ქედის რაიონი
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
მოსახლეობის რაოდენობა შინამეურნეობის რაოდენობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL მომხმარებელი Fiber - Optic მომხმარებელი Fiber - Optic --- 2017 მდე Fiber - Optic --- 2017 მდე
2
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა376016918864821250586152
3
ქედის რაიონი200244278000კი --- 42 + 1 დაბაარა --- 21
4
დაბა ქედა1244319000კი
5
აბუქეთა265510კი
6
აგოთა187620არა
7
არსენაული100220არა
8
აქუცა389860კი
9
ახო8051620კი
10
ბალაძეები142260არა
11
გარეტყე93210არა
12
გეგელიძეები5651040კი
13
გობრონეთი323640კი
14
გოგიაშვილები203510კი
15
გოგინიძეები168530არა
16
გულები291540კი
17
გუნდაური254560კი
18
დანდალო4851030კი
19
დოლოგანი460980კი
20
ვაიო505970კი
21
ვარჯანისი250520კი
22
ზედა აგარა226520კი
23
ზედა ბზუბზუ351710კი
24
ზედა მახუნცეთი351700კი
25
ზენდიდი332710კი
26
ზესოფელი242520კი
27
ზვარე190420არა
28
ზუნდაგი345680კი
29
ინაშარიძეები275560კი
30
კანტაური276560კი
31
კვაშტა270540კი
32
კოკოტაური6501370კი
33
კოლოტაური5741060კი
34
კორომხეთი192380არა
35
კუჭულა170500არა
36
მერისი337690კი
37
მეძიბნა171600არა
38
მილისი170370არა
39
მოსიაშვილები236490კი
40
ნამლისევი174330არა
41
ნამონასტრევი89140არა
42
ორცვა258600კი
43
ოქტომბერი311920კი
44
პირველი მაისი6181340კი
45
საბადური129230არა
46
სასადილოყელი64130არა
47
სილიბაური130270არა
48
სირაბიძეები292580კი
49
სიხალიძეები158410არა
50
ტაკიძეები301580კი
51
უჩხითი337710კი
52
ქედა237490კი
53
ქვედა აგარა97210არა
54
ქვედა ბზუბზუ283630კი
55
ქვედა მახუნცეთი401960კი
56
ქოსოფელი89210არა
57
შევაბური112220არა
58
ჩეტკიძეები248440კი
59
ცხემნა154320არა
60
ცხმორისი8771590კი
61
ძენწმანი222480კი
62
წონიარისი5291080კი
63
ჭალახმელა202330კი
64
ჭინკაძეები226520კი
65
ხარაულა8111670კი
66
ხუნკუდა148280არა
67
ჯალაბაშვილები440920კი
68
69
Loading...