ข้อมูลสารสนเทศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียนข้อ 1 ด้านวิชาการข้อ 2 ด้านงบประมาณ
ข้อ 3 ด้านบริหารงานบุคคล
ข้อ 4 ด้านบริหารทั่วไป
รวมทั้งหมดที่สถานศึกษาแต่ละแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
2
8/5/2018, 20:31:52
บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
1111
3
8/5/2018, 21:36:01บ้านสร้างแห่1111
4
10/5/2018, 14:18:10ศรีโพนทองวิทยา1111
5
10/5/2018, 16:56:47บ้านแก่งโพธิ์1111
6
10/5/2018, 16:57:10บ้านนาคำ1111
7
10/5/2018, 16:57:32บ้านดอนข้าวหลาม1111
8
10/5/2018, 23:26:08บ้านแก่งโพธิ์1111
9
12/5/2018, 9:20:57บ้านกลางมูลอ้น----
10
12/5/2018, 11:09:00
บ้านโคกสว่าง เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
1111
11
13/5/2018, 14:52:52บ้านดงติ้ว1111
12
14/5/2018, 12:45:06บ้านจำปา1111
13
14/5/2018, 12:46:16บ้านดอนโทน1111
14
14/5/2018, 12:48:17
นาผือบอนราษฎร์นุกูล
1111
15
15/5/2018, 8:37:29บ้านแขนนาง1111
16
15/5/2018, 22:05:18้บ้านดงก้อม
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง
เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผ้าป่า)
ครูช่วยสอน
ข้าว, อาหารกลางวัน (ตามโอกาส)
17
16/5/2018, 10:37:33
บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)
1111
18
16/5/2018, 10:44:28
บ้านทรายมูลคำผักแพว
1111
19
16/5/2018, 11:02:37
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
1111
20
16/5/2018, 11:21:48
บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
1111
21
16/5/2018, 11:22:53บ้านนาบั่ว 1111
22
16/5/2018, 11:25:3911111
23
16/5/2018, 11:26:34บ้านดอนม่วง1111
24
16/5/2018, 13:22:20ลาดสว่างวิทยา1111
25
16/5/2018, 14:33:02บ้านห้วยไหล่1111
26
16/5/2018, 18:46:23
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
1111
27
16/5/2018, 23:39:47บ้านนาหัวบ่อ1111
28
17/5/2018, 9:19:28บ้านหนองกุง1111
29
17/5/2018, 9:20:07บ้านหนองแซง1111
30
17/5/2018, 9:20:33บ้านนาม่วง1111
31
17/5/2018, 9:20:52บ้านนาบัว1111
32
17/5/2018, 9:30:02บ้านสำราญ1111
33
17/5/2018, 9:32:26
บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
1111
34
17/5/2018, 9:59:14บ้านนาดี1111
35
17/5/2018, 10:00:12บ้านนาดี1111
36
17/5/2018, 10:25:51
วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
1111
37
17/5/2018, 10:26:12นาถ่อนวิทยานุกูล1111
38
17/5/2018, 10:52:18
โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
1111
39
17/5/2018, 11:02:51บ้านนายอ1111
40
17/5/2018, 11:17:42บ้านไทยสามัคคี1111
41
17/5/2018, 11:31:48บ้านนาป่ง1111
42
17/5/2018, 12:09:47
โรงเรียนบ้านวังตามัว
1111
43
17/5/2018, 13:58:41บ้านโนนสังข์ 1111
44
17/5/2018, 13:59:04บ้านโพนสาวเอ้ 1111
45
17/5/2018, 15:12:18บ้านดินดำหมากเฟือง1111
46
17/5/2018, 15:46:10รร.บ้านหัวขัวใต้1111
47
17/5/2018, 15:46:40
รร.ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
1111
48
17/5/2018, 18:05:51
บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
1111
49
17/5/2018, 20:37:54บ้านโพนสวางหนองแหน1111
50
18/5/2018, 9:45:3911111
51
18/5/2018, 10:17:26โพนสวางนางิ้ววิทยา1111
52
18/5/2018, 10:29:21บ้านคำผาสุก1111
53
18/5/2018, 10:29:43โพนทองวิทยาคาร1111
54
18/5/2018, 10:39:16บ้านหนองแสง1111
55
18/5/2018, 10:47:25บ้านคำชะอี1111
56
18/5/2018, 10:47:49บ้านขอนขว้าง1111
57
18/5/2018, 10:49:58อุ่มเหม้าวิทยาคาร1111
58
18/5/2018, 10:50:28
บ้านชาติพัฒนาสันติสุข
1111
59
18/5/2018, 11:00:47
บ้านแสนพันหมันหย่อน
1111
60
18/5/2018, 11:12:41บ้านโคกก่อง1111
61
18/5/2018, 11:13:12บ้านหนองค้าโคกกุง1111
62
18/5/2018, 12:10:56บ้านหัวขัวใต้1111
63
18/5/2018, 12:11:32
ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
1111
64
18/5/2018, 12:53:45
บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
1111
65
18/5/2018, 12:58:15
บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
1111
66
18/5/2018, 13:30:33
โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
1111
67
18/5/2018, 14:16:07บ้านดอนกลาง1111
68
18/5/2018, 14:16:58
บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
1111
69
18/5/2018, 14:23:44บ้านโนนสวรรค์1111
70
18/5/2018, 14:23:59บ้านนายอน้อย1111
71
18/5/2018, 14:50:41บ้านคำเม็ก1111
72
18/5/2018, 14:51:06บ้านหนองบัวหนองแวงไม่มี
อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) จาก อบต.
ไม่มีไม่มี
73
18/5/2018, 14:52:02บ้านนามูลฮิ้นไม่มี
อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม ) จาก อบต.
ไม่มีไม่มี
74
18/5/2018, 15:24:53ดอนเหลืองทองวิทยา1111
75
18/5/2018, 15:32:13อนุบาลนครพนม1111
76
18/5/2018, 17:07:12
อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจิญ
1111
77
19/5/2018, 12:21:15โรงเรียนบ้านดอนขาว
1.แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่นกลุ่มการผลิตนาแปลงใหญ่ หมู่ที่7 บ้านหนองแต้ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.นาขาม จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนสาระภาษาอังกฤษ จำนวน 100,000 บาท
ได้รับสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบในการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
ได้รับการสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่าในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เช่นการบริจาคเวชภัณฑ์ การทาสีปรับปรุงอาคาร ผ้าป่าการศึกษา เป็นต้น
78
20/5/2018, 16:38:52นาถ่อนวิทยานุกูล
ผู้ปกครองให้การฝึก เน้น เสริมช่วย
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนบ้างในกิจกรรมที่สำคัญ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ดี
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดี
79
20/5/2018, 17:42:01บ้านกลางมูลอ้นวิทยากรท้องถิ่น00
ร่วมประชุมและเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการประุชม
80
20/5/2018, 22:45:41
ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
1111
81
20/5/2018, 22:47:32บ้านนาแกบึงเหล็ก1111
82
20/5/2018, 22:48:38
บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
1111
83
21/5/2018, 8:18:09
ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)
---
ชุมชามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
84
21/5/2018, 9:05:57บ้านนาหลวง1111
85
21/5/2018, 10:54:25
โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
1111
86
21/5/2018, 11:09:40บ้านหนองกุง1111
87
21/5/2018, 13:25:30ปลาปากราษฎร์บำรุง1111
88
21/5/2018, 13:55:07
โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน
1111
89
21/5/2018, 15:15:57บ้านหนองห้าง1111
90
21/5/2018, 15:16:21บ้านหนองหอยคำอ้อม1111
91
21/5/2018, 17:19:15
โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
1111
92
21/5/2018, 18:27:14
โรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอวังยาง
1111
93
22/5/2018, 8:49:02บ้านนาโดนเก่า1111
94
22/5/2018, 8:49:34บ้านโคกกลาง1111
95
22/5/2018, 8:49:54บ้านทุ่งสว่าง1111
96
22/5/2018, 9:05:50บ้านนาคำโนนขาม1111
97
22/5/2018, 9:07:46บ้านดอนยานาง1ไม่มี11
98
22/5/2018, 9:08:27บ้านนาคำโนนขาม1ไม่มี11
99
22/5/2018, 9:08:58บ้านนาทราย1ไม่มี11
100
22/5/2018, 10:42:19บ้านนามะเขือ1111
Loading...
Main menu