แบบฟอร์มคำของบลงทุน-UC-ปี-2563_ส่งให้หน่วยงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 งบระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)
2
11342-รพ.คลองท่อม
3
1.การเสนอของบลงทุนให้แยกรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งให้จัดเรียงลำดับความสำคัญ เฉพาะที่จะขอในปีงบประมาณ 2563
4
2.แผนการจัดหา เพื่อทดแทนส่วนที่ ขาด และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข “ทดแทนส่วนที่ขาด” หมายถึง ต้องเคยมีอยู่แล้ว หากไม่เคยมีมาก่อน ให้ถือเป็นการลงทุน และให้ใช้งบลงทุนจากแหล่งเงินอื่น
5
3. ราคากลาง/ราคาต่อหน่วย อ้างอิง บัญชีรายการครุภัณฑ์ สํานักบริหารการสาธารณสุข หรือ ราคาที่สำรวจมาจาก 3 แหล่ง --- https://phdb.moph.go.th/phdb2017/people.php?&p=1&type=3&t=3&id=24&n_id=29976&sec=2
6
4.ส่งกลับทาง e-mail rattanasorn_p@hotmail.com และ namo2519@hotmail.com ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
7
8
ลำ
ดับ
แม่ข่ายงาน/กลุ่มงานชื่อรายการภาษาไทยราคาต่อหน่วยจำนวนที่ต้องการรวมเงินรหัสครุภัณฑ์
ที่ทดแทน
ปีที่ซื้อประเภทจำนวนที่มีปัจจุบันเหตุผลความจำเป็น
9
111342-
รพ.คลองท่อม
0.00
10
211342-
รพ.คลองท่อม
0.00
11
311342-
รพ.คลองท่อม
0.00
12
411342-
รพ.คลองท่อม
0.00
13
511342-
รพ.คลองท่อม
0.00
14
611342-
รพ.คลองท่อม
0.00
15
711342-
รพ.คลองท่อม
0.00
16
811342-
รพ.คลองท่อม
0.00
17
911342-
รพ.คลองท่อม
0.00
18
1011342-
รพ.คลองท่อม
0.00
19
1111342-
รพ.คลองท่อม
0.00
20
1211342-
รพ.คลองท่อม
0.00
21
1311342-
รพ.คลองท่อม
0.00
22
1411342-
รพ.คลองท่อม
0.00
23
1511342-
รพ.คลองท่อม
0.00
24
1611342-
รพ.คลองท่อม
0.00
25
1711342-
รพ.คลองท่อม
0.00
26
1811342-
รพ.คลองท่อม
0.00
27
1911342-
รพ.คลองท่อม
0.00
28
2011342-
รพ.คลองท่อม
0.00
29
2111342-
รพ.คลองท่อม
0.00
30
2211342-
รพ.คลองท่อม
0.00
31
2311342-
รพ.คลองท่อม
0.00
32
2411342-
รพ.คลองท่อม
0.00
33
2511342-
รพ.คลองท่อม
0.00
34
2611342-
รพ.คลองท่อม
0.00
35
2711342-
รพ.คลองท่อม
0.00
36
2811342-
รพ.คลองท่อม
0.00
37
2911342-
รพ.คลองท่อม
0.00
38
3011342-
รพ.คลองท่อม
0.00
39
3111342-
รพ.คลองท่อม
0.00
40
3211342-
รพ.คลองท่อม
0.00
41
3311342-
รพ.คลองท่อม
0.00
42
3411342-
รพ.คลองท่อม
0.00
43
3511342-
รพ.คลองท่อม
0.00
44
3611342-
รพ.คลองท่อม
0.00
45
3711342-
รพ.คลองท่อม
0.00
46
3811342-
รพ.คลองท่อม
0.00
47
3911342-
รพ.คลองท่อม
0.00
48
4011342-
รพ.คลองท่อม
0.00
49
4111342-
รพ.คลองท่อม
0.00
50
4211342-
รพ.คลองท่อม
0.00
51
รวม0.00
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...