CDLTournamentReportingNotebook18-19xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
2018-2019 Participation Standard by School
2
SchoolsConferenceT1 ('17-'18)T1 ('18-'19)T2 ('17-'18)T2 ('18-'19)T3 ('17-'18)T3 ('18-'19)T4 ('17-'18)T4 ('18-'19)T5 ('17-'18)T5 ('18-'19)T6 ('17-'18)T6 ('18-'19)Average ('18-'19)Average ('17-'18)No Shows ('18-'19)
3
AmundsenMaroonYYYYYYYYY100%100%0
4
Back of the Yards*
RedNAYNAYNANA NANANANA0
5
BoganWhiteYYYYYYYY100%100%0
6
BrooksWhiteYYYYYNAYNANA100%0
7
Chicago Academy*
MaroonNANANAYNANSNANA1
8
Chicago AgWhiteNSYYYYYYN100%67%0
9
Chicago Military*RedNAYNAYNNANANANANA0
10
Chicago Vocational
RedYNYNYYYNSNA83%0
11
ClarkMaroonYYYNNNYNN33%60%0
12
CurieRedYYYYYYYNS100%83%0
13
DyettRedNANYNSYYNYNA80%1
14
EvanstonRCCNSYNNYYNAN50%40%0
15
Foreman*MaroonNANANAYYYYYNANA100%0
16
Goode STEMRedYYYYYYYYNA100%0
17
Hancock*RedNAYNAYNANANANA100%NA0
18
HarlanRedYNYYYYYNNA83%0
19
Ogden - JennerBlueYNAYYYYYN100%83%0
20
JonesRCCYYYYYYYY100%100%0
21
Juarez*MaroonNANANAYNANNANANA100%100%0
22
KennedyWhiteYYYNYYYN50%83%0
23
KenwoodWhiteYYYYYYYN100%83%0
24
Lake ViewMaroonNYYYYYNYYNA67%0
25
Lane TechRCCYYYYYYYY100%100%0
26
Lincoln ParkBlueNNAYNYYYY0%83%0
27
LindblomWhiteYYYYYYYY100%100%0
28
Little Village Lawndale
RedYYYYYYYYNA100%0
29
Morgan ParkRedYNYYNNNN50%40%0
30
Noble AcademyMaroonYYYNYYYYY67%100%0
31
North GrandMaroonNANANANANANAYNANA#DIV/0!100%0
32
NorthsideRCCYYYYYYYY100%100%0
33
Ogden*BlueNANANANANANANANA#DIV/0!NA0
34
PaytonRCCYYYYYYYY100%100%0
35
PhillipsRedNAYNAYNANANANA100%NA0
36
PhoenixBlueYYYYYYNY100%83%0
37
PritzkerMaroonYYYYYYYYYNA100%0
38
RTC Medical PrepBlueYNYNSYNNSN0%50%1
39
SennMaroonYYYYYYYYYNA100%0
40
SolorioWhiteYYYYYYYY100%100%0
41
TaftBlueYYYYYYYY100%100%0
42
Thomas KellyWhiteYYYYYYYY100%100%0
43
Von SteubenBlueYYYYYYYN100%83%0
44
WashingtonRedYYYYYYYYNA100%0
45
Whitney YoungRCCYYYYYYYY100%100%0
46
47
No. of Schools Attending
3136343936835033031083200
48
No Shows20020100102035
49
% of Schools Attending
94%100%100%95%100%89%100%#DIV/0!97%#DIV/0!94%#DIV/0!96.51%97.56%
50
SY19SY18
51
No. of Schools Attaining Standard
2931333333632029021070177
52
No. of Schools Not Attaining Standard
45183330501201628
53
% of Schools Attaining Standard
88%86%97%80%92%67%91%#DIV/0!85%#DIV/0!64%#DIV/0!81%86%
54
55
56
* = First-year school
57
Y = Participation requirement met or exceeded
58
N = Fewer than two teams for first-year school or fewer than four teams for all other schools
59
NS = School "no-showed"
60
NA= Not Applicable
61
62
63
64
65
66
67
Loading...
Main menu