2019_ประกวดนวัตกรรมประเภทออนไลน์_รายชื่อ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับชื่อโครงงานโรงเรียนจังหวัดครูLink VDO
2
การประกวดประเภทโครงงานนวัตกรม “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น”
3
1เครื่องปลูกผักสวนครัวแบบหมุนเวียนน้ำระบบปิดสำหรับพื้นที่อาศัยจ้ากัด
รร.ดงสว่างวิทยา
อุบลราชธานีนายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ (นักเรียน 1. เด็กชายเจษฎา สมชื่อ 2. เด็กชายจตุรงค์ วิชาไพร 3.เด็กชายทักษ์ดนัย พรมสิทธิ์)https://youtu.be/v-5zgINRGL4
4
2พอเพียงด้วยเรขาคณิต ปลุกจิตคิดรักษ์โลก
รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ
อุบลราชธานีนางเกศแก้ว ฤทธาพรม และนางสุวรรณี พงษ์บุตร (นักเรียน 1,เด็กหญิงกนกวรรณ จิตราช 2,เด็กหญิงนภาภรณ์ กาญจนวงศ์ และ/หรือ3เด็กหญิงจิราวรรณ แก้ววงค์วาร)https://drive.google.com/file/d/1TEwXeInV64ZCN4_CmJTeLrM2blgL7kxt/view?usp=sharing
5
3การพัฒนานวัตกรรมอาหารเอกลักษณ์จากผักพื้นบ้านในท้องถิ่น
รร.ดงสว่างวิทยา
อุบลราชธานีนางสาวทิฆัมพร กอมณี (นักเรียน 1.นางสาวเพชฏา พุทสาเดช 2.นางสาวจุฬารัตน์ บัวใหญ่ 3.นางสาวศิริลักษณ์ วรรณลี)https://drive.google.com/file/d/1fSKFEKoWZDGpVK9U8c2N-9KlLJXjEKtM/view?usp=sharing
6
7
การประกวดประเภทนวัตกรรมสื่อการสอน
8
1“STEM Maker By KidBright” ตอน Automatic Barrier Gateรร.บรบือมหาสารคาม
นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล
https://drive.google.com/file/d/1TtrePtY030t_WyS_J-SO2A4ndZZgq9kK/view?usp=sharing
9
2หุ่นยนต์ถ้วยรร.พนาศึกษาอำนาจเจริญนางสาวอารีรัตน์ ธานีhttps://drive.google.com/file/d/18rI3B6nwXqyZIiFQBuyDJ84JV9AlOk-x/view?usp=sharing
10
3ชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือกรร.ลำปลายมาศบุรีรัมย์นางสาวกฤษณา คล่องแคล่วhttps://drive.google.com/file/d/1p46KDpEcEU3U5zdE-AEQbHNJNWUwjR6o/view?usp=sharing
11
4การเรียนรู้การเขียนสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์โดยใช้บอร์ดเกมแม่เหล็ก
รร.ศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานีนายธนพัฒน์ ทับไธสงhttps://drive.google.com/file/d/1OklOYagrqKf4DtitW1l40fVI5NSio9G0/view?usp=sharing
12
5“การจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สู่การพัฒนา
ทักษะทางการสื่อสารเพื่อสังคม KASIP Model”
รร.ดงสว่างวิทยา
อุบลราชธานี
นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ
https://drive.google.com/file/d/1qZqnG8hkKVdGfhGZPCmPOKA9I-YraQbw/view?usp=sharing
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...