ngăn MBA 500kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nốiKhông có phía 110kV- Phía 500kV: đúng quy định
- Phía 220kV: xem xét nhu cầu lắp đặt MC phân đoạn TC chính
11
5Trạm 500kV Vĩnh TânSơ đồ 3/2, gồm: 14 ngăn ĐZ và 02 ngăn MBASơ đồ 3/2, gồm: 07 ngăn ĐZ và 02 ngăn MBAKhông có phía 110kV- Phía 500kV:
+ Xem xét nhu cầu lắp đặt MC phân đoạn TC chính;
+ Bố trí lại các ngăn lộ tổng 531, 532 không cùng trên 01 diameter nhằm đảm bảo yêu cầu tại điều 4 QĐ63: "khi 01 MC bất kỳ từ chối làm việc không được dẫn đến cắt quá 02 ngăn lộ và trong đó không quá 01 MBA"
- Phía 220kV: đúng quy định
12
IITrạm 220kV
13
Theo QĐ 246/QĐ-EVNNPT ngày 03/02/2015;
-Bộ Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành kèm QĐ 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018
- 03 ngăn lộ: sơ đồ tam giác
- 04 ngăn lộ: Sơ đồ tứ giác
- 05 đến 6 ngăn lộ trong đó không quá 02 ngăn MBA: Sơ đồ 2 TC có MC liên lạc
- 07 đến 10 ngăn lộ trong đó không quá 2 ngăn MBA: sơ đồ 2 TC có TC vòng, bố trí MC vòng và MC liên lạc độc lập
- Nhiều hơn 10 ngăn lộ hoặc nhiều hơn 3 ngăn MBA: xem xét bố trí MC phân đoạn TC chính, bố trí tối đa không quá 01 NXT MBA trên mỗi phân đoạn
- không lớn hơn 06 ngăn lộ: sơ đồ 2 TC
- 07 đến 14 ngăn lộ: sơ đồ 2 TC có TC vòng
- NXT>14 hoặc NXT MBA>3: xem xét lắp đặt MC phân đoạn chính (mỗi phân đoạn không quá 7 NXT)
14
1Trạm 220kV Nha TrangSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 05 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng-nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 07 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn MBA 110kV, 1 ngăn TB ngang, 1 ngăn vòng-nối- Phía 220kV: cải tạo và lắp đặt MC vòng riêng, MC nối riêng theo Điều 7 QĐ63
- Phía 110kV: đúng quy định
15
2Trạm 220kV Tuy HoàSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 06 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng-nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 07 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng-nối- Phía 220kV: cải tạo và lắp đặt MC vòng riêng, MC nối riêng theo Điều 7 QĐ63
- Phía 110kV: đúng quy định
16
3Trạm 220kV Quy NhơnSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 03 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng-nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 08 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 02 ngăn lộ MBA 110kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nối, 1 ngăn TB ngang- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
17
4Trạm 220kV Phước AnSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 03 ngăn ĐZ, 01 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 06 ngăn ĐZ, 01 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
18
5Trạm 220kV Phù MỹSơ đồ tứ giác, gồm: 2 ngăn ĐZ, 1 ngăn MBA 220kVSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 06 ngăn ĐZ, 01 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
19
6Trạm 220kV Krong BukSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 04 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng-nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 05 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 2 ngăn MBA 110kV, 1 ngăn vòng-nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
20
7Trạm 220kV Tháp ChàmSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 06 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 08 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
- Dây dẫn các ngăn lộ 273, 274 có dòng tải đang thấp hơn dòng tải đường dây, cụ thể:
+ Ngăn lộ 273, 274: dây dẫn 1xAAC-645 có dòng tải 1164A;
+ Đường dây: dây dẫn 2xACSR-330/43 có dòng tải 1440A;
- DCL 273-9, 274-9 có dòng định mức 1250A (thấp hơn dòng tải đường dây): hoán chuyển với DCL 231-9 (2000A);
- Dây dẫn ngăn lộ 200, thanh cái C29 (01xAAC-645) có dòng tải thấp hơn dòng tải đường dây 273, 274.
21
8Trạm 220kV Đăk NôngSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 02 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 04 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
22
9Trạm 220kV Bảo LộcSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, MC vòng nối, gồm: 05 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng-nốiSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 04 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn MBA 110kV, 1 ngăn nối- Phía 220kV: cải tạo và lắp đặt MC vòng riêng, MC nối riêng
- Các biến điện áp 220kV, 110kV một số ngăn lộ chỉ có 01 pha: 273, 274, 171, 172, 174.
- Một số DCL chưa có tiếp địa về phía MC:
+ DCL 220kV: 272-1, 272-7, 273-1, 273-7, 274-1, 274-7, 231-1, 231-3, 275-1, 275-7.
+ DCL 110kV: 171-1, 171-7, 172-1, 172-7, 131-1, 131-3, 132-3, 174-1, 174-7
23
10Trạm 220kV Đức TrọngSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 02 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 04 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
24
11Trạm 220kV Phan ThiếtSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 06 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 05 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nối- Phía 220kV: cải tạo sơ đồ 2 TC có TV vòng và lắp đặt MC vòng riêng, MC nối riêng
- Phía 110kV: cải tạo sơ đồ 2 TC có TC vòng
25
12Trạm 220kV Hàm TânSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 02 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 02 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
26
13Trạm 220kV Phan RíSơ đồ 2 thanh cái, MC nối, gồm: 04 ngăn ĐZ, 01 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái có TC vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 06 ngăn ĐZ, 01 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
27
14Trạm 220kV Ninh PhướcSơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, gồm: 04 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nối, 1 ngăn vòngSơ đồ 2 thanh cái gồm: 02 ngăn ĐZ, 02 ngăn lộ tổng 110kV- Dây dẫn các ngăn lộ 273, 274, 275 có dòng tải đang thấp hơn dòng tải đường dây, cụ thể:
+ Ngăn lộ 273, 274, 275: dây dẫn 1xAAC-630 có dòng tải 1164A;
+ Đường dây: dây dẫn 2xACSR-330/43 có dòng tải 1440A;
28
15Trạm 220kV Vân PhongSơ đồ 2 thanh cái gồm: 04 ngăn ĐZ, 01 ngăn lộ MBA 220kV, 1 ngăn nốiSơ đồ 2 thanh cái có TC vòng, MC vòng, MC nối, gồm: 07 ngăn ĐZ, 01 ngăn lộ MBA, 1 ngăn vòng, 1 ngăn nối- Phía 220kV: đúng quy định
- Phía 110kV: đúng quy định
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100