ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rain barrels will be regularly filled up with water and should be ready so that you can hand water the garden with watering cans (done either dipping or filling via the spouts on the rain barrels). Watering cans are locked to the bike racks near the South entrance of the school for your use (the code is 2452). Please lock them back up when you are all done. It is usually best to do watering in the morning or evening to reduce the chances of evaporation from the heat. Please feel free to harvest any produce you see available while you are up there! Thanks for your help keeping the garden thriving. If you have any questions, pease call or text Annie at 971.275.5560
2
Thùng mưa sẽ thường xuyên được đổ đầy nước và phải sẵn sàng để bạn có thể tự tay tưới nước cho khu vườn (bằng cách nhúng hoặc đổ đầy qua vòi trên thùng mưa). Tôi sẽ tìm cách để bình tưới cây ở đâu đó để dễ lấy (cập nhật sớm!). Tốt nhất là nên tưới vào buổi sáng hoặc buổi tối để giảm khả năng thoát hơi nước do nhiệt. Hãy thoải mái thu hoạch bất kỳ sản phẩm nào bạn thấy có sẵn khi bạn ở trên đó! Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn để giữ cho khu vườn phát triển mạnh mẽ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho Annie theo số 971.275.5560
3
Watering DaysVolunteer NameEmailPhone number
4
5
JUNE
6
Monday, June 13Sara KerrSara.e.kerr@gmail.com3015203552
7
Wednesday June 15Alyssa Baker
alyssaraebaker@gmail.com
971-303-2513
8
Friday, June 17Karin FallerFallerk@msn.com5037294644
9
Saturday OR Sunday, June 18 OR 19Karin Faller See above
10
Monday, June 20Akasha Cowdin
akasha.cowdin@gmail.com
503-784-9490
11
Wednesday, June 22Alyssa Baker
alyssaraebaker@gmail.com
971-303-2513
12
Friday, June 24Annie Ozolsanniepaige@gmail.com971.275.5560
13
Saturday OR Sunday, June 25 OR 26Karin Faller See above
14
Monday, June 27Akasha Cowdin
akasha.cowdin@gmail.com
503-784-9490
15
Wednesday, June 29Michelle Block
michellemarieblock@gmail.com
503-475-1486
16
17
JULY
18
Friday, July 1Trask Colbytraskcolby@gmail.com503.888.9466
19
Saturday OR Sunday, July 2 OR 3Trask Colbytraskcolby@gmail.com503.888.9466
20
Monday, July 4Trask Colbytraskcolby@gmail.com503.888.9466
21
Wednesday, July 6Akasha Cowdin
akasha.cowdin@gmail.com
503-784-9490
22
Friday, July 8Annie Ozolsanniepaige@gmail.com971.275.5560
23
Saturday OR Sunday, July 9 OR 10
24
Monday, July 11SUN/Grow Portland
25
Wednesday, July 13Michelle Block
michellemarieblock@gmail.com
503-475-1486
26
Friday, July 15Libby ProvostLibbyprovost@gmail.com
27
Saturday OR Sunday, July 16 OR 17
28
Monday, July 18SUN/Grow Portland
29
Wednesday, July 20SUN/Grow Portland
30
Friday, July 22
31
Saturday OR Sunday, July 23 OR 24Tracy Forsyth tmac.forsyth@gmail.com503-201-1709
32
Monday, July 25SUN/Grow Portland
33
Wednesday, July 28SUN/Grow Portland
34
Friday, July 29Libby ProvostLibbyprovost@gmail.com
35
Saturday OR Sunday, July 30 OR 31Ellen Davis
ellenjeandavis@gmail.com
7074847960
36
37
AUGUST
38
Monday, August 1SUN/Grow Portland
39
Wednesday, August 3Annie Ozolsanniepaige@gmail.com971.275.5560
40
Friday, August 5
41
Saturday OR Sunday, August 6 or 7Akasha Cowdin
akasha.cowdin@gmail.com
5037849490
42
Monday, August 8
43
Wednesday, August 10Tracy Forsyth tmac.forsyth@gmail.com503-201-1709
44
Friday, August 12
45
Saturday OR Sunday, August 13 OR 14
46
Monday, August 15Libby ProvostLibbyprovost@gmail.com
47
Wednesday, August 17Tracy Forsyth tmac.forsyth@gmail.com503-201-1709
48
Friday, August 19
49
Saturday OR Sunday August 20 OR 21
50
Monday, August 22Michelle Block
michellemarieblock@gmail.com
503-475-1486
51
Wednesday, August 24Tracy Forsyth tmac.forsyth@gmail.com503-201-1709
52
Friday, August 26
53
Saturday OR Sunday, August 27 OR 28
54
Monday, August 29
55
56
SEPTEMBER
57
Wednesday, August 31Tracy Forsyth tmac.forsyth@gmail.com503-201-1709
58
Friday, September 2
59
Saturday OR Sunday, September 3 OR 4
60
Monday, September 5
61
Wednesday, September 7Tracy Forsyth tmac.forsyth@gmail.com503-201-1709
62
Friday, September 9
63
Saturday OR Sunday, September 10 OR 11
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100