Rural_Finland_Matkailustrategiatyökalu.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STRATEGIAWWW-OSOITEYHTEISTYÖ
KOHDEMARKKINAT JA -RYHMÄT
TUOTETARJONNAN PAINOPISTEETELINKEINON KEHITTÄMINENMARKKINOINTI JA MYYNTISAAVUTETTAVUUSTOIMINTAYMPÄRISTÖMÄÄRÄLLISET TAVOITTEET
2
Matkailun tiekartta 2015-2025http://tem.fi/documents/1410877/2735818/Matkailun+tiekartta+2015-2025.pdf/95521a94-5230-47c2-8dd7-bc7ff5bede04 Matkailun yhteistyön vahvistaminen:
• Matkailun poikkihallinnollinen sateenvarjo -(strateginen) ohjelma (ministeriötason kärkihanke).
• Nimitetään matkailuklusterin pyöreän pöydän ryhmä. Tavoitteena lisätä matkailuklusterin yhteistyötä yli alue- ja toimialarajojen, viedä viestiä matkailun merkityksestä.
Kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan, myös yli toimialarajojen, paremman kannattavuuden, alueen kiinnostavuuden ja lisäarvon aikaansaamiseksi.
• Vahvistetaan Arktisen alueen, Itämeren, Pohjoismaiden ja EU-maiden välistä matkailuyhteistyötä alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi erityisesti kaukomarkkinoilla. Uudet yhteiset tuotekokonaisuudet ja markkinointiyhteistyö kaukomarkkinoilla.
Kysynnän kasvattaminen potentiaalisilta markkinoilta, kohderyhmät:
• Venäjä, Kiina, ruotsi, Sakasa, Ranska ja Iso-Britannia
• Kotimaanmatkailijat

• Modernit humanistit
• Seniorit, nuioret, ryhmät vs. individuaalimatkailijat
Vetovoimaisten elämysten ja tuotetarjonnan kehittäminen:
Painopistealueet ja niiden pääsisällöt:
• Hyvinvointi (suomalainen sauna, suomalaiset hoidot, puhdas luonto, ruoka)
• Kulttuuri (ruoka, design, suomalainen elämäntapa, luovan talouden nousevat alat)
• Luontoon pohjautuvat kesäaktiviteetit (kansallispuistot, helppotasoiset aktiviteetit, puhdas luonto, teemojen yhdistäminen: culture in nature, ruoka, hyvinvointi)
• Talvi (monipuoliset talven elämykset, luonto kulttuurilla maustettuna, elämäntapa, ruoka)

Toimenpiteet:
• Suomi johtavaksi Stopover -maaksi (Kärkihanke)
• Finrelax - hyvinvointimatkailu (Kärkihanke)
• Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi (Kärkihanke)
• Matkailun tuotetarjonta terävämmäksi (monipuolisemmaksi ja erityyppisiä kohderyhmiä hokuttelevaksi)
• OutdoorsFinland ja CultureFinland katto-ohjelmat
• Kiertomatkailun ja ruokamatkailun kehittäminen
• Uudet nousevat niche-teemat
Elinkeinon tuottavuuden, ekologisuuden, laadun ja turvallisuuden kehittäminen:
• Yritystoiminnan kehittäminen (ennakointi, strateginen suunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen)
• Kestävän vesistömatkailukeskittymän BCD-demonstraatio-hanke (biotalous, cleantec, digitaalisuus) (Kärkihanke)
• Kestävän matkailun kehittäminen
• Asiakaslähtöinen laadun kehittäminen
• Turvallisuuden varmistaminen, osa Suomi-kuvaa
Kohderyhmiä puhutteleva markkinointiviestintä ja helppo ostettavuus:
• Matkailumarkkinoinnin terävöittäminen ja panostuksen lisääminen.
• Digitaalisuus vahvemmin osaksi yritysten liiketoimintaa.
• Matkailutuotteet digitaalisesti löydettäviksi ja ostettaviksi (kärkihanke).
Saavutettavuus ja toimivat matkaketjut:
• Sujuvan rajaliikenteen ja maahantulomuodollisuuksien varmistaminen.
• Ratkaisuja pitkäjänteiseen lentosaavutettavuuteen.
• Tiestön sekä raide-ja vesiliikenteen palvelutason varmistaminen.
• Toimivat matkaketjut.
Kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen:
• Matkailutilastoinnin varmistaminen ja elinkeinoa tukevan tutkimuksen toteuttaminen ja siirto.
• Matkailun kasvua tukevan lainsäädännön varmistaminen.
• Matkailua tukevan infrasturuktuuurin ja maankäytön varmistaminen.
• Osaavan työvoiman varmistaminen.
• Julkisen rahoituksen kohdentaminen tiekartan mukaisesti.
Kansainvälisiltä markkinoilta odotetaan noin 5 %:n vuosikasvua. Kotimaan kasvuodotukset ovat noin 2 %:n luokkaa.

Määrälliset kasvuennusteet 2013 -> 2025
Matkailukulutus 13,4 mrd. -> 20 mrd. euroa
Vientiin rinnastettava matkailutulo 4,3 mrd. -> 8 mrd. euroa
Matkailun suora arvonlisä Bkt:stä 2,7 % -> 3,0 %
Matkailuklusterin yritysten liikevaihto 18 mrd. -> 29 mrd. euroa
Matkailun aikaansaama työllisyys, palkansaajia (osa- ja kokoaikaiset) 140 000 -> 180 000
Kotimaiset rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet 14,4 milj. -> 17 milj.
Ulkomaiset rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet 5,9 milj. -> 10 milj.
Kansainvälisten kongressien delegaatit 71 697 -> 90 000
Kansallispuistojen kävijämäärä 2,3 milj. -> 3,7 milj.
Matkailun pääomasijoitukset 1,1 mrd -> 2 mrd. euroa
3
1. Etelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-KarjalaEtelä-Karjala
4
Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015-2020

Julkaisija: Etelä-Karjalan liitto
http://www.ekarjala.fi/liitto/wp-content/uploads/2015/09/Liite-1_Etel%C3%A4-Karjalan-matkailustrategia-2014-2020-vedos.pdfKehittämistoimenpiteissä Saimaa sateenvarjona:
• Vetovoimakohteet matkailutarjonnan runkoverkkona, jonka ympärille muu toiminta rakentuu.
• Matkakohteissa toimivien yrittäjien yhteistyön edistäminen.

Toimenpiteenä yhteistyö:
• Alueellinen, kansallinen, kansainvälinen
Kohdemarkkinat:
• Venäjä (erit. Pietari ja Moskova), Keski-Eurooppa, Aasia
• pääkaupunkiseutu

Strategiset tavoitteet:
• Venäläisten ostosmatkailijoiden viipymän pidentäminen.
• Kotimaan (erit. pääkaupunkiseutu) matkailun ympärivuotistaminen.
• Kasvavana trendinä lähimatkailu eli kokemusten ja elämysten etsiminen läheltä kotia.
Saimaa sateenvarjona; kehitetään matkailijoiden mahdollisuuksia kokea Saimaa ja ostaa Saimaaseen liittyviä palveluja.
• Luonnon ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen palveluissa ja elinympäristöjen suunnittelussa siten, että asukkaiden ja matkailijoiden hyvinvointi ja terveys kohentuvat.
• Monipuolisen matkailukohde-tarjonnan kehittäminen.
• Tuotekehitys erityisesti talveen ja perheille.
• Paikallisuus, positiivisten viestien tuottaminen, erottautuminen sekä matkailijoiden ja asukkaiden omien kokemuksien esille tuominen.
• Pilottimaiset kokeilut.
• Yritysten liiketoiminta-, markkinointi- ja tuotteistusosaamisen vahvistaminen.
• Kestävä kehitys; liiketaloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys.
• Suunnataan tarjontaa myös maakunnan asukkaille.
• Vieraanvaraisuus; matkailija kohdataan hyväntuulisesti ja avoimesti.
• Hyvien asiakaskokemuksien luominen ja niiden hyödyntäminen alueen mielikuvan ja tunnettavuuden lisäämisessä.
• Esiintyminen yhtenä alueena (Saimaa).
• Myynnin kehittäminen yhteistyössä kokeilevan kehittämisen ja nykyteknologian antamin keinoin (erit. digitalisaatio).
• Markkinointiyhteistyötä jatketaan goSaimaan puitteissa yhdessä Etelä-Savon kanssa.

Saavutettavuuden, sujuvien yhteyksien turvaaminen:
• kansainväliset lento- ja rautatieyhteydet,
• riittävät kotimaan rautatie- ja linja-auto-liikenneyhteydet,
• toimivat rajanylitykset,
• maakunnan sisäinen liikenne: sujuvat liikenneketjut lento- ja junayhteyksiltä matkailukohteisiin, laivaliikenteen, vene- ja retkisatamaverkoston, laivaväylien ja veneilypalvelujen kehittäminen, joukkoliikenteen edellytysten parantaminen, käytön lisääminen sekä matkustajamäärien lisääminen.
• Toiveena, että kunnat huomioivat matkailun tarpeet ja sesongit rakennus- ja kunnostustöitä ajoittaessaan.

• Yritysten, oppilaitosten ja kuntien yhteistyö.
• Tutkimus- ja kehitystoiminnan jalkautuminen.
Ei määritelty
5
2. Etelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-PohjanmaaEtelä-Pohjanmaa
6
Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille 2013-2017

Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, hyväksytty Maakunnan yhteistyöryhmässä
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Matkailustrategia%202013-2017_nettiin.pdfPäämääränä oppia verkostoitumaan ja tekemään toimialoja ja hallinnollisia rajoja ylittävää yhteistyötä.

Painopisteenä matkailukeskittymien edelleen kehittäminen:
• Kehitystyöhön voivat osallistua kaikki lisäarvoa tuovat yritykset ja toimijat alueelta. Erityisesti maaseutu-, kulttuuri- ja ohjelmapalveluyritysten palvelutarjonta ja toiminta monipuolistaa keskittymien matkailutarjontaa ja tuo siihen lisäarvoa.
• Kehittämistoimia tulee lähivuosina suunnata verkostoitumisen edistämiseen myös omaa keskittymää laajemmin.
Päämääränä:
• Nostaa Etelä-Pohjanmaa tunnetuksi ja matkailijoita houkuttelevaksi matkailualueeksi kotimaan markkinoilla.
• Hakea hiljaisille, off season -kausille kannattavaa kasvua ulkomaalaisista matkailijoista (erit. Venäjä ja Ruotsi).
• Strategisena arvona pohjalaisuus (oma kulttuuri, perinteet, murre, ruoka, lakeus).
• Painopisteenä teemapohjaisen matkailun kehittäminen: maaseutu-, hyvinvointi- ja tapahtumamatkailu.
• Läpileikkaavina teemoina ovat alueen oma kulttuuri sekä eteläpohjalainen ruoka (ruokaprovinssi). Paikallisen kulttuurin ja ruoan yhdistäminen matkailuun sekä tuotteistuksessa että markkinoinnissa.
• Lisäksi teemoissa mainittu nousevat matkailuattraktiot (esim. talvi- ja luontomatkailussa).
• Kehittämistoimenpiteenä määritellään nykyinen tuotetarjonta MEKin käyttämien markkinointiteemojen pohjalta.
Strategisina arvoina:
• kannattava, kasvava ja kehittyvä elinkeinotoiminta,
• asiakaslähtöisyys ja asiakaslupausten lunastaminen,
• turvallisuus ja laatu matkailupalveluissa,
• kestävän kehityksen periaatteet ja kulttuurin säilyttäminen.

Päämääränä kehittää asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja helposti ostettavia matkailutuotteita.

Kehittämistoimenpiteet:
• Kohderyhmiä segmentoidaan tarkemmin ja tuotekehitystä tehdään asiakas- ja markkinalähtöisesti.
• Vahvistetaan moduulipohjaista, dynaamisen paketoinnin mallia tuotekehityksessä.
• Selvitetään täyttävätkö hyvinvointi-, aktiviteetti- ja kulttuurimatkailutuotteet valtakunnalliset (MEK) teemoille asetetut tuotesuositukset.
• Kehitetään ennakoivasti yritysten matkailupalvelujen laatu- ja turvallisuusjärjestelmiä.
• Matkailun laatukriteeristön käyttöönotto (DQM) matkailukeskittymissä tai destinaatioissa.
Kehittämistoimenpiteet:
• Markkinointi- ja myyntikanavat kytketään tuotteistusprosessiin mukaan alusta alkaen.
• Kehitetään sähköisiä markkinointi- ja myyntikanavia asiakaslähtöisesti.
• Selvitetään yrittäjäkentältä yhteismarkkinointiin käytettävä rahoitus.
Kehittämistoimenpiteenä matkailuinfrastruktuurin parantaminen:
• Matkailuelinkeinon tarpeet huomioitava alue- ja liikennesuunnitelmissa.
• Matkailukeskittymien, yritysten ja palvelukohteiden saavutettavuuden varmistaminen.
Päämääränä:
• Saada matkailualalle maakunnassa arvostusta ja tunnustusta kehittyväksi ja merkittäväksi toimialaksi.
• Luoda edellytyksiä ammattimaisen matkailuyritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle.

Matkailututkimus ja koulutus / osaamisen lisääminen:
• Toimialan kehityksen seuranta- ja tutkimustiedon hankkiminen ja toimijoille jalkauttaminen.
• Mikroyrittäjien liiketoimintaosaamisen ja matkailualan ammattimaisuuden edistäminen.
• Koulutuksen vaikuttavuuden parantaminen käytännönläheisyyttä lisäämällä.
• Matkailukoulutuksen säilyttäminen maakunnassa.

Matkailuinfrastruktuurin parantaminen:
• Matkailuelinkeinon tarpeet huomioitava alue- ja liikennesuunnitelmissa.
• Matkailukeskittymien ja nousevien attraktioiden kehitysedellytysten turvaaminen.
Matkailun kasvutavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä on asetettu keskimäärin 3 %:n vuosittainen kasvu. Kysynnän määrän kasvutavoite on keskimäärin 3 % vuodessa, matkailutyöpaikkojen odotetaan lisääntyvän noin 1,5 % ja matkailutulon noin 4 % vuodessa.

Rekisteröidyillä majoitusvuorokausilla mitattuna tavoitteena on, että vuonna 2016 kansainvälisten yöpymisten määrä maakunnassa on 6 % kokonaisyöpymisistä ja vuonna 2020 noin 8 % yöpymistä. Tämä tarkoittaa kansainvälisten yöpymisten määrän lähes kolminkertaistumista nykyisestä.

Matkailun kasvutavoitteet 2012 -> 2020
Rekisteröidyt yöpymisvrk 674 -> 900 872
Ulkomaal.yöpymisvrk 28 524 ->72 000
Keskim.viipymä vrk 1,76 -> 2,9
Matkailutulo milj. euroa-> 454,4
Rekisteröidyt majoitusliikkeet 53-> 110
Rekisteröidyt vuodepaikat 4 130 -> 4 600
7
3. Etelä-SavoEtelä-SavoEtelä-SavoEtelä-SavoEtelä-SavoEtelä-SavoEtelä-SavoEtelä-SavoEtelä-SavoEtelä-Savo
8
Etelä-Savon matkailustrategia 2014-2020

Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto
https://issuu.com/esavo/docs/esavo_matkailustrategia14-20_net_06Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi, toimenpiteinä:
• ns. Saimaa-klusterin synnyttäminen; sitoutetaan yhteistyöhön kärkiyrityksiä, jotka haluavat kansainvälistymisessään tulla esiin Saimaa-kontekstissa esim. matkailun, designin ja luomutuotannon alalta.
• Pitkäjänteinen kehittäminen ja ylimaakunnallinen yhteistyö; tavoitellaan pitkällä tähtäimellä Saimaan kansainvälisen matkakohteen verkottamista ja laajentamista Saimaa-Laatokka-Helsinki-Pietari -matkakohteeksi.
• Saimaa-teeman hallinta ja kehittäminen maakunnallisena ja ylimaakunnallisena yhteistyönä.

Liiketoiminnan kansainvälistyminen, toimenpiteenä:
• Alueellisten ja temaattisten yritysverkostojen tukeminen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Asiakaslähtöisyys ja teemalliset palvelukokonaisuudet, toimenpiteenä:
• Pienten, laadukkaiden palveluyksiköiden verkostomaisen toiminnan ja tuotekehityksen tukeminen: edistetään toimijoiden, toimialojen ja maakuntien välisten kumppanuuksien, verkostojen ja yhteistyön syvenemistä.

Matkailun toimintaympäristön kehittäminen yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.
Liiketoiminnan kansainvälistyminen:
• Kohdemarkkinoina Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Aasia.
• Pilotoidaan uusia kohdemarkkinoita (maat, asiakaskohderyhmät).

Vapaa-ajan asukkaat huomioitu kohderyhmänä.
Kehittämisen pääkohtana Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi:
• Saimaan päälupaus; puhtaus, eksoottisuus, kiireettömyys, vieraanvaraisuus.
• Toimenpiteenä; Saimaa-teeman arvojen ja sisällön tarkistaminen, hallinta ja kehittäminen.
• Teemalliset palvelukokoneisuudet; palvelutuotannon monipuolistaminen.

Profiloituminen
mökkimatkailuun:
• Nostetaan mökki ja rantasauna kärkituotteeksi, nähdään vapaa-ajan asukkaat yhtenä palvelutuotannon kohderyhmänä, luodaan mökkimatkailuun teemallisia palvelukokonaisuuksia (mm. kulttuuri, ruoka, kalastus, hyvinvointi) ja esim. ohjelmallinen mökkiviikko -tuote.
• Liiketoiminnan kansainvälistyminen; elinkeinon uudistumiskyvyn turvaaminen.
• Asiakaslähtöisyys ja teemalliset palvelukokonaisuudet; yritysten liikevaihdon ja tuottavuuden kasvattaminen panostamalla palvelumuotoiluun.
• Tuotteiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen; työstetään Saimaa-matkailutuotteita myyntivalmiiksi kokonaisuuksiksi eri kohdemarkkinoita varten, yritysten yhteistyönä kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyinen, helposti ostettava ja sisällöiltään ylivoimainen vesistö-/järvimatkailutuote kansainvälisille markkinoille.
• Matkailuliiketoiminnan laajentaminen asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen vuokraukseen.

Kestävä matkailu:
• Matkailun kestävyyden arviointi; laaditaan Saimaan matkailun laatujärjestelmä ja mittaristo.
• Yritysten tukeminen ja kannustaminen laatujärjestelmien ja ekomerkintöjen hyödyntämiseen.
• Asiakaslupauksen muotoileminen koskien kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.
• Sosiaalisen kestävyyden huomioinen ja paikallisväestön osallistaminen Saimaan matkailun kehittämiseen.
• Aitouden, kulttuuriperinteen ja omaperäisyyden vaaliminen ja kunnioittaminen.
• Laadun turvaaminen.

Toimintaympäristön kehittäminen:
• Ainutlaatuisen järviluonnon vaaliminen; toteutetaan norpan suojeluohjelmaa ja norppaviestintää. Vahvistetaan matkailijoiden ja paikallisväestön luonto- ja kulttuuritietämystä sekä -arvostusta, Vahvistetaan Saimaa-identiteettiä.
• Matkailurakentamisen ja ainutlaatuisen järviluonnon yhteensovittaminen; arvioidaan saimaannorpan taloudellinen ja imagollinen merkitys Saimaan matkailulle. Edistetään monipuolista matkailurakentamista rantojen lisäksi myös matkailukeskuksiin ja kirkonkyliin.
• Matkailun integroiminen osaksi keskusten kehittämistä; tuetaan keskusten elinvoimaisuutta mm. matkailun ja kaupan investoinneilla.
• Matkailun integroiminen osaksi maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittämistä; tarkastellaan maaseudun elinvoimaisuuden ja kestävän matkailun keskinäistä riippuvuussuhdetta. Pilotoidaan paikallisyhteisöjen kokonaisvaltaista kehittämistä ja sitoutetaan toimijat pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Liiketoiminnan kansainvälistyminen:
• Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen; kootaan kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin tiimi, käynnistetään verkostovalmentajatoiminta.
• Edistetään ja edesautetaan yritysten kykyä tehdä kansainvälistä matkailuliiketoimintaa.

Asiakaslähtöisyys ja teemalliset palvelukokonaisuudet:
• Tuotteiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen; hyödynnetään ja hallitaan suunnitelmallisesti sähköisiä jakelukanavia, yritysten yhteistyönä kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyinen, helposti ostettava ja sisällöiltään ylivoimainen vesistö-/järvimatkailutuote kansainvälisille markkinoille.
Matkailukohteiden kestävän saavutettavuuden ja matkaketjujen kilpailukykyisen palvelutason edistäminen:
• Edistetään liikkumistarpeiden ja -tapojen optimointia sekä uutta käyttäjä- ja asiakaslähtöistä ja palvelukeskeistä ajattelutapaa.
• Edistetään Saimaan ulkoista saavutettavuutta osana Helsingin ja Pietarin metropolialueiden toimintaympäristöä ja sen kehittämistä.
• Varaudutaan kasvuun, Parikkalan rajanylityspaikan avautumiseen ja viisumivapauteen.
• Kasvun edellytysten vahvistaminen ja esteiden poistaminen kasvuhaluisissa yrityksissä.
• Toimintaympäristön, matkailuliiketoiminnan ja toimintatapojen kokonaisvaltainen kehittäminen ja edellytysten luominen.
• Matkailurakentamisen ja ainutlaatuisen järviluonnon yhteensovittaminen; hyödynnetään hankekohtaisia esimerkkejä ja kokemuksia.
• Matkailun integroiminen osaksi maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittämistä; sitoutetaan toimijat pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Toimintaympäristön hyödyntäminen, uudistaminen, uusiokäyttö ja laajentaminen matkailun tarpeisiin:
• Edistetään valmiiden rakenteiden matkailullista hyödyntämistä.
• Kävijöitä, ml. myös matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita, palvelevien laadukkaiden reitistöjen, opasteiden, karttojen ja palvelurakenteiden luominen ja ylläpitäminen.
Ei määritelty
9
4. KainuuKainuuKainuuKainuuKainuuKainuuKainuuKainuuKainuuKainuu
10
Kainuun matkailustrategia 2011-2020: "Kainuu - maailman suomalaisin maakunta"

Julkaisija: Kainuun Etu Oy, hyväksytty kunnissa
http://kainuunetu.fi/cms/kainuunetu/377/kainuun_matkailustrategia_2010-2020.pdf• Arvona verkostomainen toiminta.
• Päämääränä hakea testatuilla yhteistoimintamalleilla voimakasta kasvua toimialalle.
• Kehittämiskohteena yhteistyön vahvistaminen.
• Matkailumarkkinointiyhteistyö suuralueiden (esim. Lakeland) kesken; luontevia yhteistoimintamalleja tulee hakea aktiivisesti.
• Keskusten kehittäminen kasvuun; matkailukeskusten tulee kehittää verkottumistaan palveluntuottamisessa.
• Keskusten veturiyritysten roolia tulee vahvistaa aktivoimaan kaikkia verkostoon kuuluvia yrityksiä toteuttamaan kansainväliset standardit täyttävä, soveltuva laatujärjestelmä sekä hyödyntämään ja ylläpitämään sitä jokapäiväisessä työssään.
• Kv-kilpailussa Kainuun tulee hyödyntää tehokkaasti ulkomaisten matkanjärjestäjien ja ulkomaisten investoijien kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä.
Tavoitteena avata yhteydet Aasian markkinoille.• Arvona aitous ja kainuulainen omintakeinen osaaminen.
• Kehittämiskohteena ydintuotteiden jalostaminen pohjautuen asiakaslähtöiseen, teemapohjaiseen tuotelinjastoon, jonka muodostavat tällä hetkellä: Wild Taiga; luontomatkailutuotteet, Events; kulttuuri ja tapahtumamatkailutuotteet, Holiday; vapaa-ajanmatkailutuotteet ml. Wellness, RealReward; kokous- ja kannustematkailutuotteet, Sport; urheilu- ja aktiviteettituotteet.
• Wild Taigan -tuotelinjastolla on etulyöntiasema valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tätä asemaa tulee hyödyntää tehokkaasti kehittämällä tuotelinjastoa entistä monipuolisemmaksi.
• Lisäksi kehitystyössä on huomioitava kulttuurin merkitys vetovoimatekiijänä, kalevalainen kansanperinne vieraanvaraisuus ja kainuulainen ruokakulttuuri sekä eräkulttuuri. Erityisesti on mainittu metsästys- ja kalastustuotteiden kehittäminen ja GEO-matkailu.
• Arvon asiakaslähtöinen businessajattelu ja korkea laatu kaikessa toiminnassa.
• Tavoitteena, että kaikilla kainuulaisilla matkailupalveluyrittäjillä on käytössään yhtenäiseen laatustandardiin (ISO) perustuva ja laajuudessaan kullekin yrityskoolle soveltuva laatujärjestelmä yhtenäisen laadun takaamiseksi palvelujen loppukäyttäjälle.
• Matkailukeskusten tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota laadunparantamiseen ja korkean palvelulaadun ylläpitämiseen.
• Arvona kestävän kehityksen periaatteet kehitystoiminnassa; Wild Taigan -tuotelinjaston kehittäminen kestävän kehityksen arvot huomioon ottaen.
• Maakunnallinen aluemerkkinointi ja Kainuu-mielikuvan ammattimainen tuotteistaminen palvelemaan yksittäisten yritysten sekä suurempien matkailualuekokonaisuuksien yhteisiä markkinointitoimenpiteitä.
• Kainuun tulee erottua omalla profiilillaan ja korostaa sitä, että esimerkiksi lumivarmuus ja Joulu - joita seikkoja kilpailijat Lapissa nostavat esiin markkinoinnissaan - ovat läsnä myös Kainuussa.
•Teemapohjaisten tuotteiden markkinoinnin kautta koko Kainuun matkailualue avautuu matkailijalle ”Discover Kainuu” –ajatusmallin mukaisesti.
• Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen, verkkokaupparatkaisu.
• Lisää ulkomaisia investointeja ja pääomia, Investi in Kainuu Activation -palvelun kehittäminen.
• Päämääränä etsiä uusia innovatiivisia tapoja tukea alueen saavutettavuuden parantamista ja edistää matkustamisen kustannusten laskua lisääntyneen kysynnän avulla.
• Tavoitteena ja kehittämiskohteena saavutettavuus; Kainuusta on säännölliset suorat lentoyhteydet keskeisimmiltä markkina-alueilta Euroopasta ja Helsingistä on useamman operaattorin päivittäinen lentoyhteys Kajaaniin.
• Matkailun kriittisten investointien tukeminen siten, että ne mahdollistavat majoituskapasiteetin kasvattamisen ja sitä kautta kysynnän kasvun tasolle, jolla yritystoimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja kannattavasti sekä kestävän kehityksen periaattein; investoinnit majoitusinfraan ja panostukset mm. reitistöjen, latujen ja liikuntapaikkojen rakentamiseen.
• Matkailun rahoituksen ohjaaminen siten, että maakunnan matkailukeskittymät ja matkailupalveluyritykset kasvavat ja kehittyvät kansainvälisesti entistä kilpailukykyisimmiksi.
• Resurssien ohjaaminen nykyisten menestyneiden kulttuuritapahtumien jatkuvuuden turvaamiseen ja uusien, laadukkaiden tapahtumien innovontiin.
• Tavoitteena turvata koulutusorganisaatioiden ja muiden kehitysorganisaatioiden sekä julkisen rahoituksen yhteistoiminnan kautta riittävät resurssit matkailuyritysten henkilöstön kehittämiselle vastaamaan kulloisessakin tilanteessa tarvittavaa osaamista.
• Tavoitteena edesauttaa / helpottaa yritysten sisäisiä sukupolvenvaihdoksia.

• Tavoitteena, että alueen kouluttaja- ja kehittäjäorganisaatioilla sekä yrityksillä on tutkimukseen ja ennakointiin perustuva henkilöstönkehittämisohjelma, jolla taataan osaavan henkilöstön saatavuus matkailupalveluyrityksissä, kulloisessakin markkinatilanteessa.
Kainuun rekisteröidyt yöpymiset (ennakkotieto) olivat Tilastokeskuksen Matkailutilaston mukaan 31.12.2009 945.008 yöpymistä, josta ulkomaiset yöpymiset olivat 104.536 (11,1 %).

Kainuun rekisteröityjen yöpymisten arvioidaan kasvavan vuosittain jatkossa keskimäärin noin 5 %. Rekisteröidyt yöpymiset saavuttavat 1.700.000 yöpymisen rajan vuonna 2020, josta ulkomaisten yöpymisten osuus arvioidaan olevan noin 15 %.
11
5. Kanta-Häme
Ei löydy voimassa olevaa maakunnallista matkailustrategiaa tai muuta vastaavaa matkailu strategiaa. Edellinen: Kanta-Hämeen matkailustrategia 2008-2015, http://www.hame.fi/content/PDF/liitetiedostot/Hameen_Matkailustrategia_2015_[Yhteensopivuustila].pdf
12
6. Keski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-PohjanmaaKeski-Pohjanmaa
13
Kulttuurin, liikunnan, matkailun ja viestinnän alojen yhteisstrategia aluekehityksen ja työllisyyden edistämiseksi Keski-Pohjanmaalla v. 2015-2020

Julkaisija: Keski-Pohjanmaan liitto
http://www.keski-pohjanmaa.fi/Data/Upload/5503ae50-038e-4ddf-b9e5-762f1f96098b_Vetovoimastrategia%2026112015%20(ID%204659).pdfMatkailuimagon ja –yhteistyön luominen:
• Palvelutuottajien ja matkailukehittäjien yhteistyön tiivistäminen.
• Myyntiorganisaation ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen.

• Yritysten kv-markkina-alueille alueviestintää yhteistyönä.

• Via Keski-Pohjanmaa ja Visit Kokkola –konseptit
• Visit Finland yhteistyö

• Infran ja yhteyksien edunvalvonta
• Hyvinvointimatkailijat
• Aktiiviliikkujat
• Lapsiperheet
• Seniorit ja erityisryhmät
• Kansainväliset businessmatkailijat

• Maakunnan sisäisen matkailun lisääminen.

• Matkailijaprofiilit/kohderyhmät harrastuksittain > ryhmämatkat esim. musiikkimatkoja saksalaisille ryhmille
• Meri, metsät ja luovat pellot; henkinen alue susirajalla.
• Pyhyyttä ja arktista; tarinoiden esiin nostaminen.
• Sesongit: pääsiäinen, lintujen muutto, kesän saapuminen; kesä: festivaalit, tapahtumat; syys: Venetsialaiset, metsästys; talvi: tasaisen maan talviurheilua.

Ei mitään erityistä - taivaallisia tavallisia lomia:
• Osallistavia kokemuksia.
• Hyvinvointipalveluiden kansainvälistäminen.

• Metsästys, kalastus ja luontomatkailutuotteiden markkinointi ja sesonkien jatkaminen.
• Kulttuurijuurista business –ituja.

Kulttuuristrategia:
• Palveluiden tuotteistaminen, uudet ja täydentävät palvelut.
• Suurtapahtumien/produktioiden palveluketjut.
• Elämys- ja kulttuurisisältöjen kehittäminen.
• Luovan talouden ja palveluelinkeinojen kasvu.

Liikuntastrategia:
• Liikuntapalveluiden ja -tapahtumien tuotteistaminen.
• Liikuntareittien kartoitus (kunnostussopimukset, viestintä; genius loci –yhteys; Outdoors Finland West -hanke) ja luontoliikunnan aktivointi (ml. melonta, pyöräily, kelkkailu ja ratsastus –reitit ja -palvelut).
• Liikuntatuottaja/-koordinaattori tapahtumayhteistyöhön (vetovoimaisuus, markkinointi, laadun kehittäminen, lajikokeilut, kärkitapahtumat).
• Liikunnan kautta työpaikkoja yhdessä kulttuurin ja matkailun palveluiden kanssa.

• Vähintään 5 suurtapahtumaa vuodessa.
Matkailuimagon ja –yhteistyön luominen:
• Matkailualan osaamisen nosto.

• Matkailijaprofiilit/kohderyhmät harrastuksittain>ryhmämatkat esim. musiikkimatkoja saksalaisille ryhmille.

Toimenpiteitä:
• Suunnattu kv-markkinointi ja palvelut (su, ru, en, sa -kielet)
• Luonto-, liikunta- ja kulttuurilomapaketit
• Kruunuhäiden pito KeskiPohjanmaalla
• Genius loci –paikkatiedot ja muita mobiilisovelluksia
• Majoituskapasiteetin kehittäminen ja verkkokauppamyynti
• Päiväkävijöiden lisääminen tapahtumissa
• Liikunnalliset pyöräily, hiihto- yms siirtymäreitit tai taidebussilla tapahtumiin
Matkailuimagon ja –yhteistyön luominen:
• Myyntiorganisaation ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen.
• Matkailuimagon kirkastaminen (meri, metsät ja luovat pellot; henkinen alue susirajalla, pyhyyttä ja arktista; tarinoiden esiin nostaminen).

Toimenpiteitä:
• Suunnattu kv-markkinointi ja palvelut (su, ru, en, sa -kielet)
• Matkailualan toimittajayhteistyö
• Sosiaalinen media työvälineenä
• Esitejakelu liikennesolmuihin ja huoltoasemille
• Verkkokauppamyynti
• Paikallistapahtumien nosto, maakunnan matkailupassi
• Kiertomatkatuotteita Tapahtumaloma.fi sivulle

Alueviestintä:
• Alueen matkailuimagon vahvistaminen ja viestintä eri sektoreiden kautta.
• Tavoite 2020; Keski-Pohjanmaan mielikuvat vahvistuneet.
• Halutun alueprofiilin kirkastaminen eri kohderyhmille.
• Yritysten kv-markkina-alueille alueviestintää yhteistyönä.

Tavoite 2020; Keski-Pohjanmaan mielikuvat vahvistuneet:
• Saavutettavissa oleva alue; helppo tulla, jäädä, lähteä ja palata.

• Infran ja yhteyksien edunvalvonta.
Matkailuimagon ja –yhteistyön luominen:
• Matkailualan osaamisen nosto.

• Infran ja yhteyksien edunvalvonta.
Työllisyys matkailu:
• lisäys vuoteen 2020 > +13
• 2025 > +45 (Nykytila: 765 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus 2013; 1086 Väestön työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus 2013)

Yritystoimipaikat, matkailuyritykset:
• lisäys vuoteen 2020 > +3
• 2025 > +7 (Nykytila: 259, Tilastokeskus 2013)

Kulttuuritapahtumat :
• lisäys vuoteen 2020 > +3
• suurtapahtumaa/v, 2025 > +5 suurtapahtumaa/v (Nykytila: 3, 2010 Finland Festivals)

Majoituskapasiteetti, majoitusliikkeet:
• lisäys vuoteen 2020 > +2
• 2025 > +4 (Nykytila: 17, Majoitusliikkeiden kapasiteetti, Tilastokeskus 2014)

Majoituskapasiteetti, huoneet:
• lisäys vuoteen 2020 > +100
• 2025 > +170 (Nykytila: 584, Maj.liik. kapasiteetti, Tilastokeskus 2014)

Huoneiden käyttöaste:
• tavoite 2020 > 50%
• 2025 > 60% (Nykytila: 42,5%, Maj.liik. kapasiteetti, Tilastokeskus 2014)
14
7. Keski-SuomiKeski-SuomiKeski-SuomiKeski-SuomiKeski-SuomiKeski-SuomiKeski-SuomiKeski-SuomiKeski-SuomiKeski-Suomi
15
Keski-Suomen matkailustrategia 2020

Julkaisija: Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 (koostuu yrityksistä)

Maakuntastretegiassa viitataan Keski-Suomen matkailustrategiaan, jota ei löydy.
diaesitys, ei erillistä strategiatekstiä
http://www.keskisuomi.fi/filebank/23211-matkailustrategia.pdf

Strategia päivittää aiempaa Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategiaa 2015, http://www.keskisuomi.fi/filebank/10343-KSMatkailustrategia2015.pdf
• Yritykset ja seudut laativat ja toteuttavat yhdessä sähköisen jakelukanavastrategian.Tavoitteena venäläisten matkailijoiden määrän kolminkertaistaminen.• Tarvitaan lisää ammattitaitoista, venäläistä kulttuuria ja kieltä ymmärtävän työvoimaa.
• Tarvitaan lisää Tax Free myymälöitä.
• Tarvitaan tuotteita, jotka matkailijan on helppo löytää ennen lomaansa ja Keski-Suomessa lomaillessaan.

Yritykset kehittävät ympärivuotisia säänkestäviä palveluinnovaatiota:
• Rakennetaan toimivat viikko-ohjelmat.
• Ulkotiloissa toimivien palvelun tarjoajien on varauduttava asianmukaisella suunnitelmalla miten sään eri ilmiöt voidaan kääntää voitoksi.
• Yksi tärkeimmistä keinoista on varustaa asiakkaat oikeanlaisilla varusteilla tai selkeästi tiedottaa asiakkaille tarvittavista omista varusteista.
• Keski-Suomeen tehdään selkeitä tuotteita, joista tiedotetaan ennen lomaa ja lomalla ollessa asiakkaille.
• Tarvitaan lisää markkinointia ja myyntiä Venäjälle.

Yritykset ja seudut laativat ja toteuttavat yhdessä sähköisen jakelukanavastrategian:
• Tuloksekkaiden jakelukanavien selvittäminen ja jakelukanavaosaamisen lisääminen (tuntemus asiakassegmenteittäin, hinnoittelu).
• Kaikille matkailuyrityksille pitää tuoda jakelukanaviin liittyvä osaaminen yrityksen ydinosaamiseksi.
• Ei markkinoida Keski-Suomea, vaan myydään matkailuyritysten palveluja keskeisissä kanavissa.
• Luovutaan paperisista esitteistä ja siirrytään sähköisiin palveluihin.
Keski-Suomi kasvattaa markkinaosuuttaan Suomen majoitusvuorokausista 6 %:sta 6,5 % :iin
• Majoitusvuorokausien määrä kasvaa 46.000/vuosi.

• Venäläisten majoitusvuorokausia vuonna 2011 yhteensä 53 000 vrk => 160 000 vrk vuonna 2020.
• Keski-Suomen matkailutulo Venäjältä v. 2011 5,9 milj. € => v. 2020 17,7 milj. €.
16
8. KymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaaksoKymenlaakso
17
Ei löydy maakunnallista matkailustrategiaa.

Kouvolan seudun matkailun master plan 2012

Julkaisija: Finnish Colsulting Group, Rahoitus: Kaakois-Suomen ELY-keskus, Kouvolan kaupunki ja Iitin kunta


http://docplayer.fi/1389892-Kouvolan-seudun-matkailun-master-plan.html
• Painopistenä matkailun kehittämishankkeiden tiivis yhteistyö kohti samaa päämäärää yrittäjien tarpeita kuunnellen.
• Toimenpiteenä (1.) kokous- ja tapahtumapalveluihin liittyvän verkoston kokoaminen.
• Markkinointia ja myyntiä tukeva aktiivinen verkosto ja yhteistyökumppanit.
Kohderyhmät:
• Matkanjärjestäjät, kokous- ja tapahtumajärjestäjät, omatoimimatkailijat
• Pietari, Venäjä; loma-asukkaat, perheet, ostosmatkailijat, harratematkailijat, tapahtumakävijät
• Etelä-Suomi; loma-asukkaat, perheeet, harrastematkaiijat, kokouskävijät, tapahtumakävijät
• Saksa ja Hollanti; harrastematkailijat

Painopisteet:
• Venäjän markkinoiden potentiaalin hyödyntäminen ja profiloituminen kilpailijoista/naapureista.
• Kotimaisen matkailun vahvan kasvun hakeminen.
• Kokous- ja kongressi, liikunta-/urheilutapahtumat
• Luontomatkailu
• Huvi-, hyvinvointi- ja ostosmatkailu
• Kulttuuri ja tapahtumamatkailu

Vapaa-ajan asuminen huomioitu omana aihepiirinään.

Toimenpiteissä mainittu:
• lähi- ja luomuruoka,
• liikunta ja elämysmatkailun kehittäminen (Tykkimäki, Golf, KymiRing, Welness-Spa, hevosmatkailu),
• ostosmatkailun kehittäminen,
• teollisuus – ja sotilashistorian esilletuonti

Painopisteenä:
• Teollisuuden hyödyntäminen; historia, kulttuuri, tyhjentyneet kiinteistöt, Kymijoki, Verlan alueen kehittäminen.
Toimenpiteitä:
• Ostos- ja perhematkailupakettien kokoaminen.
• Matkailuyritysten kilpailukyvyn ja tuotteiden/palveluiden laadun kehittäminen.
• Luontomatkailu; Repoveden opas- ja ohjelmapalveluiden kehittäminen, Kymijoen luontomatkailun kehittäminen.
• Liikunta, elämys; Tykkimäen huvipuiston tarjonnan kehittäminen.
• Painopisteenä yhteismarkkinoinnin ja –myynnin kehittäminen.

Toimenpiteitä:
• Markkinointi; selkeät, yhdessä matkailuyrittäjien kanssa sovitut pitkäntähtäimen tavoitteet ja markkinointisuunnitelma, matkailupalveluiden markkinointi ja myynti (uudelleenjärjestely), joustavat ja liikkuvat matkailuinfopisteet.
• Ostosmatkailu; ostoskohteet esille (www-sivuille ja markkinointimateriaaliin).
• Kokous- ja tapahtumapalvelut; markkinointisuunnitelma, myynti- ja markkinointipaketti.

Vapaa-ajan asuminen:
• Loma-asuntojen omistajille tiedotetaan seudun palveluista, matkailutarjonnasta, tapahtumista mm. www-sivuilla tai erillisellä tiedotteella.
• Loma-asukastilaisuus järjestetään kerran vuodessa, esim. Kouvola-päivien yhteydessä.
• Painopisteenä erinomaisen saavutettavuuden täysimääräinen hyödyntäminen.• Painopisteenä matkailuelinkeinon merkityksen tunnustaminen ja arvostuksen nousu.

Toimenpiteitä:
• Tapahtumatkailu; huvipäällikkö/tapahtumakoordinaattori, monitoimiareena.
• Luontomatkailu; majoitustilojen rakentaminen Repoveden kansallispuiston lähialueelle, luontomatkailukeskuksen rakentaminen Repoveden ”matkailukylään”, Repoveden ja Pohjois-Kouvolan alueen reittiverkoston kehittäminen, Kimolan kanavan toteuttaminen.
• Liikunta-, elämysmatkailu; Loma-asuntoalue ja Golfkenttä Tykkimäki-Saarenmaa -alueelle, KymiRing ( Moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien järjestyspaikka, elämyskohde, kuljettajakoulutuskeskus, testilaboratorio.), Wellness – Spa –kylpylän rakentaminen / uimahallin uudistaminen.
• Ostosmatkailu; Lähi- ja luomuruuan saatavuuden parantaminen, Kouvolan keskustan kehittäminen, Venäläisiin asiakkaisiin liittyvä koulutus kauppiaille ja kauppojen henkilöstölle.

Vapaa-ajan asuminen:
• Tonttien kaavoitus ja infra, alvelut loma-asuntojen omistajille.
• Loma-asuntojen omistajille tarjotaan rakentamisvaiheesta alkaen erilaista apua yhden luukun periaatteella.
• Loma-asuntojen omistajia aktivoidaan vuokraamaan omaa loma-asuntoaan ja esitellään varaamotoimintaa.
Rekisteröityjen yöpymisten määrä kolminkertaistetaan:
Kehitystavoite 2011 -> 2022:
• Rekisteröidyt vuodepaikat 1 400 -> 2 800, vuosikasvu 6,5%
• Käyttöaste 38% -> 50%
• Rekisteröidy yöpymiset yhteensä 159 000 -> 500 000, vuosikasvu 11% (Kotimaiset 133 000-> 280 000, vuosikasvu 7%; venäläiset 16 000 -> 185 000, vuosikasvu 25%; muut ulkomaaliset 10 000 -> 35 000, vuosikasvu 12%)
• Ulkomaisten osuus 16% -> 44%

Venäläisten kävijöiden määrää viisinkertaistetaanja vapaa-ajan asuntoja pyritään saamaan vuokravälitykseen:
Tavoite 2011 -> 2022
• Venäläiset kävijät 146 000 -> 750 000, vuosikasvu 16%
• Vapaa-ajan asuntojen määrä 10 000 -> 15 000, vuosikasvu 4%
• Vapaa-ajan asunnoista vuokrarekisteröinnin piirissä 50 -> 150

Välitön matkailutulo ja verotuotto kolminkertaistetaan:
Tavoite 2011--> 2022
• Välitön matkailutulo 132 M€ -> 416 M€, vuosikasvu 11%
• Välittömät, kokoaikaiset työpaikat 1448 -> 3 000-4 000
• Arvioitu kunnallisverotuotto 7,6M€ -> 24 M€, vuosikasvu 11%
18
9. LappiLappiLappiLappiLappiLappiLappiLappiLappiLappi
19
Lapin matkailustrategia 2015-2018

Julkaisija: Lapin liitto
http://docplayer.fi/2678763-Lapin-matkailustrategia-2015-2018.htmlPääasiallisina kehittämistoimenpiteinä:
• Strategiset kumppanudet, sektorit ja rajat ylittävästi.
• Matkailualueiden profiloitumista ja yhteistyötä tuetaan, tunnistetaan paikalliset vahvuudet.
• yhteistyö ja strategiset kumppanuudet markkinoinnissa nykyisille ja uusille markkina-alueille ja kohderyhmille.

Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon:
• Matkailun strategisen ohjelman käynnistäminen.
• Pääasiallisena kehittämistoimenpiteenä tuotekehitys uusille markkina-alueille ja kohderyhmille.
• Kasvun hakeminen ympärivuotisuutta kehittämällä, käyttöasteiden nostaminen.
• Yhteistyö ja strategiset kumppanuudet markkinoinnissa nykyisille ja uusille markkina-alueille ja kohderyhmille.
Pääasiallisena kehittämistoimenpiteenä monipuoliset, kansainvälisesti vetovoimaiset matkailutuotteet ja palvelut ympärivuotisesti, kesämatkailusta toinen sesonki.Läpileikkaavana kehitysteemana laatu ja turvallisuus:
• Laatua kehitetään ja tarkkaillaan jatkuvana prosessina.
• Turvallisuuden ja laadun varmistaminen ja vahvistaminen arvo- ja alihankintaketjuissa, osana yritysten ja matkailualueiden perustoimintaa.
• Turvallisuustyökalujen kehittäminen, turvallisuuden verkostomallin jalkauttaminen ja hyödyntäminen.

Läpileikkaavana kehitysteemana maankäyttö ja rakentaminen:
• Rakentamisessa korostetaan suunnittelun ja toteutuksen korkeaa laatua; luonnon ja rakentamisen harmoniaa sekä lappilaista identiteettiä.
• Matkailun ja maankäytön yhteensovittaminen.

• Lappilaisen esteettömän vieraanvaraisuuden, matkailun turvallisuusjärjestelmän ja vastuullisen matkailun kehittäminen.
Pääasiallisina kehittämistoimenpiteinä:
• Digitaalinen myynti ja markkinointi.
• Vahva matkailuimago.
• Yhteistyö ja strategiset kumppanuudet markkinoinnissa nykyisille ja uusille markkina-alueille ja kohderyhmille.
• Myynti suoraan loppukuluttajille.
Pääasiallisina kehittämistoimenpiteinä, saavutettavuus:
• Sujuvat ja hinnaltaan kilpailukykyiset liikenneyhteydet.
• Lentoliikenteen edellytysten parantaminen.
• Liityntäliikenteen kehittäminen, matkaketjut.

Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon:
• Venäjän viisumivapaus
Läpileikkaavana kehitysteemana ennakointi, tutkimus-, koulutus ja kehittäminen:
• Korkeakoulujen ja elinkeinon välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon tiivistäminen.
• Matkailun kehitystä tukevan tiedon tuottaminen ja käytettävyyden lisääminen.
• Koulutuksen ja tutkimuksen suuntaaminen elinkeinon tarpeisiin.
• Asiantuntijapalveluiden ja kehittämishankkeiden suuntaaminen matkailustrategian painopisteiden tueksi.
• Matkailun tilastoinnin ja tiedontuotannon kehittäminen.

Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon:
• Elinkeinopoliittiset kysymykset.
• Elokuva- ja AV-alan kannustinjärjestelmä.
• Loma-aikojen jaksottaminen.
• Aluetaloudellisten vaikutusten seuranta kansalliseella tasolla.
Rekisteröityjen yöpymisten osalta tavoitteeksi asetetaan yli neljän prosentin vuosikasvu, joka toteutuessaan tarkoittaa 2,9 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä vuonna 2018.

Kansainvälisten yöpymisten osuus ylittää 50 % strategiakauden loppuvaiheessa.

Liikennemäärien osalta lentomatkustuksen kasvu tavoitteeksi on asetettu kolme prosenttia vuodessa ja junamatkustuksen kaksi prosenttia.
20
10. PirkanmaaPirkanmaaPirkanmaaPirkanmaaPirkanmaaPirkanmaaPirkanmaaPirkanmaaPirkanmaaPirkanmaa
21
Pirkanmaan elämystalouden strategia 2013-2015. (Käytössä edelleen?)
Julkaisija: Tampereen kauppakamari, strategiatyötä varten perustettu johtoryhmä

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016-2017 (hanke, jossa toteutetaan/jatketaan elämystalousstrategiaa)
Toteuttajana: Sastamalan koulutuskuntayhtymä –Lupin tulosyksikkö, Tredea / Visit Tampere
http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Elamystalousstrategia2013-2015.pdf

http://visittampere.fi/media/9cd1d1f0-da30-11e5-befd-3993d28fed11.pdf
Tavoitteet/toimenpiteet:
• Yhteismarkkinointi ja -myynti organisoitu yrityksiä hyvin palvelevalla tavalla.
• Jakelu- ja markkinointikanavien etsiminen eri yhteisytyökumppaneiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti (hanke).
Tavoitteet/toimenpiteet:
• Tampere profiloituu terveysmatkailun keskuksena erityisesti Venäjän markkinoilla.
Tavoitteet/toimenpiteet:
• Matkan sisällön monipuolistaminen (esim. palvelupaketit).
• Uusien laatukriteerit täyttävien tuotekokonaisuuksien aikaansaaminen Visit Finlandin tuoteteemoilla (hanke).
• Tampere profiloituu terveysmatkailun keskuksena erityisesti Venäjän markkinoilla.
• Tapahtumat nostetaan kävijätalouden veturiksi.
• Palvelu- ja kulttuuritarjonnan kokonaisvaltaisuus ja ympärivuotisuus.
• Finrelax -ohjelman jalkauttaminen Pirkanmalle; tuotekehityksen ja viestinnän teemoina sauna ja muut hyvinvointiin liittyvät palvelut (hanke).
• Outdoors Finland ja Culture Finland ohjelmien hyödyntäminen soveltuvin osin alueella; tuotekehityksen ja viestinnän teemoina luonto ja hljaisuus vastapainonan hektisyyteen ja kaupunkielämään, suomalainen elämäntapa, suomalainen ruoka, lähiruoka, metsän ja veden antimet, luovat alat, mm. kulttuurituotanto, käsityöt, design (hanke).
Tavoitteet/toimenpiteet:
• Matkan sisällön monipuolistaminen (esim. palvelupaketit).
• Uusien laatukriteerit täyttävien tuotekokonaisuuksien aikaansaaminen Visit Finlandin tuoteteemoilla (hanke).

Tuotekehityksen ja viestinnän teemoina:
• Kestävä ja vähähiilinen tarjonta, ekologiset ratkaisut (hanke).
Tavoitteet/toimenpiteet:
• Maakunnan tunnettuuden lisääminen kotimaassa ja kansainvälisesti (hanke).
• Matkailumarkkinoinnin resursseja kasvatetaan; suunnitelmallisuus, systemaattisuus.
• Yhteismarkkinointi ja -myynti organisoitu yrityksiä hyvin palvelevalla tavalla.
• VisitTampere.fi -sivuston kehittäminen ja hakukoneoptimoinin parantaminen.

Matkailupalvelut digitaalisesti ostettaviksi ja löydettäviksi ohjelman hyödyntäminen soveltuvin osin; tuotekehityksen ja viestinnän teemoina:
• Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja muu digitaalisuuden hyödyntäminen.
• Jakelu- ja markkinointikanavien etsiminen eri yhteisytyökumppaneiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti (hanke).
Tavoitteet/toimenpiteet, saavutettavuuden edistäminen:
• Nopea Tre-Pietari ratayhteys
• Lentoliikenne
• Julkisen liikenteeen yhteydet
Tavoitteet/toimenpiteet:
• Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto aktivoituvat kansainvälisen palveluliiketoiminnan edistäjinä tutkimuksen ja professuurin muodossa.
1. Pirkanmaan elämystalouden liikevaihdon vuotuinen kasvu on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin koko maan keskimääräinen kasvu.
2. Yöpymisten määrä kasvaa Tampereen majoitusliikkeissä vuosittain kaksi prosenttia.
3. Pirkanmaan festivaalit kasvattavat yhteenlaskettua kävijämääräänsä vuosittain neljä prosenttia.
4. Tax free -kauppa kasvaa Tampereella neljä prosenttia vuosittain.
22
11. Pohjanmaa
Ei löydy maakunnallista matkailustrategiaa tai muuta vastaavaa matkailustrategiaa
23
12. Pohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-KarjalaPohjois-Karjala
24
Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma 2014–2020

Julkaisija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
http://www.visitkarelia.fi/loader.aspx?id=26629695-3799-4b2e-af06-30f99f0c4377 Kehittämisteemana ja toimenpitenä:
• Matkailukeskittymien kilpailukyvyn ja tarjonnan kehittäminen.
• Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen; hyödynnetään molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa tarjottavia matkailupalveluita, lisätään kansallipuistojen (Koli, Patvinsuo, Petkeljärvi, Kolovesi, Hiidenportti, Tiilikka) hyödyntämistä ja verkostoitumista (Esim. Euroopan Geopark -verkosto).
• Kansainvälinen matkailu kasvaa valituilta markkinaalueilta (Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Hollanti).
• Lisätään Pohjois-Karjalan matkailun kansainvälistä vetovoimaa.
• Markkinoinnissa tehdää täsmätoimenpiteitä uusilla markkina-alueilla.
• Lisäksi haetaan ympärivuotisuutta panostamalla seniori- sekä työhyvinvointiasiakasryhmille suunnattuun tuotekehitykseen ja markkinointiin.
Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen:
• Lueteltu toimenpiteitä liittyen luontokuvaukseen, villieläinten katseluun, melontaan, pyöräilyyn, avantouintiin, kalastusmatkailuun.
• Hyödynnetään maakunnan jo olemassa olevaa, ja jo tuotteistettua teatteritarjontaa sekä kehitetään sen ympärivuotisuutta.
• Kehitetään paikalliseen kulttuuriin, elämäntapaan, ja ruokakulttuuriin perustuvia tuotteita.
• Toteutetaan karjalaisuuteen perustuvien sisältöjen uudistaminen ja modernisointi Bomban alueella. Nostetaan Kolin kulttuuriperintö sille kuuluvaan arvoon.

Tapahtumamatkailun kehittäminen:
• Tavoitellaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti liikunnan, urheilun, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoihin liittyviä tapahtumia.
• Tavoitellaan erilaisia suurten yhdistysten, järjestöjen, ammattiryhmien ja muiden tahojen valtakunnallisia vuositapahtumia ja -kokouksia.
• Suunnistustapahtumien kehittäminen.

• Lisäksi haetaan ympärivuotisuutta panostamalla seniori- sekä työhyvinvointiasiakasryhmille suunnattuun tuotekehitykseen ja markkinointiin.
Linjaukset ja tavoitteet:
• Matkailussa käynnistyy tuotekehitystoimenpiteitä, jotka vastaavat kansainvälisen matkailun uusiin kysyntätrendeihin.

Tuotekehitys:
• Myyntiä tuetaan asiakas- ja trendilähtöisellä tuotekehitystyöllä.
• Haetaan ympärivuotisuutta panostamalla seniori- sekä työhyvinvointiasiakasryhmille suunnattuun tuotekehitykseen ja markkinointiin.
• Selkeytetään matkailukeskittymien strategiat.
• Tuotteistetaan ”Karjalan elävät kylät” – matkailupalvelukokonaisuus.

Luonto-ja kulttuurimatkailun kehittäminen:
• Kehitetään luontomatkailun esteettömyyttä ja kiinnitetään huomiota esteettömien ohjelmapalveluiden kehittämiseen.
• Kehitetään luontokuvaukseen liittyviä tuotteita ja tapahtumia.
• Lisätään villieläinten katseluun ja kuvaukseen perustuvaa tuotteistamista.
• Hyödynnetään melontaa ja pyöräilyä entistä enemmän luontomatkailun sisältönä.
• Hyödynnetään avantouintia matkailun tuotteiden ja tapahtumisen sisältönä.
• Kehitetään maakunnan kalastusmatkailupalveluja kansainvälisten asiakasryhmien näkökulmasta.
• Hyödynnetään suunnistusta liikunta- ja tapahtumamatkailun vetovoimatekijänä.
• Tuotteistetaan paikalliseen kulttuuriin, elämäntapaan, ja ruokakulttuuriin perustuvia tuotteita.
• Tuetaan kalastuksen säätelyä ja kestävien kalastustapojen kehittämistä siten, että matkailukalastuskohteiden saalisvarmuus paranee.

Tapahtumamatkailun kehittäminen:
• Tuetaan olemassa olevien ja jo menestyneiden valtakunnallisten tapahtumien tuotekehitystä, kehittämisinvestointeja ja markkinointia.

Linjaukset ja tavoitteet:
• Matkailutoimijoiden osaaminen sähköisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa paranee.
• Matkailun yhteismarkkinointi selkeytyy ja resurssit ohjautuvat entistä tehokkaammin valituille markkinoille pääsääntöisesti Karelia Expert matkailupalvelun Oy:n ja visitkarelia.fi -brändin kautta.

Kehittämisteemat ja toimenpiteet; matkailumarkkinoinnin ja -myynnin tehostaminen:
• Toimenpiteet ja resurssit keskitetään kansainvälisen matkailun kasvattamiseen.
• Myynnin, markkinoinnin sekä niitä tukeva tuotekehityksen painopiste suunnataan matkailun sesonkiaikoihin.
• Panostetaan seniori- sekä työhyvinvointiasiakasryhmille suunnattuun markkinointiin.
• Resursoidaan Visitkarelia.fi -portaalin jatkokehitystyötä sekä markkinointia.
• Varmistetaan maakunnan matkailutoimijoiden menestys ja kilpailukyky näkyvällä läsnäololla matkailun sähköisen markkinoinnin ja myynnin keskeisissä kanavissa.

Muita kehittämisteemoja ja toimenpiteitä:
• Brändätään Pohjois-Karjalaa iloisena tapahtuma-alueena.
• Aktivoidaan luontokuvaukseen liittyvien tuotteiden ja tapahtumien markkinointia sosiaalisen median kautta.
• Lisätään villieläinten katseluun ja kuvaukseen perustuvaa tuotteistamista ja markkinointia.
• Markkinoidaan ulkomaisille matkailijoille suunnattuja, paikalliseen kulttuuriin, elämäntapaan, ja ruokakulttuuriin perustuvia tuotteita.
• Toteutetaan karjalaisuuteen perustuvien sisältöjen uudistaminen ja modernisointi Bomban alueella. Nostetaan Kolin kulttuuriperintö sille kuuluvaan arvoon.
• Tuetaan olemassa olevien ja jo menestyneiden valtakunnallisten tapahtumien markkinointia.
• Hyödynnetään maakunnan jo olemassa olevaa teatteritarjontaa erityisesti ryhmämatkailun markkinoinnissa.
Linjaukset ja tavoitteet:
• Matkailun kannalta kriittisimmät saavutettavuusrakenteet säilyvät ja kehittyvät nykyisestä (lento- ja junayhteydet, rajanylityspaikat ja matkailukeskusten sisäinen saavutettavuus).
Linjaukset ja tavoitteet:
• Matkailun kehittämistoimintaa linjataan yrittäjälähtöisemmäksi.

Kehittämisteemat ja toimenpiteet:
• Tuetaan matkailuyrittäjien kielitaitoa ja palveluosaamista kehittävää koulutusta.
• Tuetaan matkailun sähköisten myynti- ja markkinointityökalujen käytön lisäämiseen ja tehostamiseen suunnattuja yrityskohtaisia kehittämis- ja koulutustoimenpiteitä.
• Tuetaan tapahtumien järjestämis- ja markkinointiosaamista edistävää koulutusta.
• Vahvistetaan kokous- ja kongressimatkailumme kilpailukykyä.

• Matkailun kehittämisrahoitusta ohjataan painotetusti matkailukeskittymien majoitus- ja palvelukapasiteetteja kasvattaviin sekä infrastruktuuria kehittäviin investointeihin (erityisesti reitistöt).
• Maaseutumatkailun palveluinvestointeja ja kehittymistä tuetaan, kun se kytkeytyy Pohjois-Karjalan imagon mukaiseen tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä matkailukeskittymien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
• Tuetaan investointi- ja kehittämistoimenpiteitä, joiden kautta saadaan kohteisiin kapasiteetiltaan riittävä palveluvarustus sekä niihin perustuvat laadukkaat tuotteet.
• Kehitetään ja päivitetään suunnistukseen liittyviä tukipalveluita.

• Tuetaan kalastuksen säätelyä ja kestävien kalastustapojen kehittämistä siten, että matkailukalastuskohteiden saalisvarmuus paranee.


Määrälliset tavoitteet ja mittarit vuoteen 2020 mennessä:
• Matkailun rekisteröity majoituskapasiteetti kasvaa keskimäärin 3 % vuodessa – tavoitteena 400 uutta hotellihuonetta.
• Majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa keskimäärin 3 % yksikköä vuodessa – tavoitteena 50 % käyttöastetaso.
• Matkailun yöpymisvuorokaudet kasvavat keskimäärin 5 % vuodessa – tavoitteena 700 000 rekisteröityä yöpymistä.
• Matkailutoimialan liikevaihto kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa – tavoitteena 60 M€ lisää liikevaihtoa.
• Matkailualan työpaikat kasvavat keskimäärin 3 % vuodessa – tavoitteena 400 uutta työpaikkaa.

Matkailun kasvutavoitteet 2013–2020:
• Matkailun rekisteröity huonekapasiteetti 1 662 -> 2 050 ( kasvu 23 %)
• Rekisteröidyn kapasiteetin käyttöaste 42 % -> 50 % (19 %)
• Rekisteröidyt yöpymiset kotimaa 417 423 -> 520 000 (25 %)
• Rekisteröidyt yöpymiset muut ulkomaat 36 824 -> 75 000 (104 %)
• Rekisteröidyt yöpymiset Venäjä 57 708 -> 105 000 (82 %)
• Rekisteröidyt yöpymiset yhteensä 511 955 -> 700 000 (37 %)
• Majoitus- ja ravitsemustoimialan toimipisteet (kpl) (TOL 55 ja 56) 356 -> 400 (12 %)
• Majoitus- ja ravitsemustoimialan työpaikat (kpl) (TOL 55 ja 56) 1 392 -> 1 800 (29 %)
• Liikevaihto (t€) (TOL 55 ja 56) 124 549 185 000 49 %
25
13. Pohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaPohjois-Pohjanmaa
26
Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisstrategia 2020 – Yhteistyöllä matkailusta kasvua ja kansainvälisyyttä!
Luonnos 6.7.2015, ei löydy vahvistettua strategiaa?

Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan liiton asettama Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistoimikunta
http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2015337-7-1.PDFPainopisteenä matkailukeskusten ja kärkituotteiden kehittäminen:
• Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskukset erilaistuvat ja profiloituvat vahvasti nykyisten kärkituotteiden sekä uusien kehitettävien matkailukohteiden ja -tuotteiden avulla kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisiksi ympärivuotisiksi matkailualueiksi.
• Toimenpiteet: Matkailu- ja palveluyritysten sekä tapahtumajärjestäjien yritysverkostoja ja yhteismarkkinointia kehittävät toimenpiteet, mm. Raahe ja Keskipiste.

Painpisteenä matkailualueiden imago sekä matkailukeskusten myynti ja markkinointi:
• Lisäarvoa tuo matkailualueiden ja kärkimatkailukeskusten yhteistyön tiivistäminen Pohjois-Pohjanmaalla sekä luonteva yhteistoiminta erityisesti Lapin ja Kainuun kanssa.
• Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskukset yhdessä kehittävät alueen yritysten osaamista, tuotteiden laatua ja kehittävät markkinointi- ja myyntikanavia valituilla kansainvälisille kohdemarkkinoilla.

• Kotimaisten matkailijasegmenttien monipuolistaminen.
• Kansainvälisten matkailijoiden vierailuiden lisääminen matkailukeskuksissa.
• Tavoiteltavat markkina-alueet ovat naapurimaat, Keski-Eurooppa ja Benelux-maat, Iso-Britannia ja kasvavana alueena Aasia.
Painpisteenä matkailukeskusten ja kärkituotteiden kehittäminen, kärkituotteet:
• Koilismaa; Rukan hiihtokeskuksen palvelut, talvisesonki, Oulangan kansallispuisto, Kuusamon keskustan palvelutarjonta, uusien palveluiden kehittäminen kesälle.
• Oulun seutu; kaupunkipalvelut, kokous- ja kongressimatkailu, vapaa-ajan palvelut, Oulu - Capital of Northern Scandinavia.
• Kalajoki; meri ja hiekkrannat, kylpylä, vesipuisto- ja golf-aktiviteetit, tavoitteena ympärivuotisuus.
• Syöte; Suomen eteläisin tunturialue, hiihtokeskus, nuoriso- ja kurssikeskus, kansallispuisto ja luontokeskus, tapahtuma- ja ohjelmapalvelut.
• Rokua Geopark; jääklauden tarina, hyvinvointi- ja luontopalvelut.
• Raahe; merenkulkuun, saaristoon ja historiaan liittyvien palveluiden ja tapahtumien kehittäminen.
• Keskipisteen (Nivala-Haapajärvi ja Haapavesi-Siikalatva) matkailussa keskeinen rooli on tapahtumilla, kiertomatkailulla (best budged -teema) ja alueellisten erityispiirteiden tuotteistamisella.
• Metsäpeuranmaa on osa Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueille sijoittuvaa Salamajärven kansallispuistoa ja Peuran polkua.

• Matkailun oheispalveluiden kehittäminen, mm. lähiruoka, Green Care, Wild Life, paikallisuus ja kulttuuri.
• Liike-, kokous ja kongressimatkailun edellytysten kehittäminen.
• Tapahtumien kehittäminen.
Painopisteenä matkailukeskusten ja kärkituotteiden kehittäminen, toimenpiteet:
• Vesistö- ja kalastusmatkailun edellytysten ja tuotepakettien suunnittelu- ja kehittäminen matkanjärjestäjien ja yritysten kanssa.
• Matkailukeskusten ja -kohteiden kasvun tukeminen masterplan ja liiketoiminnan feasibility -suunnitelmilla, mm. Oulun seutu, Kalajoen Hiekkasärkät, Koillismaa, Rokua Geopark.
• Matkailukeskusten kärkituotteiden profiloiminen ja päiväkäyntivyöhykkeen matkailukohteiden ja -tuotteiden laadun ja tunnettuuden kehittäminen kysyntälähtöisesti.
• Matkailukeskusten ja -yritysten investoinnit lisäkapasiteettiin ja uusiin tuotteisiin.
• Matkailun oheispalveluiden konseptointi ja laadun kehittäminen, mm. lähiruoka, Green Care, Wild Life, paikallisuus ja kulttuuri.
• Liike-, kokous ja kongressimatkailun edellytysten ja markkinoinnin kehittäminen.
• Tapahtumien kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuiksi kärkitapahtumiksi ja paketoiminen tapahtumakalenteriksi (vuosikello).

Painopisteenä matkailualueiden ja -keskusten ulkoinen saatuvettavuus ja muun infrasturktuurin kehittäminen:
• Reittien kehittäminen ja tuotteistaminen matkailualueilla ja -keskuksissa.


Painopisteenä matkailualueiden imago sekä matkailukeskusten myynti ja markkinointi:
• Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kansainvälistymiseksi luodaan matkailualueiden ja -keskusten vahvuuksiin perustuva monipuolinen imago ja tehostetaan niiden myyntiä ja markkinointia.

Toimenpiteet:
• Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskukset yhdessä kehittävät alueen yritysten osaamista, tuotteiden laatua ja kehittävät markkinointi- ja myyntikanavia valituilla kansainvälisille kohdemarkkinoilla.
• Lappi-imagon hyödyntäminen Koillismaan matkailukeskusten myynnin ja markkinoinnin kehitystyön tukena
• Matkailuelinkeinon monipuolinen esiintuominen ja hyödyntäminen pohjoisen aluemarkkinoinnissa hyödyntämällä AV-sisältötuotantoja ja digitaalisia ratkaisuita, mm. Arctic Image -kehittämishanke.
• Kehittyvien matkailualueiden yhteismarkkinoinnin kehittäminen, mm. Raahe ja Keskipiste .

Kärkihankkeet ja -toimenpiteet:
• Attractive Oulu Region -kehittämishankekokonaisuus.
• House of Lapland ja alueellista myyntiä ja markkinointia tukevat kehittämishankkeet.

Matkailukeskusten ja kärkituotteiden kehittäminen, toimenpiteet:
• Olemassa olevien teknologioiden soveltaminen ja rajapintojen kehittäminen matkailukeskusten, -kohteiden ja -tuotteiden monikanavaisessa esittelyssä, viestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa eri segmenteille.
Painopisteenä matkailualueiden ja -keskusten ulkoinen saatuvettavuus ja muun infrasturktuurin kehittäminen:
• Pohjois-Pohjanmaan matkailualueiden ja -keskusten kehitys edellyttää panostuksia saavutettavuuteen Suomessa ja kansainvälisesti sekä sujuvia liityntäyhteyksiä lentoasemilta ja matkakeskuksesta.

Toimenpiteet:
• Oulun lentoaseman kehittäminen kansainvälisenä kauttakulkulentoasemana ja kansainvälisenä porttina Pohjoisille alueille.
• Kuusamon ja Helsinki-Vantaan lentoasemien välillä ennakoitavissa oleva, toimiva ja kohtuuhintainen reittilentoliikenne ja kansainvälinen charter-liikenne.
• Oulun matkakeskuksen kehittäminen toimivaksi solmupisteeksi kauko- ja paikallisliikenteen välillä ottaen huomioon matkailukeskusten ja -elinkeinon tarpeet.
• Liikenteen kärkihankkeiden ja joukkoliikenteen palvelutason toteuttaminen.
• Matkailukeskusten liikennejärjestelmien kehittäminen ja matkailuteiden tuotteistaminen, mm. Pohjanlahden rantatie ja Tervan tie.
• Matkailukeskusten kohteiden ja reittien sisäisesti yhdenmukaisen opastuksen, viitoituksen ja sähköisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.

Kärkihankkeet ja -toimenpiteet:
• Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke.
• Oulun asemakeskuksen konseptointi -kehittämishanke.
• Jatkuva alueellinen liikennejärjestelmätyö.
Painopisteenä matkailualueiden ja -keskusten ulkoinen saatuvettavuus ja muun infrasturktuurin kehittäminen:
• Matkailukeskuksissa kehitetään ensisijaisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja reittejä.

Toimenpiteet:
• Reittien kehittäminen ja tuotteistaminen matkailualueilla ja -keskuksissa, mm. Kitkan kierros, Tervareitin vaiheittainen toteuttaminen ja moottorikelkkareitistöt.
• Pienvenesatamien ja vesireittien kunnostaminen ja kehittäminen.

Painopisteenä matkailuelinkeinon tutkimus ja koulutus:
• Matkailuelinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi käynnistetään systemaattinen matkailukeskuksia ja -elinkeinoa palveleva tutkimus- ja kehittämisohjelma. Tutkimuspohjaista tietoa tarvitaan kysynnästä sekä matkailuelinkeinon ja aluekehityksen kytkennöistä alueellisen ennakoinnin ja uuden liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Matkailualan koulutusta pyritään vahvistamaan ja kehittämään ottaen huomioon työelämävastaavuus ja erityisesti kansainvälistymisen uudenlaiset haasteet eri koulutusasteilla.

Toimenpiteet:
• Matkailuelinkeinon asiakas- ja aluetaloudellisten vaikutusten analysointi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun matkailukeskuksissa -tutkimus- ja kehittämisohjelma.
• Ennakointi ja tietopalvelut matkailuelinkeinon innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen tukena.
• Unescon maailmanperintökohteen hakemusta ja matkailuelinkeinon vetovoimaa valmistelevat tutkimukset, selvitykset ja suunnitelmat, mm. Oulanka–Paanajärvi kansallispuisto, Pohjois-Pohjanmaan kosteikot.
• Matkailun koulutusväylien ja korkea-asteen koulutuksen vahvistaminen Pohjois-Suomen oppilaitoksissa.
• Toisen asteen koulutus vahvistamaan nuorten yrittäjyyttä, liiketoimintaosaamista ja alueellista tietopohjaa, mm. luonto- ja kulttuurikasvatus.
• Oppisopimuksen kokeilut matkailualan yrityksissä, esim. kevennetty työssäoppimisen malli Pohjois-Suomessa.
• Kansainvälisyyden valmiuksien kehittäminen matkailualueilla ja palvelualan yrityksissä -koulutushanke.
• Matkailu- ja palvelualan koulutusohjelmien laajentaminen kohderyhmänä ei-suomea äidinkielenään puhuvat nuoret.

Kärkihankkeet ja -toimenpiteet:
• CoReFor ja CoReFor+ -tutkimus- ja kehittämisohjelma (KAMK).
• Unescon maailmanperintökohteen hakemukseen ja matkailun vetovoimaan liittyvät tutkimukset ja selvitykset.
• Matkailuelinkeinon kansainvälisiä valmiuksia lisäävät koulutusohjelmat.
Pohjois-Pohjanmaan rekisteröidyt yöpymiset kasvavat hieman yli kahteen miljoonaan vuorokauteen (vuonna 2014 1,64 milj. yöpymistä) ja kansainvälisten matkailijoiden osuus nousee viidennekseen vuonna 2020.

Tavoite on, että Pohjois-Pohjanmaan matkailuklusterin liikevaihto kasvaa edelleen viidenneksellä ja henkilöstö kymmenyksellä seuraavan ohjelmakauden aikana.

Tavoite 2014 -> 2020:
• Rekisteröidyt yöpymiset yhteensä 1,64 milj. -> 2.2 milj.
• Kotimaiset matkailijat 1.4 milj. -> 1.54 milj
• Ulkomaiset matkailijat 0.295 milj. -> o,376 milj.
• Vuodepaikat 12 576 -> 13 500
• Huonekäyttöaste 44,7% -> 47.5%
• Lentoliikenne, Oulu 960 500 -> 1,3 milj. matkustajaa (kv osuus 13,6 -> 39%)
• Lentoliikenne, Kuusamo 73 400 -> 85 000 matkustajaa (kv osuus 14,5 -> 15%)

Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskusten kasvutavoitteet:
• Ruka-Kuusamo + 180 000 yöpymistä (tavoitevuosi 2017)
• Oulun seutu + 400 000 yöpymistä (tavoitevuosi 2020)
• Kalajoen Hiekkasärkät + 600 000 yöpymistä (tavoitevuosi 2025)
• Syöte, Pudasjärvi + 227 000 yöpymistä (tavoitevuosi 2023)
• Rokua Geopark + 70 000 yöpymistä (tavoitevuosi 2023)
27
14. Pohjois-Savo
Ei löydy voimassa olevaa maakunnallista matkailustrategiaa tai vastaavaa matkailustrategiaa. Edellinen: Pohjois-Savon matkailustrategia 2015, http://docplayer.fi/2075413-Pohjois-savon-matkailustrategia.html
28
15. Päijät-HämePäijät-HämePäijät-HämePäijät-HämePäijät-HämePäijät-HämePäijät-HämePäijät-HämePäijät-HämePäijät-Häme
29
Ei löydy voimassa olevaa maakunallista matkailustrategiaa. Edellinen strategia: Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015, http://www.lahtiregion.fi/filebank/5122-Paijat-Hameen_Matkailustrategia_2010_2015_screen.pdf (päivityksessä?)

Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleisuunnitelma 2015-2017

Julkaisija: Lahden seutu - Lahti region Oy, alueellinen markkinointi ja matkailuorganisaatio, konsulttitoimisto CreaMentors Oy
http://www.lahtiregion.fi/filebank/6714-P-H_matkailun_kv-yleissuunnitelma_liitteet.pdfToiminnalliset ja laadulliset tavoitteet:
• Alueorganisaatiolla ja / tai matkailualan yrityksillä on markkina-aluekohtaisia yhteistyökumppaneita ja verkosto.
• Alueen palveluntuottajat ja matkailusidonnaiset toimijat tekevät yhteistyötä sekä maakunnallisesti että ylimaakunnallisesti.

Toimintamalli, incoming-toiminta:
• Lahti Region tuotteistaa ylimaakunnallisesti yhteistyössä matkailusidonnaisten palveluntuottajien palveluita helposti ostettaviksi kokonaisuuksiksi.
• Harrasteryhmät, tapahtuma- ja kongressijärjestäjät / -kävijät, asiantuntijavierailuryhmät sekä Visit Finlandin kohderyhmämäärittelyn mukaisesti Modernit Humanistit.
• Venäjä (venäjänkieliset alueet), Saksa (huomioidaan myös muu saksankielinen Eurooppa), Hollanti, Iso-Britannia ja Kiina (huomioidaan myös Japani).
Kehittämiskohteet:
1. Luontomatkailutuotteet vesistökärki edellä
2. Yhdistetyt tuoteteemat kuten "culture in nature"
3. Hyvinvointimatkailu
4. Tapahtumamatkailu
5. Kokous- ja kongressimatkailu
6. Stop over matkat
Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet:
• Päijät-Hämeen toimijoiden tuotteita ja palveluita on kehitetty kansainvälisten kohdemarkkinoiden vaatimuksien tasolle (selkeästi tuotteistettu).

Kehitettävät tuoteteemat kohderyhmittäin:
• Venäjä; mökkituotteey, perhekohteet, ostokset, kalastus ja lyhytlomat. Tuotekehitys lähiruokamatkoihin pietarilaisille ja perheille suunnattuihin kiertomatkoihin.
• Saksa; alueen vahvuuksiin painottuva tuotekehitys pyöräily-, melonta- ja vaellustuotteiden osalta, multiaktiviteettipaketit sekä muiden tuoteteemojen yhdistäminen näihin tuotteisiin räätälöitävinä moduuleina (kulttuuri- ja hyvinvointi).
• Alankomaat; alueen vahvuuksiin painottuva tarjonta (mökkilomat) sekä tuotekehitys pyöräily-, melonta- ja vaellustuotteiden osalta sekä muiden tuoteteemojen yhdistäminen näihin tuotteisiin räätälöitävinä moduuleina (kulttuuri- ja hyvinvointi).
• Iso-Britannia; kulttuurimatkat (mm. Sibelius), kesäaktiviteettit sekä eri teemojen yhdistelmät (esim. ”Culture in Nature” -teemalla).
• Aasia ja Kiina; vapaa-ajan matkailijoiden ns. Stop Over -tuote, jonka kautta Helsinkiin saapuvia kiinalaisia pyritään houkuttelemaan lyhyelle viipymälle myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
Imagolliset tavoitteet:
• Päijät-Häme erottautuu Etelä-Suomessa puhtaalla vesistöllään, koskemattomalla luonnollaan, kompaktilla kokonaisuudellaan, monipuolisella majoitustarjonnallaan ja palveluverkoston helpolla saavutettavuudella.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet:
• Alueen tuotteita on myynnissä valituilla markkina-alueilla (joko paketoituna kokonaisuuksina tai suoraan) sekä kokonaan uusilla matkanjärjestäjillä että ns. vanhoilla tuttavuuksilla.
• Alueen tuotteita on visitfinland.com -portaalissa.
• Alueelle toteutetaan vuosittain sekä lehdistö-, bloggari - että matkanjärjestäjävierailuja.
• Päijät-Hämeelle on rakennettu kansainvälinen matkailubrändi (master plan).

Toimintamalli, Incoming-toiminta:
• Tuotanto, myynti- ja markkinointi tullaan organisoimaan markkina-alueittain, kohderyhmäajattelun pohjalta (incoming). Lisäksi Lahti Region tuotteistaa ylimaakunnallisesti yhteistyössä matkailusidonnaisten palveluntuottajien palveluita helposti ostettaviksi kokonaisuuksiksi.
• Yksittäisten matkailijoiden osalta tuotteiden myynti ja markkinointi hoidetaan pääasiassa sähköisten kanavien kautta (sähköisen markkinoinnin kehittäminen).

Toimintamalli:
• Kansainvälinen matkailumarkkinointi keskitetään sähköisiin kanaviin (sähköisten järjestelmien kehittäminen, uusien rajapintojen löytäminen) ja sosiaaliseen mediaan sekä yhteistyökumppaneiden/-verkostojen kanssa tehtäviin markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteisiin.
• Markkinointia ja myynninedistämistoimenpiteitä tukemaan tehdään kansainvälisen matkailubrändin master plan.
• Markkinointi ja myynninedistämistoimenpiteet segmentoidaan toimintokohtaisesti sekä personoidaan kunkin kohdemarkkinan/kohderyhmän /tapahtuman /kongressin osalta.
• Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Visit Finland, markkina-aluekohtaiset PR- ja mediatoimistot sekä markkina-alueilla toimivat matkanjärjestäjät ja matkatoimistot.
• Myynninedistämistoimenpiteitä kansainvälisillä markkinoilla kohteeseen suunnattujen tutustumismatkojen (fam, educ) lisäksi ovat messut, work shopit, road showt, myyntikäynnit sekä osallistuminen erityyppisiin networkingtilaisuuksiin.
Toimintamalli, tapahtuma- ja kongressitoiminta:
• Tapahtuma- ja kongressitoiminto (Event & Meeting) on täyden palvelun asiantuntijaorganisaatio koskien isojen ryhmien, tapahtumien ja kongressien kutsumista, hakemista, suunnittelua sekä alueen markkinointia kansainvälisillä markkinoilla.
•Ulkomaisten matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten määrä Päijät-Hämeessä 2017: 100 000 majoitusvuorokautta, + 10 % kasvu vuoteen 2014 verrattuna.
• Muu majoitus ja päiväkävijät: haetaan 3 % kasvua vrt. vuoteen 2014.
• Matkailu- ja tapahtumatulo: haetaan 10 % kasvua vrt. vuoteen 2014.
• Matkailualan työllistävä vaikutus Päijät-Hämeessä (suora / epäsuora): haetaan 10 % kasvua vrt. vuoteen 2014.
30
16. SatakuntaSatakuntaSatakuntaSatakuntaSatakuntaSatakuntaSatakuntaSatakuntaSatakuntaSatakunta
31
Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma (loppuraportti julkaistu 2012)

Julkaisija: Satakuntaliitto, konsulttitoimisto Capful Oy ja projektiryhmä
http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/linkki2ID1406.pdfTavoitteena yritysyhteistyö:
• Seutu- ja maakuntatasolla yritysyhdistykset.
• Uusia laajempia palvelukokonaisuuksia synnytetty yritysten verkostoitumisen avulla.

Tavoitteena osaamisen kehittäminen:
• Oppilaitosten, yritysten, kehittäjätoimijoiden ja viranomaisten aktiivinen yhteistyö osaamisen kehittämiseksi.
• Toimiva maakunnallinen yhteistyö uusien työkalujen ja sovellusten kehittämiseksi.

Tavoitteena matkailuun liittyvä infrastruktuuri:
• Yritys-, yhdistys, kunta-, puolue- ja kehitystoimijat kattava aktiivinen yhteistyö matkailun kannalta merkittävän rahoituksen saamiseksi maakuntaan.

Teemat/toimenpiteet, luonto ja elämykset:
• Maakunnan luontomatkailuinfran kytkeminen verkostomaiseksi kokonaisuudeksi muun matkailuinfran kanssa.
• Hyvinvointi- ja liikuntamatkailun keskittymien kehittäminen.

Teemat/tapahtumat:
• Maakunnan tapahtumien yhteistyön edistäminen.
Tavoitteena markkinoinnin ja myynnin kehittäminen:
• Vahvempi jalansija kansainvälisillä markkinoilla.
Tavoitteena ympärivuotisuus ja palvelujen laatu:
• Maakunnalla ympärivuotinen matkailubrändi.

Teemat/toimenpiteet,
Kulttuuri:
• Arkkitehtuurin tunnettuuden nostaminen.
• Kartanoiden ja ruukkialueiden höydyntäminen.
• Historiallisten ja esihistoriallisten kohteiden markkinointi.
• Unescon maailmanperintökohteiden markkinointi erityisesti kansainvälisesti.

Teemat/toimenpiteet,
Tapahtumat:
• Kärkitapahtumien hyödyntäminen ja uusien tapahtumakärkien etsiminen.

Teemat/toimenpiteet,
Luonto ja elämykset:
• Hyvinvointi- ja liikuntamatkailun keskittymien kehittäminen.

Teemat/toimenpiteet, Elinvoima (teollisuus ja maatalous):
• Lähiruokakonseptin kehittäminen ja markkinointi.
• Ostosmahdollisuuksien kehittäminen (ml. tehtaanmyymälät, tori ja markkinat).
Tavoitteena ympärivuotisuus ja palvelujen laatu:
• Seudulla on tarjolla enemmän ja paeremmin saavutettavia palveluita.
• Palvelut ovat laadukkaita, profiloituja ja turvallisia tuotteita segmentoiduille kohderyhmille.

Teemakohtaisia kehittämistoimienpiteitä:
• Arkkitehtuurin tunnettuuden nostaminen.
• Kartanoiden ja ruukkialueiden höydyntäminen.
• Lähiruokakonseptin kehittäminen ja markkinointi.
• Ostosmahdollisuuksien kehittäminen (ml. tehtaanmyymälät, tori ja markkinat).
Tavoitteena tmpärivuotisuus ja palvelujen laatu:
• Maakunnalla ympärivuotinen matkailubrändi.

Tavoitteena markkinoinnin ja myynnin kehittäminen:
• Maakunnan yhteinen aktiivinen markkinointi- ja myyntityö ml. nettiportaali.

Teemakohtaisia markkinointitoimenpiteitä:
• Historiallisten ja esihistoriallisten kohteiden markkinointi.
• Unescon maailmanperintökohteiden markkinointi erityisesti kansainvälisesti.
• Lähiruokakonseptin kehittäminen ja markkinointi.
• maakunnan tapahtumien markkinoinnin edistäminen
Tavoitteena osaamisen kehittäminen:
• Oppilaitosten, yritysten, kehittäjätoimijoiden ja viranomaisten aktiivinen yhteistyö osaamisen kehittämiseksi.
• Toimiva maakunnallinen yhteistyö uusien työkalujen ja sovellusten kehittämiseksi.
• Pienyritysten korkeatasoinen sähkoisen median ja -palveluiden osaaminen.

Tavoitteena matkailuun liittyvä infrastruktuuri:
• Kaavoitus ja aluesuunnittelu tukevat matkailua.
• Yritys-, yhdistys, kunta-, puolue- ja kehitystoimijat kattava aktiivinen yhteistyö matkailun kannalta merkittävän rahoituksen saamiseksi maakuntaan.
• Liikenneinfra, opasteet, luontoreitit ja perusinfra korkealla tasolla.

Teemat/toimenpiteet, Luonto ja elämykset:
• Opastusten kehittäminen.
• Hyvinvointi- ja liikuntamatkailun keskittymien kehittäminen.
• Edistetään yhtenäisen maakunnallisen luontoreitityksen rakentamista.

Teemat/toimenpiteet, tapahtumat:
• Suuret ja monipuoliset tapahtumat mahdollistava infrastruktuuri.

Läpäisevänä teemana kaikille yrityksille suunnatut yrityspalvelut ja yritytäjyyskasvatus.
Välittömän matkailutulon kasvutavoite vuosina 2010-2020 on 60% -> Satakunnnan välitön matkailulo vuonna 2020 on 366 M€
32
17. UusimaaUusimaaUusimaaUusimaaUusimaaUusimaaUusimaaUusimaaUusimaaUusimaa
33
Ei löydy maakunnallista matkailustrategiaa.

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Julkaisija: Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät, kunnat, Novago Yrityskehitys Oy
http://www.lansi.fi/lansiuudenmaanmatkailu/Liitetiedostot/valmiit/L%E4nsi-Uudenmaan%20matkailustrategia%202013-2016%20%282020%29.pdfArvona yhteistyö:
• Alueen palvelut täydentävät toisiaan.
• Ympärivuotisuus vaatii yhteistyötä.

Tavoitteet:
• Alueen matkailua kehitetään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.
• Aluetta myydään ja markkinoidaan yhtenäisenä kokonaisuutena yhteistyössä kaikkien matkailutoimialalla olevien yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Länsi-Uudellamaalla on yhteinen matkailubrändi.
Läpileikkaava kohderyhmä modernit humanistit.
Kotimaa, Pääkaupunkiseutu:
• Pariskunnat
• Lapsiperheet
• Suuret ikäluokat
• Yritysasiakkaat
Ulkomaat: Venäjä ja Ruotsi

Tavoitteena venäläisten matkailijoiden määrän merkittävä kasvu.
Arvona aitous ja paikallisuus:
• Ruoka
• Tapahtumat
• Omaleimaisuus

Teemat:
• Vesi - saaristo, meri, järvet ja vesireitit
• Hyvinvointi , rauha ja liikunta
• Tarinat, historia ja kulttuuri
• Gastronomia
• Elävät ruukkimiljööt

Tavoitteet:
• Länsi-Uusimaa on tunnettu yksilöllisistä kokouspalveluistaan.
• Länsi-Uudellamaalla on tarjontaa ympäri vuoden.
Arvona vastuullisuus:
• Ympäristö
• Työntekijät
Arvona asiakasläheisyys:
• Toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa
• Ennakointi
• Luotettavuus
• Laatu

Tavoitteet:
• Matkailutuotteet ovat laadukkaita ja nojaavat alueen vahvuuksiin ja laajaan yhteistyöhön yrittäjien välillä. Tuotteistaminen on arkipäivää.
• Alueen matkailua kehitetään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.
Tavoitteet:
• Aluetta myydään ja markkinoidaan yhtenäisenä kokonaisuutena yhteistyössä kaikkien matkailutoimialalla olevien yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Länsi-Uudellamaalla on yhteinen matkailubrändi.
• Länsi-Uudenmaan matkailutuotteet on helposti löydettävissä ja ne on helppo ostaa.
Tavoitteet:
• Länsi-Uudenmaan matkailutilastot ovat ajankohtaiset ja monipuoliset. Tieto on laajasti hyödynnetty yksityisten ja julkisten toimijoiden keskuudessa.
• Laadukkaiden työntekijöiden saatavuus on hyvä ja yhteistyö oppilaitosten kanssa on tiivistä.
• Länsi-Uudellamaalla matkailu on kasvuala ja sen painoarvoa kasvatetaan kuntien päätöksenteossa.
• Länsi-Uudenmaan matkailutulo oli vuonna 2007 193, 7 milj. euroa, tavoite vuonna 2020 on kaksinkertaistaa tulo eli 400 milj. euroon.
• Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjien liikevaihto kaksinkertaistuu 2020 mennessä.
• Matkailun aikaansaama työllisyys vuonna 2007 oli 1920 henkilötyövuotta, Tavoite: vuonna 2020 on 3000 henkilötyövuotta.
34
18. Varsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-SuomiVarsinais-Suomi
35
Varsinais-Suomen matkailuohjelma 2013-2020

Julkaisija: Turku -touring ja yhteistyökumppanit ml. Varsinais-Suomen liitto
http://raisio02.hosting.documenta.fi/kokous/2013211954-13-1.PDFTavoitteet/toimenpiteet, Tuotekehitys:
• Entuudestaan vahvoja matkailukeskittymiä tuetaan varmistamalla toiminnan laajentumiseen tarvittavat edellytykset, mm. vierailukeskus-konseptin avulla. Yhteistyötä tehdään eri vyöhykkeiden välillä ja yli seutukunta- ja kuntarajojen.
• Tapahtuma-/palveluntuottajien/tilanvuokraajien yhteistyöllä pyritään päällekkäisten rakenteiden purkamiseen.

Tavoitteet/toimenpiteet, Edunvalvonta:
• Päättäjien informointiin matkailuasioissa panostetaan (tiedotteet, sidosryhmäjulkaisut, tapaamiset). Maakunnan virkamiehet ja matkailun toimijat tapaavat vuosittain.
• Kaikissa matkailun eri sektoreiden kansallisissa elimissä tulee olla edustaja Varsinais-Suomesta.
• Sidosryhmäyhteistyötahot kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on tunnistettu ja yhteistyö on vakiintunutta: mm. Liikenne- ja viestintäministeriö, VR, Finavia, laivayhtiöt, Itämeren alueen yhteistyö.

Tavoitteet/toimenpiteet, Osaaminen:
• Maakunnallinen Matkailuparlamentti on tärkeä elinkeinon keskinäinen tapaamisfoorumi.
Tavoitteet/toimenpiteet, Tuotekehitys:
• Innovatiivisuudella haetaan aktiivisesti uuden tyyppisiä tuotteita, joista hyödynnetään muita toimialoja; mm. Technical Visits -asiantuntijavierailut ja Varsinais-Suomen alueella kuvattujen elokuvien matkailullinen hyödyntäminen. Ruoka-aitta-teeman ympärillä matkailualan yhteistyö laajenee maaseutuelinkeinoihin,lähiruokatuotantoon, puutarhaviljelyyn, elintarvikejalostukseen, kalastukseen ja metsästykseen. Tuotekehityksessä tulee huomioida paikallinen kulttuuri ja vastuulliset tuotantotavat.
• Hyvinvointipalveluja kehitetään ja uusia hyvinvointipalveluja tuotteistetaan. Suomalaiseen elämäntapaan liittyviä tapoja tuotteistetaan (esim. sauna, marjastus, sienestys).
• Luontovyöhykkeellä eri kohderyhmät huomioidaan tuotetarjonnassa; kokous/tapahtuma/perhe/ryhmämatkailu/wellness/ulkoilma-aktiviteetit.
• Urheilutapahtumiin liittyviä palveluja kehitetään ja niihin liitetään matkailullisia elementtejä: (esim. Loimaa: ”sisäpallopelien pääkaupunki”, Paimio: suunnistustapahtumat, Kupittaan uusi palloiluhalli, Salon kaupungin urheilupuisto; Metsähallituksen retkeilyalue Teijolla; Salon alueen kolme golfkenttää).
• Lisäksi mainittu kongressimatkailun kehittäminen.
Tavoitteet/toimenpiteet, Tuotekehitys:
• Kilpailukykyä parannetaan jatkuvalla tuotekehityksellä ja asiakasymmärryksen hankinnalla.
• Kannattavuuden lisäämiseksi panostetaan yritysten yhteistyöhön, laatuun, innovatiivisuuteen ja vastuullisuuteen.
• Vastuullisuus nostetaan Varsinais-Suomen matkailun merkittäväksi kilpailuvaltiksi.
• Matkailutuotteiden tarjontaa vahvistetaan kehittämällä kokonaan uusia tuotteita ja palveluita, mutta myös olemassa olevien lupaavien tuotteiden kehittämistä jatketaan aktiivisesti.
• Laatuun kiinnitetään huomiota opastamalla yrityksiä hyödyntämään laadunkehittämisohjelmia.
Tavoitteet/toimenpiteet, Savutettavuus:
• Sähköiseen saavutettavuuteen panostaminen on jatkuvaa. Maakunnan matkailuportaalia voimistetaan turkutouring.fi -sivuston kehittämisellä.
• Mobiililaitteiden sovelluksia ja sosiaalista mediaa hyödynnetään. Innovaatioita kehitetään ja otetaan käyttöön. Turku Touring ylläpitää ympärivuotista maakunnallista matkailuneuvontaa .

Tavoitteet/toimenpiteet, Tuotekehitys:
• Palvelutuottajat sitoutetaan tuotteiden jatkuvuuteen takaamalla jakelukanavien jatkuvuus mm. verkkokauppaa kehittämällä.
Tavoitteet/toimenpiteet, Savutettavuus:
• Koko Varsinais-Suomen saavutettavuus perustuu erityisesti Turun saavutettavuuteen maalta, mereltä ja ilmasta. Kehittämällä keskeisiä liikenteen solmukohtia ja alueellisia avainreittejä parannetaan myös sisäistä saavutettavuutta ja lähimatkailua (julkinen liikenne, lentoliikenne, autolauttaliikenne, yhteysliikenne, uloimman saariston saavutettavuus).

Tavoitteet/toimenpiteet, Tuotekehitys:
• Saariston rengasteitä kehitetään kokonaisuutena edelleen niin, että palveluketju on katkeamaton etenkin sesongin aikana, jota pyritään pidentämään esim. alueella järjestettävien tapahtumien sijoittamisella myös kevääseen ja syksyyn. Lauttayhteyksien aikataulut ja reitit palvelevat sekä asukkaita, mökkiläisiä että turisteja sesongin mukaisesti.

Tavoitteet/toimenpiteet, Investoinnit:
• Saavutettavuuden parantamiseen liittyvät investoinit.
Tavoitteet/toimenpiteet, Osaaminen:
• Turku Touringiin perustettavan pysyvän ja resursoidun kehittämistoiminnon tehtävänä on edistää yritysten kehittämistä ja kannattavuutta, varmistaa laadunkehittämistä ja innovaatioiden hyödyntäminen yrityksissä sekä auttaa alkavia yrityksiä kasvuun.
• Alueen korkeakoulut tuottavat maakuntaan koulutusta, tutkimusta sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa liittyen matkailuliiketoimintaan ja muuttuvaan toimintaympäristöön. Turun Matkailuakatemia on Turun matkailun ja kulttuurin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen poikkitieteellinen yhteistyöverkosto, jonka toiminta tulee resursoida pysyvästi.
• Tutkimuskentällä tärkeitä tavoitteita ovat yhteistyö erilaisten mittareiden ja tilastojen kehittämiseksi, jotta elinkeinon taloudelliset vaikutukset olisivat helposti osoitettavissa. MAVA- (Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset) mittaristo otetaan jatkuvaan käyttöön vertailukelpoisen aineiston saamiseksi mittauskohteiksi soveltuvissa kaupungeissa. Päätöksenteon tueksi vakiinnutetaan lisäksi; esim. valtakunnallisen Tietovarannot -tutkimuksen tekeminen Varsinais-Suomessa.
• Varsinais-Suomen tulee yhteistyössä varmistaa matkailun ja ravintola-alan ammattikorkeakoulutus.

Tavoitteet/toimenpiteet, Edunvalvonta:
• Turku Touring kerää, tuottaa ja toimittaa matkailun tieto- ja hallintopalveluita maakunnan julkishallinnolle ja päättäjille.

Tavoitteet/toimenpiteet, Investoinnit:
• Matkailuelinkeino ja sen synnyttämät taloudelliset vaikutukset tunnustetaan ja sitä tukevaan infrastruktuuriin
investoidaan seuraavan kahdeksan vuoden aikana voimakkaasti.
• Selvitetään mahdollisuudet luoda rakennetun ympäristön kehittämiseen oma kevyt rahoitusinstrumenttinsa,
josta yksityinen sektori voi hakea avustuksia.

Tavoitteet/toimenpiteet, tuotekehitys: kongressimatkailu
• Uuden musiikki- ja kongressitalon myötä kongressimatkailun tuoma matkailutulo kasvaa.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
YHTEENVETO
1. Etelä-Karjala
2. Etelä-Pohjanmaa
3. Etelä-Savo
4. Kainuu
5. Kanta-Häme
6. Keski-Pohjanmaa
7. Keski-Suomi
8. Kymenlaakso
9. Lappi
10. Pirkanmaa
11. Pohjanmaa
12. Pohjois-Karjala
13. Pohjois-Pohjanmaa
14. Pohjois-Savo
15. Päijät-Häme
16. Satakunta
17. Uusimaa
18. Varsinais-Suomi
 
 
Main menu