ทะเบียนคุมยานพาหนะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ข้อมูลยานพาหนะ สสอ./รพ.สต. อ.หนองกี่
2
อายุ
(ปี)
หน่วยงานวดป.ที่
จดทะเบียน
เลขทะเบียนประเภทข้อมูลตัวถังข้อมูลเครื่องยนต์ข้อมูลอื่นๆเจ้าของรถรายการจดทะเบียน
3
ยี่ห้อรถแบบรุ่นปี ค.ศ.สีเลขตัวรถยี่ห้อ
เครื่องยนต์
เลขเครื่องเชื้อเพลิงสูบซีซีแรงม้าเพลาล้อยางน้ำหนักรวมผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่วันเสียภาษี
ล่าสุด
วันครบกำหนดเ
สียภาษี
4
11.44สสอ.หนองกี่7/12/2006กค 2050 บุรีรัมย์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนFORDFord Ranger2006เทาMNBBSFD106W610148FORDWLAT-712204ดีเซล42499822441650ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.หนองกี่)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี19/3/25567/12/2555
5
6.58รพ.สต.โคกสะอาด18/10/2011ขวร 286 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBF4DN-139412SUZUKIE458-139412เบนซิน111322รสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.บ้านโคกสะอาด)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี18/10/255418/10/2555
6
6.58รพ.สต.โคกสะอาด18/10/2011ขวร 287 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBF4DN-139424SUZUKIE458-139424เบนซิน111322รสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.บ้านโคกสะอาด)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี18/10/255418/10/2555
7
19.91รพ.สต.โคกสะอาด24/6/1998ขวร 286 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์YAMAHAY-100Kน้ำเงิน4VJ-063453YAMAHA4VJ-063453เบนซิน110222รสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี22/5/254424/6/2545
8
21.26รพ.สต.โคกสูง13/2/1997ฝ 4942 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIRC100J1995น้ำเงินBE11B-TH390737SUZUKIE104-TH390737เบนซิน19922สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
9
118.45รพ.สต.โคกสูงรถจักรยานยนต์YAMAHAY-100K (ALFA)น้ำเงินYAMAHA4VJ-063523เบนซิน19022
10
6.58รพ.สต.โคกสูง18/10/2011ขวร 288 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBF4DN-139427SUZUKIE458-139427เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.บ้านโคกสูง-คูขาด)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี18/10/255418/10/2555
11
21.61รพ.สต.สระขุด11/10/1996กพย 282 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKI?1996เขียว?SUZUKIE 107 - TH 383656 เบนซิน111022????
12
6.58รพ.สต.สระขุด18/10/2011ขวร 292 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBF4DN-139438SUZUKIE458-139438เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.บ้านสระขุด)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี18/10/255418/10/2555
13
6.58รพ.สต.บ้านขามน้อย18/10/2011ขวร 290 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBE4DN-139437SUZUKIE458-139437เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (รพ.สต.บ้านขามน้อย)88/20  หมู่ 4 ถนนติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี20/2/255718/10/2557
14
6.58รพ.สต.บ้านขามน้อย18/10/2011ขวร 291 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBE4DN-139430SUZUKIE458-139430เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บ้านขามน้อย) 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี20/2/255718/10/2557
15
6.58รพ.สต.บ้านขามน้อย18/10/2011ขวร 289 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBE4DN-139429SUZUKIE458-139429เบนซิน111322สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บ้านขามน้อย)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี20/2/255718/10/2557
16
6.58รพ.สต.หนองไผ่18/10/2011ขวร 284 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBE4DN-139406SUZUKIBE4DN-139406เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.หนองไผ่) 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
17
6.58รพ.สต.หนองไผ่18/10/2011ขวร 285 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBE4DN-139410SUZUKIBE4DN-139410เบนซิน111322สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.หนองไผ่)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
18
11.58รพ.สต.บ้านขามใหญ่20/10/2006ขฉม.293 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์JRDเบนซิน111022
19
8.67รพ.สต.บ้านขามใหญ่16/9/2009ยังไม่จดทะเบียนรถจักรยานยนต์HondaNF110R2009ดำ-แดงNF110R-0173009HondaNF110RE-0173009เบนซิน111022
20
20.61รพ.สต.ลุงขี้หนู8/10/1997กมฉ..726รถจักรยานยนต์YAMAHAY-100K (ALFA)1997น้ำเงิน4vj-063695YAMAHA4vj-063695เบนซิน19022สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.ลุงขี้หนู)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
21
13.88รพ.สต.ลุงขี้หนู30/6/2004รถจักรยานยนต์HondaNF125P2004น้ำเงิน-ดำNF125P-0026298HondaNF125PE-0026298เบนซิน112522สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.ลุงขี้หนู)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
22
8.67รพ.สต.หนองกี่16/9/2009ยังไม่จดทะเบียนรถจักรยานยนต์HondaNF110R2009ฟ้า-เทาNF110R-0170234HondaNF110RE-0170234เบนซิน111022
23
6.58รพ.สต.หนองกี่18/10/2011ขวร 294 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102011ขาวBE4DN-140225SUZUKIE458-140225เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.บ้านหนองกี่)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
24
24.84รพ.สต.หนองกี่19/7/1993ผ 3372รถจักรยานยนต์SUZUKIRC 99 CCเขียวSUZUKIเบนซิน19922สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25
7.36สสอ.หนองกี่6/1/2011กง 3304 บุรีรัมย์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนFORDFord Ranger2010เทาMNBBSF010AW894227FORDWLAT-1216500ดีเซล424991432441700ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.หนองกี่)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี6/1/25576/1/2558
26
21.57รพ.สต.โคกสว่าง25/10/1996บจ 4370รถยนต์ รับ-ส่ง ผู้ป่วยขนาด 1 ตันTOYOTA1996ขาวLN85-7097854TOYOTA2L-9403326ดีเซล42446892442500สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.โคกสว่าง)88/20 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
27
7.32รพ.สต.โคกสว่าง19/1/2011ขรธ 869รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102010สีน้ำเงินBE4DN-119948SUZUKIE458-119948เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สต.โคกสว่าง)88/20 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
28
6.58รพ.สต.บุกระสัง18/10/2011ขวร 293 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102010สีน้ำเงินBE4DN-139410SUZUKIBE4DN-139410เบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บุกระสัง88/20 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
29
5.91รพ.สต.บุกระสัง20/6/2012ผย1426รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลtOYOTATGN16R-TRMDKT A72012ขาวMROCX12G900081638TOYOTA2TR-7259149เบนซิน11501602222650สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บุกระสัง)88/20 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี19 มิย 255620มิย 2557
30
11.58รพ.สต.บุกระสัง20/10/2006ขฉม.293 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์(ชำรุด)JRDเบนซิน111022สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บุกระสัง)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
31
19.91รพ.สต.บุกระสัง24/6/1998บร 725รถจักรยานยนต์YAMAHAY-100Kน้ำเงิน4VJ-063453YAMAHA4VJ-063453เบนซิน110222สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บุกระสัง)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
32
21.26รพ.สต.บุกระสัง13/2/1997ฝ 494 บุรีรัมย์รถจักรยานยนต์(ชำรุด)SUZUKIRC100J1995แดงBE11B-TH390737SUZUKIE104-TH390737เบนซิน19922สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บุกระสัง)88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
33
118.45รพ.สต.โคกสว่างรถจักรยานยนต์SUZUKIFW1102010น้ำเงินsUZUKIเบนซิน111322สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.โคกสว่าง)88/20 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
34
118.45รพ.สต.โคกสว่างจ 7277รถจักรยานยนต์KAVASAKIแดงKAVASAKIเบนซิน15022สำนักงานปลัดกระทรวงสาะารณสุข (รพ.สต.โคกสว่าง)88/20 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
35
-536.04รพ.สต.ดอนอะราง19/1/2554ขรธ866รถจักรยานยนต์SuzukiFw110น้ำเงินBe4dn-119969SuzukiE458-119969เบนเซิน11322สาป.สธ.(รพ.สต.ดอนอะราง88/20ม.4ต.ตลอดขวัญ อ.เมืองจ.นบ
36
-536.04รพ.สต.ดอนอะราง19/1/2554ขรธ867รถจักรยานยนต์SuzukiFw110,น้ำเงินBe4dn119399SuzukiE458-119399เบนซิย13322สป.สธ.(รพ.สต.)88/20ม.4ต.ตลาดขวัญอ.เมืองจ.นบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
รพ.สต.ดอนอะราง่10/2/2555บพ55รถยนต์SuzukiCarry2013ขาวAp416pum14058Suzuki
Mhygdnjit0032j93
เบนผซิน155044สป.สธ.รพ.สต.ดอนอะราง88/20ม.4ต.ตลาดบวัญอ.เมืองจ.นบ
97
รพ.สต.ดอนอะราง30/1/2550ขฉม295จักรยานยนต์JRDROCK2006เทาดำJt110JVF50440JRDJT11JSMPV504440เบนซิน10822สป.สธ.รพ.สต.ดอนอะราง88/20ม.4ต.ตลาดขวัญอ.เ เมืองจ.นม
98
รพ.สต.ดอนอะราง11/7/2550ฃตว807รถจักรยานยนต์HondaWAVE1002005ดำNF100K - 0291817HONDANF100KE-0291817เบนซิน97.122สป.สธ.(รพ.สต.ดอนอะราง88/20ม.4ต.ตลาดขวัญอ.เมืองจ.นบ
99
รพ.สต.ดอนอะราง19/1/2554ขรธ868รถจักรยานยนต์SuzukiFw110น้ำเงินBE4DN-119954SuzukiE458-119954เบนซิน11322สป.สธ(รพ.สต.ดอนอะราง88/20ม.4ต.ตลาดขวัญอ.เมืองจ.นบ
100
Loading...