TRANSIT BELGIQUE
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRANSIT BELGIQUE/BELGIË/BELGIEN
2
3
Op de Belgische officiële Website www.info-coronavirus.be staat onder "Internationaal" informatie over transiteren door België.
4
Auf der Belgischen offiziellen Webseite www.info-coronavirus.be steht unter "International" Information über den Transit durch Belgien.
5
Sur le site officiel belge www.info-coronavirus.be il y a sous "international" des informations sur le transit à travers la Belgique.
6
7
NL : https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#013
Welke regels zijn er van toepassing indien ik als buitenlander zonder hoofdverblijfplaats in België het Belgische grondgebied louter wil doorkruisen op weg naar mijn bestemming?
Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen het Belgisch grondgebied vlot moeten kunnen betreden en verlaten om te transiteren naar hun bestemming. Individuen in transit op Belgisch grondgebied moeten de fysieke afstand van 1,5 meter respecteren in het gekozen transportmiddel. Als het transport gebeurt via de weg stoppen de bussen en voertuigen in regel niet op het Belgisch grondgebied. Als gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden. De personen in transit doorheen het Belgisch grondgebied moeten in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk.
8
DE : https://www.info-coronavirus.be/de/faq/#013
Welche Regeln sind anwendbar, wenn ich als Ausländer ohne Hauptwohnsitz in Belgien das belgische Staatsgebiet nur durchqueren möchte, um meinen Bestimmungsort zu erreichen?
Allgemein gilt der Grundsatz, dass ausländische Personen das belgische Staatsgebiet zügig betreten und verlassen können müssen, um zu ihrem Bestimmungsort weiterzureisen. Personen im Transitverkehr auf belgischem Staatsgebiet müssen im gewählten Beförderungsmittel die Maßnahmen des Social Distancing beobachten. Bei Transporten auf der Straße halten Busse und Fahrzeuge normalerweise nicht auf dem belgischen Staatsgebiet. Bei einer Zugfahrt muss eine Mindestanzahl von Verbindungen und die kürzeste Reiseroute angestrebt werden. Personen im Durchreiseverkehr auf belgischem Staatsgebiet müssen einen Ausweis und/oder Reisepass und einen ausreichenden Nachweis mit sich führen.
9
FR : https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#013
Quelles sont les règles applicables si, en tant qu’étranger n’ayant pas de résidence principale en Belgique, je souhaite simplement traverser le territoire belge pour me rendre à ma destination ?
Le principe général applicable est que les étrangers doivent pouvoir entrer et sortir facilement du territoire belge afin de transiter vers leur destination.
Les personnes en transit sur le territoire belge doivent respecter les mesures de distance sociale dans le moyen de transport choisi.
Si le transport se fait par la route, les bus et les véhicules ne s’arrêtent généralement pas sur le territoire belge.
En cas de transfert en train, il faut rechercher l’itinéraire le plus court et minimiser le nombre de correspondances.
Les personnes en transit sur le territoire belge doivent être en possession d’une pièce d’identité et/ou d’un passeport et de pièce justificatives crédibles.
10
Zorg er dus voor dat u :
- een bevestiging van uw verblijf bij u heeft
- uw reisdocument : paspoort of ID-kaart (rijbewijs is geen reisdocument)
- stop niet op Belgisch grondgebied
- in Luxemburg moet waar contact met anderen dan uw eigen gezin is, een mond-neus bescherming moeten gedragen worden. Zorg ervoor iets bij u te hebben, mondkapje, sjaal, halsdoek,... voor allen in de auto
11
Sorgen Sie also dafür :
- dass Sie eine bestätigte Reservierung haben
- dass Sie ein Reisedokument bei sich haben : Pass oder Ausweis
(Führerschein gillt nicht als Reisedokument)
- dass Sie nicht in Belgien anhalten
- In Luxemburg, wo Kontakt ist mit anderen als Ihre Wohngemeinschaft, müssen Sie einen Mund-Nasen Schutz tragen.
Sorgen Sie also vor, das kann eine Maske sein, oder Schal, Halstuch,... für alle im Auto
12
Assurez-vous donc d'avoir:
- une réservation confirmée
- vos papiers d'identité : passeport ou carte d'identité
(permis de conduire n'est pas un document de voyage)
- de ne pas vous arrêter sur le sol belge
- au Luxembourg, lors de contacts avec d'autres qui ne font pas partie de votre ménage, une protection buccale et obligatoire.
Munissez-vous donc d'une protection, cela peut être un masque, un châle, un tour-de-cou,... pour tous ceux qui sont dans la voiture
13
14
Antwort der belgischen Hotline an unser Tourismusministerium (FR)
From: info-coronavirus <info-coronavirus@health.fgov.be>
Sent: Friday, May 8, 2020 13:19
To: Jeanne TONNAR <jeanne.tonnar@eco.etat.lu>
Subject: Re: Transit - traverser le territoire belge

Chère Madame Tonnar,

Merci d'avance pour votre courrier.

Le principe général applicable est que les étrangers doivent pouvoir entrer et sortir facilement du territoire belge afin de transiter vers leur destination.
Les personnes en transit sur le territoire belge doivent respecter les mesures de distance sociale dans le moyen de transport choisi.
Si le transport se fait par la route, les bus et les véhicules ne s’arrêtent généralement pas sur le territoire belge.
En cas de transfert en train, il faut rechercher l’itinéraire le plus court et minimiser le nombre de correspondances.
Les personnes en transit sur le territoire belge doivent être en possession d’une pièce d’identité et/ou d’un passeport et de pièce justificatives crédibles.

Il faut également tenir compte du fait que les pays voisins et les autres pays prennent également des mesures conditionnant les voyages au sein de leur territoire.

Sachez également que les voyages non-essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits jusqu’au 8 juin 2020 inclus (tourisme). Ce principe est applicable pour toute personne de nationalité belge avec ou sans résidence principale en Belgique , les résidents de longue durée en Belgique et les personnes ayant une résidence légale en Belgique.

Si vous avez d'autres questions, veuillez egalement consulter notre site, qui présente toujours les nouvelles mises à jour et les dernières nouvelles communiquées aux citoyens: www.info-coronavirus.be/


Bien à vous,
Monia
Ligne d'info coronavirus
15
16
Antwort der belgischen Hotline an einen NL-Gast (NL)

Van: Dorien Van Dessel
Verzonden: maandag 4 mei 2020 16:44
Aan: ed
Onderwerp: RE: Contactform crisiscenter.be

Geachte
Een transit door België van het ene land naar het andere land is steeds mogelijk. U zal aan de grens uw identiteitsbewijs moeten laten zien en een aannemelijk bewijs dat de reden van uw reis verrechtvaardigt. In dit geval bijvoorbeeld de gegevens van de plek waar u naartoe gaat. In regel wordt er niet haltgehouden op Belgisch grondgebied.
Ik raad u echter ten sterkste aan om contact op te nemen met de Luxemburgse autoriteiten om te verifiëren of uw geplande reis kan doorgaan.
Met vriendelijke groeten,
Dorien Van Dessel
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...