ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
Close partner connectionHip/body movementDragging the feetOne step / simple rhythmIn one spotAcross the floorPrancing, marching, skipping
2
The IntrudersY
3
Frankie ManningY
4
Scott JoplinYY
5
Nadine Georges-GravesYYY
6
John PerpenerYY
7
James HaskinsYY
8
"Pigmeat" MarkhamY
9
Sonny AllenY
10
Ebony MagazineYY
11
Allen LomaxYYYY
12
Hubbard & ManaghanYYYY
13
Chester WhitmoreYYYY
14
Savoy Ballroom to BluesYYYYY
15
Damon StoneYYYYYY
16
Coot GrantYY
17
Andrew Antonio AllenY
18
Charlie LoveYYY
19
St. Louis BluesYYYY
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100