สำเนาของ ม.4/6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ผู้ประเมิน 1. นายอ๊อดสวอน ริ้วทอง 2. นายกัมปนาท ปานกลีบ
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายวรวุฒิ เฉลิมศรี
4444444444444.00ดีมาก
8
2
นายอาทิตย์ ตักโพธิ์
4343444444443.83ดีมาก
9
3
นายคุณานนท์ สายเบาะ
0.00FALSE
10
4
นายธีรภัทร์ แก้วพระอบ
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายปวีณ์กร สอนอาจ
3333344344443.50ดี
12
6
นายวีรภัทร พิศคำ
4444444444444.00ดีมาก
13
7
นายนภัสกร ท้าวแก้ว
0.00FALSE
14
8
นายนัฐพล จิตรมั่น
0.00FALSE
15
9
นายอัศวิน เห็นถูก
0.00FALSE
16
10
นายณัฐดนัย เกษเงิน
0.00FALSE
17
11นายธนกร ก่อบุญ0.00FALSE
18
12
นายธนวัฒน์ ธรรมสาร
0.00FALSE
19
13
นายเจษฎา พัชราภรณ์
0.00FALSE
20
14
นายเจษฎา พุฒพิมพ์
0.00FALSE
21
15
นายดลวรรธน์ สุริยะ
0.00FALSE
22
16
นายนวรัตน์ ซื่อสัตย์บุญ
0.00FALSE
23
17นายปฐมภพ คำกุณา0.00FALSE
24
18
นายภูริพัฒน์ สีแจ่ม
0.00FALSE
25
19
นายรังสิมันตุ์ งอกศรี
0.00FALSE
26
20
นายวุฒิภัทร ยืนสุข
0.00FALSE
27
21นายศุภกร ทาเพชร0.00FALSE
28
22
นางสาวช่อทิพย์ โกศลเมธี
0.00FALSE
29
23
นางสาวสุพรรษา ภูครองตา
0.00FALSE
30
24
นางสาวอริยา สายแวว
0.00FALSE
31
25
นางสาวชิดชนก แดงทน
0.00FALSE
32
26
นางสาวภิลาวรรรณ ทํานุ
0.00FALSE
33
27
นางสาวมณัญญา สุ่นแย้ม
0.00FALSE
34
28
นางสาวมนันชยา ทองทับ
0.00FALSE
35
29
นางสาวมาริสา วรวัตร
0.00FALSE
36
30
นางสาววริยดา สนองวงค์
0.00FALSE
37
31
นางสาวศศิกานต์ ผุยพรม
0.00FALSE
38
32
นางสาวศศิโสม คำเณร
0.00FALSE
39
33
นางสาวศัยภาดา ภูสีดิน
0.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu