ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KTX BÁCH KHOA
2
BẢNG TRA CỨU KẾT QUẢ XIN PHÉP VỀ TRỄ
3
>>>
Nhập MSSV vào ô và enter:
<<<
(Chỉ tương thích trên trình duyệt web của máy tính hoặc ứng dụng "Google Trang tính" trên mobile)
4
5
Dấu thời gian
1. Mã số sinh viên
2. Họ và tên:3. Phòng:
4. Giờ dự kiến vào cổng: [Chọn giờ:]
5. Ngày vào cổng (Entry date)
6. Lý do về trễ:DUYỆTKHÔNG DUYỆTGhi chú
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100