Pardubický barcamp - přihlášené příspěvky
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Název příspěvkuTyp příspěvkuAnotaceLektor
Medailonek lektora
2
Jak mi strukturovaný dialog s mládeží otevřel dveře do Evropy
10-15minutový příspěvek
Co je SD s mládeží na evropské úrovni? Kdy, jakým způsobem a proč se do něj zapojit? Jaké nové příležitosti Vám může přinést? Tak těmto otázkám bude věnován krátký příspěvek účastnice V. cyklu SD s mládeží (tj. předchozí/právě skončený cyklus SD) a přídavného semináře o mladých ambasadorech SD, který se konal na Kypru.
Hosnedlová Pavla
Studuji Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, mám zkušenosti z práce v Evropském informačním středisku Europe Direct (České Budějovice) a stáže na zpravodajském portálu EurActiv.cz. Velmi se zajímám o oblast evropských záležitostí a zvláště fungování EU, se zaměřením na instituce EU, aktuální dění, budoucnost EU, vztah občanů k EU a problematiku jejího demokratického deficitu.
Domnívám se, že v současných školních osnovách (či médiích) není EU věnován takový prostor, jaký by dle mého názoru měl být, vzhledem k tomu, do jaké míry nás a naše životy ovlivňuje legislativa EU. Ráda bych proto zužitkovala své znalosti a zkušenosti (získané studiem a prací v ČR i v zahraničí) a předala je ostatním, protože ne vždy jsou souvislosti zřejmé a média o nich (ať už záměrně či nikoliv) nesprávně (dez)informují. V přednáškách či workshopech bych se zaměřila na praktické fungování EU (jaké jsou instituce, co nám EU přináší, jak o ní získat informace, jak ji ovlivnit...) a aktuální dění.
3
Zahraniční mobilita po EU
Přednáška (40 minut) včetně dotazů
Jedním z práv občanů Unie je i svoboda volně se pohybovat, pobývat, studovat, pracovat nebo třeba vykonávat stáž či dobrovolně pomáhat v jednom z členských států EU (ale i mimo ni). Jaké možnosti zde aktuálně jsou k pobytu v zahraničí za jakýmkoliv účelem a kde potřebné informace najít? Na to se pokusí tato přednáška odpovědět a interaktivně demonstrovat, že nejde pouze o proslavený Erasmus(+). Pojednáno bude o středoevropském výměnném programu CEEPUS, Evropské dobrovolné službě, Evropském sboru solidarity a dalších.
Hosnedlová Pavla
Studuji Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, mám zkušenosti z práce v Evropském informačním středisku Europe Direct (České Budějovice) a stáže na zpravodajském portálu EurActiv.cz. Velmi se zajímám o oblast evropských záležitostí a zvláště fungování EU, se zaměřením na instituce EU, aktuální dění, budoucnost EU, vztah občanů k EU a problematiku jejího demokratického deficitu.
Domnívám se, že v současných školních osnovách (či médiích) není EU věnován takový prostor, jaký by dle mého názoru měl být, vzhledem k tomu, do jaké míry nás a naše životy ovlivňuje legislativa EU. Ráda bych proto zužitkovala své znalosti a zkušenosti (získané studiem a prací v ČR i v zahraničí) a předala je ostatním, protože ne vždy jsou souvislosti zřejmé a média o nich (ať už záměrně či nikoliv) nesprávně (dez)informují. V přednáškách či workshopech bych se zaměřila na praktické fungování EU (jaké jsou instituce, co nám EU přináší, jak o ní získat informace, jak ji ovlivnit...) a aktuální dění.
4
Co nám EU dala a vzala?: Úspěchy a případná selhání EU
Workshop (90 minut) (z toho polovina času: přednáška)
Nejprve se ve skupinkách zamyslíme nad tím, jaké přínosy nám EU dala a kde se s ní/nimi můžeme v běžném životě setkat (ve škole, ve městě, v obchodech, na cestách,...). Též se zaměříme na možné limity členství v Unii (finance, suverenita) a na případné návrhy doporučení/jejich řešení. Ve zbytku času lektorka doplní to, co nebude zmíněno během workshopů a přidá "teorii/praxi" i další zajímavosti, které během svého studii evropských záležitostí načerpala.
Hosnedlová Pavla
Studuji Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, mám zkušenosti z práce v Evropském informačním středisku Europe Direct (České Budějovice) a stáže na zpravodajském portálu EurActiv.cz. Velmi se zajímám o oblast evropských záležitostí a zvláště fungování EU, se zaměřením na instituce EU, aktuální dění, budoucnost EU, vztah občanů k EU a problematiku jejího demokratického deficitu.
Domnívám se, že v současných školních osnovách (či médiích) není EU věnován takový prostor, jaký by dle mého názoru měl být, vzhledem k tomu, do jaké míry nás a naše životy ovlivňuje legislativa EU. Ráda bych proto zužitkovala své znalosti a zkušenosti (získané studiem a prací v ČR i v zahraničí) a předala je ostatním, protože ne vždy jsou souvislosti zřejmé a média o nich (ať už záměrně či nikoliv) nesprávně (dez)informují. V přednáškách či workshopech bych se zaměřila na praktické fungování EU (jaké jsou instituce, co nám EU přináší, jak o ní získat informace, jak ji ovlivnit...) a aktuální dění.
5
Jak ovlivnit EU?Přednáška (40 minut)
Dalším z práv občanů Unie je též participace a možnost podílet se na záležitostech, které se nás týkají a ovlivňují naše životy. Cílem této přednášky je demonstrovat, jaké existují kanály a online či offline možnosti participace na evropské úrovni, do nichž se lze různými způsoby (a jakými) zapojit – tj. nejen volby do Evropského parlamentu, ale též konzultační příležitosti, dialogy, petice k Evropskému parlamentu, evropská občanská iniciativa a řada dalších.
Hosnedlová Pavla
Studuji Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, mám zkušenosti z práce v Evropském informačním středisku Europe Direct (České Budějovice) a stáže na zpravodajském portálu EurActiv.cz. Velmi se zajímám o oblast evropských záležitostí a zvláště fungování EU, se zaměřením na instituce EU, aktuální dění, budoucnost EU, vztah občanů k EU a problematiku jejího demokratického deficitu.
Domnívám se, že v současných školních osnovách (či médiích) není EU věnován takový prostor, jaký by dle mého názoru měl být, vzhledem k tomu, do jaké míry nás a naše životy ovlivňuje legislativa EU. Ráda bych proto zužitkovala své znalosti a zkušenosti (získané studiem a prací v ČR i v zahraničí) a předala je ostatním, protože ne vždy jsou souvislosti zřejmé a média o nich (ať už záměrně či nikoliv) nesprávně (dez)informují. V přednáškách či workshopech bych se zaměřila na praktické fungování EU (jaké jsou instituce, co nám EU přináší, jak o ní získat informace, jak ji ovlivnit...) a aktuální dění.
6
Ovlivňuj dění na své škole - od školních parlamentu až po akademický senát
Workshop (40 minut), Workshop dlouhý (90 minut), Přednášku (40 minut)
Škola je tu pro studenty. Je tomu ale vždycky tak? V tomto příspěvku bych se rád věnoval roli školních parlamentů a školských rad na ZŠ a SŠ či akademických senátů na VŠ na prosazování zájmu studentů. Rád bych v tomto příspěvku zmínil i své zkušenosti, protože jsem měl možnost být součástí všech zmíněných orgánů a netěší mě, že je jejich role na řadě škol stále jen formální.
Damir Solak
Jsem Damir, je mi 20 let a jsem z Brna, kde momentálně studuji na PrF MU. Podobné akce jako připravovaný barcamp mě baví a vždy jsem se jich rád účastnil, nejprve jako účastník a později i aktivně - např. na posledním zasedání NPDM jsem spoluorganizoval jeden z workshopů. Na fakultě působím jako člen AS, ve samosprávách jsem byl aktivní i na gymnáziu - ve studentském senátu, který jsem vedl, nebo ve Školské radě, kam jsem byl v 18 zvolen. Snažím se být také aktivní i v politice, momentálně jsem členem jednoho z mládežnických politických spolků a díky tomu jsem měl možnost pracovat na několika volebních kampaních nebo se účastnit zajímavých konferencí nejen v ČR. V roce 2017 nejsem na žádné kandidátce pro volby do Sněmovny.
7
EU - co vše mi nabízí?
Workshop (40 minut), Workshop dlouhý (90 minut), Přednášku (40 minut)
Evropská unie - to nejsou jen prosklené budovy plné úředníků v Bruselu, ale také spousta možností pro nás. Erasmus+, stáže v unijních institucích, podpora mládežnických projektů a mnoho dalšího. V tomto příspěvku bych se především věnoval tomu, co jsem zažil osobně - staži v Evropském parlamentu, konferenci EYE nebo soutěži Juvenes Translatores.
Damir Solak
Jsem Damir, je mi 20 let a jsem z Brna, kde momentálně studuji na PrF MU. Podobné akce jako připravovaný barcamp mě baví a vždy jsem se jich rád účastnil, nejprve jako účastník a později i aktivně - např. na posledním zasedání NPDM jsem spoluorganizoval jeden z workshopů. Na fakultě působím jako člen AS, ve samosprávách jsem byl aktivní i na gymnáziu - ve studentském senátu, který jsem vedl, nebo ve Školské radě, kam jsem byl v 18 zvolen. Snažím se být také aktivní i v politice, momentálně jsem členem jednoho z mládežnických politických spolků a díky tomu jsem měl možnost pracovat na několika volebních kampaních nebo se účastnit zajímavých konferencí nejen v ČR. V roce 2017 nejsem na žádné kandidátce pro volby do Sněmovny.
8
Mládí v politice
Workshop (40 minut), Workshop dlouhý (90 minut), Přednášku (40 minut)
K čemu jsou mládežnické politické organizace? Zajímá politické strany názor mladých a proč bychom se měli o politiku zajímat, případně do ní vstoupit? Jak je tomu v zahraničí? V tomto příspěvku bych rád nastínil své zkušenosti z jedné z mládežnických politických organizací.
Damir Solak
Jsem Damir, je mi 20 let a jsem z Brna, kde momentálně studuji na PrF MU. Podobné akce jako připravovaný barcamp mě baví a vždy jsem se jich rád účastnil, nejprve jako účastník a později i aktivně - např. na posledním zasedání NPDM jsem spoluorganizoval jeden z workshopů. Na fakultě působím jako člen AS, ve samosprávách jsem byl aktivní i na gymnáziu - ve studentském senátu, který jsem vedl, nebo ve Školské radě, kam jsem byl v 18 zvolen. Snažím se být také aktivní i v politice, momentálně jsem členem jednoho z mládežnických politických spolků a díky tomu jsem měl možnost pracovat na několika volebních kampaních nebo se účastnit zajímavých konferencí nejen v ČR. V roce 2017 nejsem na žádné kandidátce pro volby do Sněmovny.
9
Mladí a aktivní? Participace a postoje mladých Čechů - od obce až po EvropuPřednáška (40 minut)
Jak jsou na tom vlastně mladí Češi se vztahem k politice a politické aktivitě? A jak jsou na tom ve srovnání s ostatními Evropany? Jak jsou občansky aktivní středoškoláci a jak se liší od mladých dospělých po dvacítce? Kdo jsou vlastně ti, kteří jsou politicky aktivní? Přednáška nabídne vhled do aktuálních dat z unikátního mezinárodního projektu zaměřeného na participaci mládeže.
Macková, Alena
Věnuji se participaci a aktivismu mladých lidí na akademické půdě. Protože právě pracuji na mezinárodním projektu zabývající se politickými a občanskými aktivitami mladých lidí, docela dobře vím, jak se kteří mladí Češi zapojují - a jak jsme na tom ve srovnání s některými jinými zeměmi.
10
Když škola není v životě všechnoPřednáška (40 minut)
Přednáška o tom, jak se participovat na střední škole a jak to skloubit se školními povinnostmi + pár věcí o tom, kde sehnat materiální a jiné prostředky. Předání zkušeností z vedení studentského klubu na Gymnáziu v Třinci, pomoci s vedením studentského časopisu a dvou studentských projektů + čerstvá zkušenost z pořádání víkendové akce pro druhý a třetí ročník mého bývalého gymnázia. (akce se koná 8.-10.9. tohoto roku, takže opravdu aktuální).
Cinkraut Kamil
Již třetím rokem jsem členem turistického oddílu, ve kterém jsem rok vedl oddílové schůzky a nyní jsem oddílovým účetním. Nyní je mi 20 let a studuji na Karlově Univerzitě (matematicko-fyzikální fakulta) obor učitelství. Jsem absolventem třineckého gymnázia, na němž jsem vedl studentský klub s názvem RISK (Rozvojově inovativní studentský klub), v rámci něhož jsme s několika spolužáky uspořádali 12 přednášek na našem gymnáziu v průběhu dvou školních let. Především o tomto studentském klubu bych rád předal "gró", jak jsme to dělali (jsem to dělal) a s čím jsme se potýkali. Byl jsem také zapojen do dvou studentských projektů, v nichž jsem učil děti z družin místních škol chodit na slackline nebo se snažil informovat místní o problematice světelného znečištění. Kromě toho bych rád řekl a předal pár slov o myšlence projektu mého kamaráda, jehož jsem taky součástí, kterého se zúčastním týden před Barcampem, takže budu mít aktuální informace. Jedná se o projekt, v němž se mezi sebou snažíme (absolventi a starší studenti) propojit studenty mladších ročníků a rozšířit jim obzory. Proč stojí za to si mě poslechnout? Já ani nevím, jen doufám, že mám co nabídnout a rád bych, aby aktivní studenti, kteří hledají "nakopnutí", jako tehdy já, měli možnost poslechnout si zkušenosti "staršího". On to totiž byl nápad právě našeho absolventa, založit studentský klub, proto bych to i po jeho vzoru rád předával dále. A konečně, rád hledám cesty, jak spojit neformální vzdělávání s tím formálním (samozřejmě v rámci možností) a myslím si, že participace studentů na středních školách je prvním krokem k tomu, otevřít tuto cestu a postoupit zase o krůček blíže.
11
Osobní příběh aneb růst osobnosti skrze mimoškolní aktivity
Osobní příběh (15 minut)
"Příběh jednoho, jediného, zcela nevýznamného člověka, je možná mnohem významější, než příběh celého lidstva", pronesl kdysi klasik ruské literatury, Lermontov. Jeden takový příběh Vám rád představím a pokusím se Vás inspirovat ukázkou toho, co jsem si za posledních pět let prošel a jaké možnosti mi to otevřelo, v jakého člověka jsem vyrostl. Pokusím se ukázat, že být aktivní má smysl. I z osobního hlediska!
Melichar, Petr
Po maturitě v květnu 2017 jsem čerstvým absolventem pražského gymnázia, na které bych rád navázal studiem chemie na Georg-August-Universität Göttingen v Německu. Ve svém volném čase se zabývám především přírodními vědami, mimo to mě ale též baví například diskuse. Rád píši úvahy, eseje či odborné práce. Můžu nabídnout zajímavý náhled na to, proč je dobré být aktivní a co to může člověku přinést, ačkoliv to zpočátku vypadá, že mimoškolní aktivity a dobrovolnictví nepřináší žádné plody, snad kromě dobrého pocitu a třeba zábavy. Aktivní občanství lze pěstovat skrze rozličné aktivity, což je fenomén, na který, podle mého názoru, bohužel často zapomínáme.
12
Proč být aktivní a co z toho?Přednáška (40 minut)
Proč to ten chlápek dělá? Co z toho má? Proč bych měl dobrovolničit nebo se účastnit akcí, ze kterých nic nemám? To jsou otázky, které si mladí lidé často kladou. Otázka je v pořádku, ale opravdu je přístup, "nedostanu zaplaceno, nedělám", ten nejlepší? Možná, že právě na takovýchhle akcích se toho naučíte mnohem více, než na placeném kurzu. A chcete-li být zodpovědným občanem, potřebujete určité dovednosti. A ty se jen stěží naučíte na dvouhodinovém kurzu "Jak být dobrým občanem 2.0". V přednášce projdeme příklady toho, co se lze naučit na aktivitách, ke kterým má přístup každý. A ukážeme si propastný rozdíl mezi jedincem aktivním a pasivním.
Melichar, Petr
Po maturitě v květnu 2017 jsem čerstvým absolventem pražského gymnázia, na které bych rád navázal studiem chemie na Georg-August-Universität Göttingen v Německu. Ve svém volném čase se zabývám především přírodními vědami, mimo to mě ale též baví například diskuse. Rád píši úvahy, eseje či odborné práce. Můžu nabídnout zajímavý náhled na to, proč je dobré být aktivní a co to může člověku přinést, ačkoliv to zpočátku vypadá, že mimoškolní aktivity a dobrovolnictví nepřináší žádné plody, snad kromě dobrého pocitu a třeba zábavy. Aktivní občanství lze pěstovat skrze rozličné aktivity, což je fenomén, na který, podle mého názoru, bohužel často zapomínáme.
13
Příběh jedné neziskovky - z nuly na milionový obrat za pět letPřednáška (40 minut)
Absolutně bez kontaktů a pomoci tatínků v čele korporací. Před pěti lety jsme jako studenti magisterského programu založili neziskovku CEFIG (Centrum finanční gramotnosti). Původně měla sloužit primárně jako osvěta proti zbytečným úvěrům, které jsme viděli všude kolem sebe. Během následujících let jsme díky efektivnímu plánu významně rostli. Od třech kluků přes tým deseti neplacených dobrovolníků až po milionový obrat. Začali jsme s kurzy pro školy, dnes organizujeme i mezinárodní projekty EU a školíme ve firmách jako P&G nebo ČSOB.
Podlešák Ondřej
Jmenuji se Ondra a mojí doménou jsou finance. Před pěti lety jsme jako studenti magisterského programu založili neziskovku CEFIG (Centrum finanční gramotnosti). Původně měla sloužit primárně jako osvěta proti zbytečným úvěrům, které jsme viděli všude kolem sebe. Během následujících let jsme díky efektivnímu plánu významně rostli. Z týmu deseti neplacených dobrovolníků jsme se dostali k milionovému obratu. Začali jsme s kurzy pro školy, dnes organizujeme i mezinárodní projekty EU a školíme ve firmách jako P&G nebo ČSOB. Více na www.cefig.cz
14
Nastavte si vlastní finanční plánWorkshop (90 minut)
V bance nebo na poště si potřebují udělat čárku za prodaný finanční produkt. Poradci potřebují provize. I objektivně se tvářící obsah na internetu sponzorují finanční skupiny a srovnávače mohou být zavádějící. Ukážeme vám triky prodejců na praktických příkladech. Poradíme, jak se můžete bránit a dáme praktické tipy do života.
Podlešák Ondřej
Jmenuji se Ondra a mojí doménou jsou finance. Před pěti lety jsme jako studenti magisterského programu založili neziskovku CEFIG (Centrum finanční gramotnosti). Původně měla sloužit primárně jako osvěta proti zbytečným úvěrům, které jsme viděli všude kolem sebe. Během následujících let jsme díky efektivnímu plánu významně rostli. Z týmu deseti neplacených dobrovolníků jsme se dostali k milionovému obratu. Začali jsme s kurzy pro školy, dnes organizujeme i mezinárodní projekty EU a školíme ve firmách jako P&G nebo ČSOB. Více na www.cefig.cz
15
Chceš změnit svět?Přednáška (40 minut)
Pražský studentský summit je projekt organizovaný studenty pro studenty, který každoročně vzdělává více než 300 středoškoláků a vysokoškoláků. Na přednášce bych ráda představila, jak organizujeme již 23. ročník Summitu. Také bych ráda pohovořila o práci přípravného týmu, ale také průběhu celého projektu. Na Summitu se věnujeme diplomacii, mezinárodním vztahům, představení mezinárodních organizací, ale také rozvoji soft-skills a rétorice. Mimo jiné nabízíme studentům mnoho doprovodných akcí a zprostředkováváme setkání se zajímavými osobnostmi české i zahraniční politické sféry. Více informací naleznete na http://studentsummit.cz/.
Chvátalová, Daniela
Daniela Chvátalová působí na Pražském studentském summitu jako zástupkyně hlavní koordinátorky. Věnuje se zajišťování chodu celého projektu a koordinaci týmu, komunikaci s partnery, ambasádami a dalšími zastupitelskými úřady v České republice i v zahraničí. Mimo jiné je studentkou pražské Právnické fakulty a ráda se účastní mezinárodních projektů s různorodou, nejen diplomatickou tematikou. V budoucnu by ráda propojila právo právě s diplomacií a zkušenostmi, které získala během svého působení zde na Summitu.
16
Jak vás manipulují média?Přednáška (40 minut)Jaké jsou cíle médií, jak a proč je jim podřizován výběr zpráv? Jak nás média manipulují a k čemu slouží vizualizace informací?Waic Vlastimil
Před dvaceti lety jsem začal debatovat, před patnácti rozhodovat debatní soutěže a trénovat komunikační dovednosti. Dnes jsem ředitelem programu Verbattle a členem představenstva České debatní společnosti, která se snaží mladé lidi nejen k participaci motivovat, ale také je k ní patřičně připravuje: vzdělává totiž v dovednostech argumentace, kritického myšlení či veřejného vystupování. Jako lektor jsem působil ve třech různých debatních klubech, přednášel na veletrzích, školeních, seminářích a barcampech v Česku i v zahraničí. Jsem místopředsedou Městečka neziskových organizací na Muně, zástupcem Komory malých organizací ČRDM v jejím valném shromáždění či členem komise investic a územního plánování Rady statutárního města Chomutova. Pracuji jako manažer komunikace ve společnosti Bombardier v České Lípě.
17
Základy správné argumentaceWorkshop (90 minut)
Ukážu vám, jakými postupy tvoříme a vyvracíme deduktivní a induktivní argumenty, nabídnu vám jednu z možných struktur argumentu SEAL (statement - evidence - analysis - link), kterou si také vyzkoušíme na praktických příkladech.
Waic Vlastimil
Před dvaceti lety jsem začal debatovat, před patnácti rozhodovat debatní soutěže a trénovat komunikační dovednosti. Dnes jsem ředitelem programu Verbattle a členem představenstva České debatní společnosti, která se snaží mladé lidi nejen k participaci motivovat, ale také je k ní patřičně připravuje: vzdělává totiž v dovednostech argumentace, kritického myšlení či veřejného vystupování. Jako lektor jsem působil ve třech různých debatních klubech, přednášel na veletrzích, školeních, seminářích a barcampech v Česku i v zahraničí. Jsem místopředsedou Městečka neziskových organizací na Muně, zástupcem Komory malých organizací ČRDM v jejím valném shromáždění či členem komise investic a územního plánování Rady statutárního města Chomutova. Pracuji jako manažer komunikace ve společnosti Bombardier v České Lípě.
18
Manipulace a propaganda v dnešních médiích - a jak se v nich vyznat.Přednáška (40 minut)Manipulace a propaganda v dnešních médiích - a jak se v nich vyznat.Žantovský Petr
Co rád dělám? Cyklistika, moderní hudba, odborná i neodborná literatura. Proč stojí za to si mě poslechnout? Už dlouho působím na vysoké škole a mezi mladými lidmi u nás k v zahraničí a mám zkušenost, že jsou otevření novým informacím a připraveni diskutovat a hájit svůj názor, což je pro obě strany inspirativní.
19
Jak uspořádat besedu, která vás vtáhne?Přednáška (40 minut)
Zažili jste besedy, ze kterých byste nejraději utekli? Nedostal se prostor na Váš dotaz? A nebo jste jednoduše už nechtěli trávit čas posloucháním stejných názorů stále dokola? Jak těmto situacím předejít a uspořádat zajímavou besedu se dozvíte od zakladatelky projektu Názorování, který má na svědomí besedy od českého vzdělávání, feminismu až po debatování nad ideálním českým prezidentem.
Procházková Andrea
Jsem zakladatelkou projektu Názorování, který se zaměřuje na pořádání besed s mladými lidmi o aktuálních politických i společenských tématech. Studuji práva, píši pro Týdeník Respekt a The Student Times a zajímám se o mediální gramotnost.
20
Jak politici komunikují na sociálních sítíchWorkshop (40 minut)Jak politici komunikují na sociálních sítích
Procházková Andrea
Jsem zakladatelkou projektu Názorování, který se zaměřuje na pořádání besed s mladými lidmi o aktuálních politických i společenských tématech. Studuji práva, píši pro Týdeník Respekt a The Student Times a zajímám se o mediální gramotnost.
21
Proč se vůbec mám zajímat o politiku?
Osobní příběh (15 minut)
Proč se vůbec mám zajímat o politiku?
Procházková Andrea
Jsem zakladatelkou projektu Názorování, který se zaměřuje na pořádání besed s mladými lidmi o aktuálních politických i společenských tématech. Studuji práva, píši pro Týdeník Respekt a The Student Times a zajímám se o mediální gramotnost.
22
Prahaton - Jak si od nuly postavit svoji akci.Workshop (40 minut)
Tři roky nakopáváme veřejný prostor v Praze. Pořádáme Prahaton a ukazujeme Prahu lidem jinak. Většina účastníků je z Prahy, mohlo by se zdát, že prahu znají, ale upřímně, my po těch letech víme, že ulicemi spíš jen procházejí, než je poznávají. S námi za jeden den poznají Prahu lépe než za celý rok, vyzkouší si vystoupit ze své komfortní zóny a poznat nové lidi. Jak vystavět svoji akci od píky? Jak zajistit, aby se vám účastníci vraceli? Jak mít každý rok 100% nárůst počtu lidí? Jak akci propagovat, když nemáte finance? Na co nezapomenout a jaké věci/stránky a aplikace se nám při organizaci osvědčily? To a mnohé další se od nás dozvíte.
Löfflerová, Michaela a Čechová, Diana
ČD: Možná nejsem nejchytřejší na téhle planetě a ani ničím zas tak moc výjimečná, ale snažím se dělat, to co mě baví a v čem vidím smysl. Smysl teď vidím hlavně v cestování a pracování na vlastních projektech, ale kdo ví, jak to bude za pár měsíců? ;) Vždycky jsem byla tak trochu všestranná a neposedná, takže není divu, že jsem se od matematických olympiád časem přesunula k dobrovolničení a studiu sociálních věd. To, co mě ale naučilo nejvíc, jsou brigády. Myslím si, že by si mladý člověk měl vyzkoušet třeba zkusit pracovat rukama, s lidmi, pod tlakem a za málo peněz, jedině tak poznáme sami sebe a naučíme se respektovat ostatní. Ve zkratce: dobrovolničím, pracuju, studuju a cestuju. ML: Mám doma krabici s diplomy a cenami, můžu ti vyprojektovat ideální samostatnou vesmírnou stanici o velikosti Pardubic, popsat problémy genetiky i zanalyzovat současné problémy mezinárodních vztahů. Dělám toho hodně, některé věci spolu úplně nesouvisí, ale pro mě mají všechny význam. Dobrovolničím, stíhám stáže, pracuji, makám na svých projektech a mimo to ráda cestuju, mezi Prahou a Brnem každý pár dní a často i někam dál :-)
23
Jak jdou k sobě slova mezikulturní a vzdělávání? aneb mezikulturní vzdělávání v praxi
Workshop (40 minut)
Svět se zmenšuje, to nám prostě nikdo nevezme. Slova jako kultura, cizinci nebo migranti známe všichni. Říká vám něco jméno Hoffstede? Že ne? Tak to přijďte a dozvíte se to i mnohem víc, o sobě i o ostatních. Obě dvě dobrovolničíme v neziskovém sektoru, pracujeme s cizinci a učíme o mezikulturním vzdělávání. Dohromady máme procestováno 36 zemí a k tomu se snažíme ve škole doplnit i teoretické znalosti. Obě víme, že nejlepší cesta, jak poznat sám sebe je se otevřít ostatním kulturám a zbavit se předsudků
Löfflerová, Michaela a Čechová, Diana
ČD: Možná nejsem nejchytřejší na téhle planetě a ani ničím zas tak moc výjimečná, ale snažím se dělat, to co mě baví a v čem vidím smysl. Smysl teď vidím hlavně v cestování a pracování na vlastních projektech, ale kdo ví, jak to bude za pár měsíců? ;) Vždycky jsem byla tak trochu všestranná a neposedná, takže není divu, že jsem se od matematických olympiád časem přesunula k dobrovolničení a studiu sociálních věd. To, co mě ale naučilo nejvíc, jsou brigády. Myslím si, že by si mladý člověk měl vyzkoušet třeba zkusit pracovat rukama, s lidmi, pod tlakem a za málo peněz, jedině tak poznáme sami sebe a naučíme se respektovat ostatní. Ve zkratce: dobrovolničím, pracuju, studuju a cestuju. ML: Mám doma krabici s diplomy a cenami, můžu ti vyprojektovat ideální samostatnou vesmírnou stanici o velikosti Pardubic, popsat problémy genetiky i zanalyzovat současné problémy mezinárodních vztahů. Dělám toho hodně, některé věci spolu úplně nesouvisí, ale pro mě mají všechny význam. Dobrovolničím, stíhám stáže, pracuji, makám na svých projektech a mimo to ráda cestuju, mezi Prahou a Brnem každý pár dní a často i někam dál :-)
24
Jak vyhořet, ale nezhasnout. Time managment a prevence vyhoření.Přednáška (40 minut)
Tlak společnosti je velký, člověk by měl dělat A i B,studovat, stíhat si užívat života i pracovat, ale vlastně se hlavně specializovat na 1 oblast, kterou bude studovat na vysoké, pak v tom samém oboru pracovat a vydělávat hodně peněz. Podle nás ale není špatné, když člověk zkouší více věcí najednou, klidně i z různých oborů. Občas někde pohoříme, ale i chyby nás posouvají dál. Obě toho děláme hodně a baví nás věci z různých oblastí. Organizace času a určitý systém preferencí nám pomáhá to všechno zvládat. Pojďme diskutovat o tom, jak se z toho všeho nezbláznit a jak ze své všestrannosti a zkušeností vytěžit maximum.
Löfflerová, Michaela a Čechová, Diana
ČD: Možná nejsem nejchytřejší na téhle planetě a ani ničím zas tak moc výjimečná, ale snažím se dělat, to co mě baví a v čem vidím smysl. Smysl teď vidím hlavně v cestování a pracování na vlastních projektech, ale kdo ví, jak to bude za pár měsíců? ;) Vždycky jsem byla tak trochu všestranná a neposedná, takže není divu, že jsem se od matematických olympiád časem přesunula k dobrovolničení a studiu sociálních věd. To, co mě ale naučilo nejvíc, jsou brigády. Myslím si, že by si mladý člověk měl vyzkoušet třeba zkusit pracovat rukama, s lidmi, pod tlakem a za málo peněz, jedině tak poznáme sami sebe a naučíme se respektovat ostatní. Ve zkratce: dobrovolničím, pracuju, studuju a cestuju. ML: Mám doma krabici s diplomy a cenami, můžu ti vyprojektovat ideální samostatnou vesmírnou stanici o velikosti Pardubic, popsat problémy genetiky i zanalyzovat současné problémy mezinárodních vztahů. Dělám toho hodně, některé věci spolu úplně nesouvisí, ale pro mě mají všechny význam. Dobrovolničím, stíhám stáže, pracuji, makám na svých projektech a mimo to ráda cestuju, mezi Prahou a Brnem každý pár dní a často i někam dál :-)
25
Jak vést dobrý rozhovorPřednáška (40 minut)Přednáška spojená s diskuzí nejen o přípravě a vedení rozhovoru, ale také o nalézání a udržování motivace zajímat se o politiku.Filip Horký
Novinář, moderátor, podle Forbes Česko jeden z 30 nejtalentovanějších Čechů do 30 let v roce 2017.
26
Facilitace - hlavní výhody a praktické využitíPřednáška (40 minut)
Zaměříme se na to, co to facilitace je a jak funguje. Projdeme základní principy, ze kterých vychází, a výhody, které přináší. Představíme vám, jak můžete zapojením lidí do procesu zvýšit efektivitu celého setkání a také ovlivnit to, jak budou následně podporovat zavádění výstupů do praxe. Na příkladech konkrétních situací si ukážeme, kdy je facilitace vhodná a kdy nikoliv.
Vojta Benda a Radek Drnovský
Jsme lektoři, facilitátoři a kolegové ve vzdělávací společnosti Edutica. Baví nás učit a předávat znalosti a zkušenosti dalším lidem. Zaměřujeme se na řadu témat především v oblastech seberozvoje, komunikace a vedení lidí. Při lektorování vycházíme z metody zážitkové pedagogiky a našich dlouholetých zkušeností v organizacích Instruktoři Brno a Prázdninová škola Lipnice. Radek se vzdělávání a rozvoji lidí a týmů věnuje přes 20 let, Vojta více než deset. Oba jsme učili na Masarykově univerzitě v Brně. Oba dva rádi chodíme do přírody a do hor. A oba se těšíme na viděnou na Barcampu.
27
Facilitace - struktura a vedení procesuPřednáška (40 minut)
Budeme se soustředit na strukturování a vedení procesu facilitace od začátku do konce. Ukážeme si, jak pracovat s tématy, aby nezaznívala věta: "Sorry, co že to teď vlastně řešíme?" Probereme, na co nezapomenout během přípravy, a co říci na úvod facilitovaného setkání. A na závěr se podíváme, jak si poradit se zakončením setkání, a jaký by měl být kvalitní výstup.
Vojta Benda a Radek Drnovský
Jsme lektoři, facilitátoři a kolegové ve vzdělávací společnosti Edutica. Baví nás učit a předávat znalosti a zkušenosti dalším lidem. Zaměřujeme se na řadu témat především v oblastech seberozvoje, komunikace a vedení lidí. Při lektorování vycházíme z metody zážitkové pedagogiky a našich dlouholetých zkušeností v organizacích Instruktoři Brno a Prázdninová škola Lipnice. Radek se vzdělávání a rozvoji lidí a týmů věnuje přes 20 let, Vojta více než deset. Oba jsme učili na Masarykově univerzitě v Brně. Oba dva rádi chodíme do přírody a do hor. A oba se těšíme na viděnou na Barcampu.
28
Facilitace - jak pracovat se skupinouPřednáška (40 minut)
Facilitace není jen o tématech a procesu, ale také o lidech. Co potřebují, aby se během setkání cítili bezpečně, jak je motivovat k aktivnímu zapojení, na co si dát pozor, abychom neztratili důvěru? Podrobně se budeme věnovat situacím, kdy potřebujete být neutrálním facilitátorem, který setkání řídí, a současně i členem týmu, který má na věc vlastní názor. Dozvíte se, jak reagovat na některé typy náročných účastníků - kupříkladu na ty, co mluví až příliš nebo naopak na ty, co nemluví vůbec.
Vojta Benda a Radek Drnovský
Jsme lektoři, facilitátoři a kolegové ve vzdělávací společnosti Edutica. Baví nás učit a předávat znalosti a zkušenosti dalším lidem. Zaměřujeme se na řadu témat především v oblastech seberozvoje, komunikace a vedení lidí. Při lektorování vycházíme z metody zážitkové pedagogiky a našich dlouholetých zkušeností v organizacích Instruktoři Brno a Prázdninová škola Lipnice. Radek se vzdělávání a rozvoji lidí a týmů věnuje přes 20 let, Vojta více než deset. Oba jsme učili na Masarykově univerzitě v Brně. Oba dva rádi chodíme do přírody a do hor. A oba se těšíme na viděnou na Barcampu.
29
Facilitace - praktický workshopWorkshop (90 minut)
Workshop bude navazovat na přednášku. Půjdeme do větší hloubky, přidáme další souvislosti i detaily a vše si vyzkoušíte na vlastní kůži. Workshop povedeme facilitovanou formou - to znamená, že vás aktivně zapojíme a budeme se ptát na vaše zkušenosti a názory. Zažijete si praktické použití několika konkrétních facilitačních nástrojů a jejich rozbor.
Vojta Benda a Radek Drnovský
Jsme lektoři, facilitátoři a kolegové ve vzdělávací společnosti Edutica. Baví nás učit a předávat znalosti a zkušenosti dalším lidem. Zaměřujeme se na řadu témat především v oblastech seberozvoje, komunikace a vedení lidí. Při lektorování vycházíme z metody zážitkové pedagogiky a našich dlouholetých zkušeností v organizacích Instruktoři Brno a Prázdninová škola Lipnice. Radek se vzdělávání a rozvoji lidí a týmů věnuje přes 20 let, Vojta více než deset. Oba jsme učili na Masarykově univerzitě v Brně. Oba dva rádi chodíme do přírody a do hor. A oba se těšíme na viděnou na Barcampu.
30
Politika a aktivismus na místní úrovni - jak prosadit své zájmy Workshop (40 minut)
Veřejné dění lze ovlivňovat různými způsoby, především pak na místní úrovni se tyto možnosti často značně překrývají. Je vhodné si uvědomit, že je vícero cest k jednomu cíli a některé, když špatně zvoleny, mohou ublížit jak komunitě, tak i člověku samému. V rámci workshopu probereme jakým způsobem je možné působit pozitivně na místní komunitu a fungování samosprávy - od pořádání kulturních akcí po působení v kontrolních orgánech kontrolující politiky. Společně se pokusíme najít zajímavou kombinaci, kterou byste mohli pomoci vlastní komunitě - ať už jako aktivisti, politici nebo prostě mladí a nadšení občané.
Václav Kříž
Předseda spolku Mladí občané, zastupitel města Krásno - mám zkušenost jak z neziskového sektoru, tak také z politického prostředí.
31
Optikou bezkonfliktní společnostiWorkshop (90 minut)
Workshop s názvem „Optikou bezkonfliktní společnosti“ má za úkol seznámit s konformitou za pomoci malého experimentu na samotných účastnících workshopu, kteří si nevědomě vyzkouší (jako test zrakového vnímání), jaké je to být pod tlakem konformity a názorových vůdců přímo v jejich třídě. Po následném přiblížení konformity a experimentu budou účastníci debatovat na téma vnímání konformity na každodenní úrovni.
Tereza Dundáčková a Stužák - Studenti žákům
Jsme studenti vysokých škol s humanitním zaměřením a chceme skrze naše akademické znalosti motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění. V rámci našich mimoškolních aktivit jsme se rozhodli spojit studentské spolky a organizace a vytvořit celý program interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice. To, co studujeme, nás baví a chceme předávat vědomosti i radost z našich specializací dál!
32
Mezinárodní krize 2020Workshop (90 minut)
Mezinárodní krize 2020: Na Aberystwyth University se předmět Crisis games vyučuje od roku 1966, v ČR se začal vyučovatjako magisterský předmět na IPS pro studenty bezpečnostních studií, který simuluje podobné situace a mezinárodní krize. Samotnými aktéry jsou v rámci vyučovaného kurzu studenti, kteří se zúčastní intenzivního víkendového zasedání, při kterém jednání probíhají. Pojďte si spolu s námi vyzkoušet obtížnost mezinárodního vyjednávání během mezinárodní krize v roce 2020.
Tereza Dundáčková a Stužák - Studenti žákům
Jsme studenti vysokých škol s humanitním zaměřením a chceme skrze naše akademické znalosti motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění. V rámci našich mimoškolních aktivit jsme se rozhodli spojit studentské spolky a organizace a vytvořit celý program interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice. To, co studujeme, nás baví a chceme předávat vědomosti i radost z našich specializací dál!
33
Zvol si info a nebuď loutkou propagandy.Workshop (90 minut)
Představení základních manipulativních technik moderní propagandy, projektu Zvol si info a také toho jak se těmto technikám bránit a co dělat pro zlepšení situace v oblasti dezinformací, propagandy apod.
Vojtěch Bruk
Jsem lektorem a správcem rozpočtu projektu Zvol si info, který se zabývá mediální gramotností, kritickým myšlením a zvyšováním podvědomí o moderní podobě propagandy. Stojí za to si mně poslechnout, protože ve Zvol si info mluvíme o aktuálním tématu, které se dotýká nás všech a ohrožuje bezpečnost a základy demokracie nejen v ČR ale v celém světě.
34
Migrační krize a vztah Čechů k migrantům Workshop (40 minut)Chlupatá Karolína
Ráda pomáhám lidem a zajímám se o lidská práva. Při své prezentaci bych ráda poukázala na současnou situaci, která se týká migrační krize a postoje Čechů k migrantům.
35
Kontrola politiků nejen před volbami. Má smysl politiky hlídat a jak na to? (Interaktivní přednáška)
Přednáška (40 minut)Jan Tvrdoň
Vedoucí projektu Demagog.cz. Věčně pobavený kritik české politiky, fanoušek politického bizáru a špatné hudby. / Demagog.cz je unikátní občanskou platformou, který již přes 5 let kontroluje faktická prohlášení české politické elity. Projekt je držitelem Novinářské ceny za inovativní občanskou online žurnalistiku.
36
Rozvoj sociálních a občanských kompetencíWorkshop (90 minut)
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí je tématem, který v dnešní době inkluze, nového kariérního řádu a povinné maturity z matematiky, nemá v problematice školství zvláštní místo. A to i přesto, že většinu zaměstnavatelů dnes víc zajímá, jestli umíte prezentovat, nebo dokážete pracovat v týmu než znalost vzorce pro výpočet kvadratické rovnice. Stejně tak fungující demokratický systém staví na občanech chápajících politické rozhodnutí a vidící dopady různých výsledků voleb. V dnešní době, kdy vše dokážeme zařídit prakticky jedním klikem, bez nutnosti komunikovat s okolní společností, stále rychleji ubývá počet míst, kde můžeme na svých sociálních a optických kompetencích pracovat. Jejich zlepšení nedosáhneme načtením příručky, ani na internetu neexistuje interaktivní kurz, chce to praxi, vycházející z osobní zkušenosti, kterou nám povinná školní docházka dnes zprostředkovává jen velmi obtížně. Proto jsme se s kolegy z Polska a Litvy rozhodli podat učitelům a pracovníkům v neziskovkách pomocnou ruku. Vytvořili jsme ucelenou metodiku inovativních vzdělávacích přístupů, založených na neformálním vzdělávání, jak můžeme právě tyto kompetence rozšiřovat a navrhli jsme postup, který vzdělavatelům pomůže vymýšlet metody nové. Na našem workshopu si v praxi vyzkoušíte jednu takovou neformálně vzdělávací metodu, naučíte se identifikovat, jaké kompetence lze metodami rozvíjet, a společně prodiskutujeme důležitost sociálních a občanských kompetencí v dnešní době. Přijďte se přesvědčit, jak důležitým tématem rozvoj kompetencí je, a pomozte nám, aby se o něm začalo ve společnosti více mluvit.
Michaela Doležalová, Stanislav Štěpáník
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
List 1