ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
PRÍKAZ NA ÚHRADU – stravovanie
2
3
Banka:
4
Dátum úhrady:
5
6
Číslo účtu platiteľa
Kód banky
Mena
7
Symbol platby
8
Číslo účtu príjemcuKód bankySumavariabilnýkonštantnýšpecifický
9
SK7281800000007000308074
SPSRSKBA0,00920178
10
Doplňujúci údaj bankyÚdaj pre vnútornú potrebu príkazcu
11
Meno študentaŠkolská jedáleň
12
13
14
15
Miesto a dátum vystaveniaPodpis príkazcu
16
17
18
19
20
21
PRÍKAZ NA ÚHRADU – školský internát – ubytovanie
22
23
Banka:
24
Dátum úhrady:
25
26
Číslo účtu platiteľa
Kód banky
Mena
27
Symbol platby
28
Číslo účtu príjemcuKód bankySumavariabilnýkonštantnýšpecifický
29
SK9181800000007000308023
SPSRSKBA0,0092017308
30
Doplňujúci údaj banky
Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu
31
Meno študenta
Školský internát
32
33
34
35
Miesto a dátum vystavenia
Podpis príkazcu
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100