Kontaktvõrgustikud vikisse_Energiaressursid : Rohtse biomassi energeetiline ressurss