ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ENGLISHSPANISHJAPANESERUSSIANFRENCHGERMANITALIANPORTU- GUESEFINNISHSWEDISHDANISHDUTCH/ FLEMISHSERBO- CROATIANMANDRIN CHINESE
2
0zerocerozeronolzeronullzerozeronollanollnolnulnulaLíng0
3
1oneunoichiadinuneinsunoumyksietteeneenjedanYee1
4
2twodosnidva, dviedeuxzweiduedoiskaksitvåtotweedvaUhr2
5
3threetressantritroisdreitretreskolmetretredrietriSahn3
6
4fourcuatroshi, yoncetirequatrevierquattroquatroneljäfyrafirovieerčetiriSuh4
7
5fivecincogopjatcinqfiinfcinquecincoviisifemfemvijfpetWoo5
8
6sixseisrokusestsixsechsseiseiskuusisexsekszesestLiù6
9
7sevensietehichi, nanasiemseptsiebensetteseteseitsemänsujosyvzevensedamChee7
10
8eightochohachivosiemhuitachtottooitokahdeksanttaotteachtosamBah8
11
9ninenuevekyudjevitneufneunnovenoveyhdeksännioninegendevetJyo9
12
10tendiezjudjesitdixzehndiecidezkymmenentiotitiendesetShí10
13
11elevenoncejuichiadinnatsatonzeelfundicionzeyksitoistaelvaelleveelfjedanaestShí yī11
14
12twelvedocejunidvenarsatdouzezwolfdodicidozekaksitoistatolvtolvtwaalfdvanaestShí èr12
15
13thirteentrecejusantrinatsattreizedreizehntredicitrezekolmetoistatrettontrettendertientrinaestShí sān13
16
14fourteencatorcejushi, juyoncetirnatsatquatorzevierzehnquattordiciquatorzeneljätoistafjortonfjortenveertienčetrnaestShí sì14
17
15fifteenquincejugopitnatsatquinzefiinfzehnquindiciquinzeviisitoistafemtonfemtenvijftienpetnaestShí wǔ15
18
16sixteendiez y seisjurokusestnatsatseizesechzehnsedicidezesseiskuusitoistasextonsekstenzestienšesnaestShí liù16
19
17seventeendiez y sietejuhichisemnatsatdix-septsiebzehndiciassettedezesseteseitsemäntoistasjuttonsyttenzeventiensedamnaestShí qī17
20
18eighteendiez y ochojuhachi
vosemnatsat
dix-huitachtzehndiciottodezoitokahdeksantoistaartonattenacttienosamnaestShí bā18
21
19nineteen
diez y nueve
jukyu, jukudjevitnatsatdix-neufneunzehndiciannovedezenoveyhdeksäntoistanittonnittennegentiendevetnaestShí jiǔ19
22
20twentyveintenijudvatsatvingtzwanzigventivintekaksikymmentätjugotyvetwintigdvadesetÈr shí20
23
21twenty-oneveintiunonijuichidvatsat adinvingt et uneinundzwanzigventunovinte e umkaksikymmentäyksitjugoetten og tyveeen-en-twintig
dvadesetjedan
Èr shí yī21
24
22twenty-twoveintidosnijunidvatsat dvavingt deuxzweiundzwanzigventiduevinte e doiskaksikymmentäkaksitjugotvåto og tyve
twee-en-twintig
dvadestdvaÈr shí èr22
25
23twenty-threeveintitresnijusandvatsat trivingt troisdreiundzwanzigventitrevinte e tres
kaksikymmentäkolme
tjugotretre og tyvedrie-en-twintigdvadesettriÈr shí sān23
26
30thirtytreintasanjutritsattrentedreissigtrentatrintakolmekymmentätrettiotredviedertigtridesetSān shí30
27
40fortycuarentayonju, shijusorakquarantevierzigquarantaquarentaneljäkymmentäfyritofyrreverrtigčetrdesetSì shí40
28
50fiftycincuentagojupidisjatcinquantefiinfzigcinquantacinqiientaviisikymmentäfemtiohalvtredsvijftigpedesetWǔ shí50
29
60sixtysesentarokujusestdesjatsoixantesechzigsessantasessentakuusikymmentäsextiotreszestigšezdesetLiù shí60
30
70seventysetenta
nanaju, hichiju
siemdesjatsoixante dixsiebzigsettantasetenta
seitsemänkymmentä
sjuttiohalvfjerdszeventigsedamdesetQī shí70
31
80eightyochentahachiju
vosemdesjat
quatre-vingt
achtzigottantaoitenta
kahdeksankymmentä
ttiofirstachtigosamdesetBā shí80
32
90ninetynoventakyujudivjanosta
quatre vingt
neunzignovantanoventayhdeksänkymmentänittiohalvfemsnegentigdevedesetJiǔ shí90
33
100one hundredcienhyakustocenthundertcentocemsataetthundra
et hundrede
hondredstoYì bǎi100
34
1000
one thousand
miltisacamilletausendmillemiltuhatettusenet tusindeduizendhiljadayì qiān1000
35
1stfirstprimeropjervyipremierersteprimoprimeiroensimmäinenförstafǿrsteeersteprividee yee1st
36
2ndsecondsegundoftaroideuxiemezweitesecondosegundotoinenandraandentweededrugidee’er2nd
37
3rdthirdtercerotretiitroisiemedritteterzoterceirokolmastredjetrediederdetrećideesan3rd
38
4thfourthcuartocetvjortyiquatriemeviertequartoquartoneljäsfjärdefjerdevierdečetvrtidi si4th
39
5thfifthquintopjatyicinquiemefiinftequintoquintoviidesfemtefemtevijfdepetidi-woo5th
40
6thsixthsextosestoisixiemesechstesestosextokuudessjättesjettezesdešestidi-iù6th
41
7thseventhseptimosedmoiseptiemesiebtesettimosetimoseitsemässjundesyvendezevendesedmidi-chee7th
42
8theighthoctavovasmoihuitiemeachteottavooitavokahdeksasttondeottendeachsteosmidi-bah8th
43
9thninthnovenodivjatyineuviemeneuntenonononoyhdeksäsniondeniendenegendedevetidi-jyo9th
44
10thtenthdecimodisjatyidixiemezehntedecimodecimokymmenestiondetiendetiendedesetidi-hí10th
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100