เรียกเก็บ-ตามจ่ายโรงพยาบาลบ้านตาก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายรับจากการเรียกเก็บ ปี 61
2
ผู้ปวยนอกตค.60พย.60ธค.60มค.61กพ.61มีค61เมย.61พค.61มิย.61กค.61สค.61กย.61รวม
3
กรมบัญชีกลาง712,100.65872,698.95739,679.90768,764.50673,988.10783,790.85665,743.95685,882.25650,939.55597,124.25788,317.301,347.007,940,377.25
4
อปท.93,952.7599,841.9570,748.8079,446.1065,483.0079,242.0068,773.3080,696.9098,152.6578,540.6592,380.35907,258.45
5
Ucในจังหวัด19,030.0022,376.0019,982.0016,324.0020,031.0017,206.0023,230.0017,377.0029,180.0019,787.0019,445.0021,028.00244,996.00
6
รวม825,083.40994,916.90830,410.70864,534.60759,502.10880,238.85757,747.25783,956.15778,272.20695,451.90900,142.6522,375.009,092,631.70
7
ผู้ปวยในตค.60พย.60ธค.60มค.61กพ.61มีค61เมย.61พค.61มิย.61กค.61สค.61กย.61รวม
8
กรมบัญชีกลาง290,008.85126,160.76162,340.9848,265.50219,281.45178,011.84154,253.25252,701.97125,828.46146,712.03193,544.76180,994.852,078,104.70
9
อปท.55,675.4848,510.7420,780.977,408.3010,175.90017,398.8049,120.5811,338.778,150.727,462.46236,022.72
10
เบิกได้ต้นสังกัด0.000.000.000.0011,646.000.0011,521.006,106.000.000.005,146.007,562.0041,981.00
11
Uc รับจริง843,494.48314,992.05930,107.2299,129.41987,011.79571,347.55814,092.56829,325.58320,666.681,145,487.026,855,654.34
12
รวม1,189,178.81489,663.551,113,229.17154,803.211,228,115.14749,359.39997,265.611,137,254.13457,833.911,300,349.77206,153.22188,556.859,211,762.76
13
รวมทั้งหมด2,014,262.211,484,580.451,943,639.871,019,337.811,987,617.241,629,598.241,755,012.861,921,210.281,236,106.111,995,801.671,106,295.87210,931.8518,304,394.46
14
15
16
รายการปี61
17
ประกันสังคม(เรียกเก็บจาก สนง.ปกส.ตาก)
490,619.00
18
ประกันสังคม(ได้รับจัดสรรจากแม่ข่าย)
368,642.19
ยังไม่ได้รับอีก 2 งวด
รวมรายรับทั้งหมด19,961,367.65
19
ต่างด้าว(ตรวจสุขภาพ และขายบัตรสุขภาพ)
430,130.00
20
พรบ.จากรถ367,582.00
21
รวม1,656,973.19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu