2560 บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
เลขผู้สมัคร
พื้นที่บรรจุ
เลขประจำตัวประชาชน
2
1กชธนาณัฐ อินทลักษณ์210390
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1600101XXX573
3
2กรคณินธัญย์ ตุ้ยวงศ์230606
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
1509966XXX024
4
3กรวิชญ์ ติงสง่า210074
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1104100XXX749
5
4กรเอก แก้วจันทร์210614
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1900101XXX580
6
5
กริชศักดา ศรีทัพไทยเบญญาภา
210430
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1319900XXX197
7
6กฤตบูญ เฉิดเจิม210364
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1459900XXX452
8
7กฤตวิทย์ ทองโครต210675
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1200901XXX804
9
8กฤษฎา จันทะริด220649
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1348900XXX527
10
9กฤษฎา ธูระทำ210058
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1100300XXX992
11
10กฤษฎา พินิจพงษ์220291
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1739901XXX649
12
11กฤษฎา มาพร้อม210286
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1100401XXX708
13
12กฤษฎาวุธ วิไลลักษณ์210277
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1103703XXX978
14
13กฤษณะ เข็มกลัด220848
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1100703XXX423
15
14กฤษดา แกมล้า210820
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1100801XXX339
16
15กวิน ปัญญาโรจน์สุข220774
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1329900XXX984
17
16กวินพงศ์ วังคำ220823
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1104200XXX828
18
17กษมพล พ่วงทอง210330
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1101501XXX413
19
18กษิด์เดช แสงสุข220678
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1104300XXX908
20
19กษิดิ์เดช รัตนสุภา210121
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1801700XXX839
21
20ก้องกิฎากร เกตุตระกูล220194
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1600101XXX174
22
21ก้องภพ ช้างเผือก210738
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1139600XXX780
23
22กันตพงศ์ พิลึกดีเดช220184
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1659902XXX822
24
23การัณย์ แพทย์จัตุรัส230828
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
1309902XXX398
25
24กิตติคุณ พรหมศิริ220611
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1102003XXX135
26
25กิตติจักร ขุมทอง220872
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1720201XXX053
27
26กิตติทัต เหล็กเพ็ชร220359
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1969800XXX479
28
27กิตติธัช สาสิม210205
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1409902XXX723
29
28กิตติธัช อยู่เกษม210406
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1609900XXX614
30
29กิตตินันท์ ดวงจันทร์220087
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1819900XXX785
31
30กิตติพงษ์ เพ็งเพชร220637
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1103703XXX096
32
31กิตติพิชญ์ ปาคำ210115
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1579900XXX615
33
32กิตติภัทร พิมเสน210398
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1669900XXX991
34
33กิตติภูมิ ควรดี220722
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1329901XXX113
35
34กิตติภูมิ เครือทอง220799
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1939900XXX884
36
35กิตติมิตร ยุวะสุต211003
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1509966XXX922
37
36กิตปกรณ์ นามไพร220072
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1459900XXX154
38
37กีรติ มณีวงษ์210034
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1104300XXX115
39
38กุลวุฒิ มนมะณีไทย220612
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1100201XXX145
40
39กุศลิน อัสดงพงพนา210252
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1103703XXX272
41
40เกียงไกร อุปมัย220673
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1398800XXX708
42
41เกียรติกำธร ขวาชารี220548
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1559600XXX719
43
42เกียรติภูมิ เกิดดำ220551
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1909802XXX315
44
43
เกียรติศักดิ์ รุจิชัยรัตน์
210736
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1309902XXX410
45
44โกลัญญ์ ยอดประทุมวัน220638
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1349901XXX602
46
45โกวิทย์ หวนหอม220714
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1430200XXX768
47
46ไกรวิชญ์ คนซื่อ220123
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1189900XXX904
48
47ไกรวิชญ์ เงินพะช่อ210740
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1509966XXX077
49
48ไกรวิชญ์ สุวรรณ220595
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1459900XXX645
50
49ขจรศักดิ์ เสน่หา220038
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1330901XXX492
51
50ขรรค์ชัย แพทย์จัตุรัส230830
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
1309902XXX410
52
51ขวัญชาติ มากกำเหนิด210254
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1909802XXX044
53
52เขมชาติ วงค์แก้ว220161
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1571100XXX163
54
53เขมรัฐ พิมโทศรี220116
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1749800XXX884
55
54คชภพ พิมพา220162
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1349900XXX669
56
55คชาวุฒิ หยงสตาร์220844
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1929900XXX788
57
56คณณ ชยพาณิชสกุล220262
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1559900XXX691
58
57คณพศ สินทร220360
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1619900XXX805
59
58คณิน ครุฑธา210469
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1709901XXX390
60
59คณิศร อรัญญิก220643
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1104200XXX813
61
60คณิศร เอี่ยมสำอางค์210617
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1629900XXX048
62
61คธากรณ์ บัวภา210210
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1340400XXX001
63
62
คมกฤษฎิ์ เสงี่ยมโคกกรวด
220128
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1104300XXX589
64
63คิรากร สุดตาซ้าย220873
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1319900XXX889
65
64คีรีรัฐ กลั่นเทศ210335
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1101801XXX058
66
65คุณนิธิ เศษจันทร์210288
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1103703XXX674
67
66คุณากร เชื้ออยู่210863
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1730601XXX947
68
67จงรัก ภักดีบุรี210807
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1779900XXX144
69
68จตุพร ดีประชา220866
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1100702XXX506
70
69จักรกฤช โลเกตุ210372
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1350101XXX660
71
70จักรกฤษณ์ ทองเที่ยง220176
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1659902XXX511
72
71จักรกฤษณ์ แฝงสีพล210667
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1104200XXX318
73
72จักรกฤษณ์ สวัสดิโกมล220753
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1800400XXX289
74
73จักรพงศ์ สุขขนาน220594
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1103703XXX184
75
74จักรพงษ์ แท่นสระ210125
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1339900XXX981
76
75จักรพรรณ์ ธูปแก้ว210666
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1609700XXX508
77
76จักรพันธ์ จันทรโสภา220131
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1640701XXX323
78
77จักรพันธ์ มามั่น210279
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1101501XXX861
79
78จักรภัทร์ พึ่งจะคลี่220040
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1104500XXX835
80
79จักรรินทร์ คำภานุช220703
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1320300XXX597
81
80จักริน เกษเเก้ว220044
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1100401XXX404
82
81จักริน ฤทธิ์ชู220487
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1929900XXX201
83
82จารึก พรมมาตร์210090
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1860700XXX173
84
83จิณณธรรม ทนันชัยบุตร220226
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1539900XXX272
85
84
จิณณวัทย์ ศักดานุศาสน์
220377
ฐานทัพเรือสัตหีบ
2250201XXX948
86
85จิรกิตติ์ ตันประดิษฐ210732
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1919900XXX362
87
86จิรพฤทธิ์ ธนินพสิษฐ์220618
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1103703XXX461
88
87จิรภัทร์ จันทร์พวง220160
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1340701XXX865
89
88จิรภาส ปาบุตร220771
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1619900XXX009
90
89จิรวัฒน์ เขียวดำ220191
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1659902XXX428
91
90จิรวัฒน์ สกุลจิ้น210305
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1103703XXX755
92
91จิรวัฒน์ สร้อยแก้ว210481
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1379900XXX346
93
92จิรวัฒน์ สุ่มมาตย์220373
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1139900XXX896
94
93จิรวิชญ์ ฤทธิไกร220433
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1869900XXX920
95
94จิรังกรณ์ กังวาล210248
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1640101XXX121
96
95จิรานุวัฒน์ จำปาหอม220010
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1103703XXX999
97
96จิรานุวัฒน์ มีบุศย์220180
ฐานทัพเรือสัตหีบ
1679900XXX570
98
97จิราเพชร พึ่งตน210775
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1102300XXX988
99
98จิรายุทธ เปรี่ยมตราชู210423
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1101501XXX996
100
99จีรศักดิ์ ต่วนชะเอม210422
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
1100703XXX673
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu