ABCDEFGHI
1
NOVEMBER 2018
2
3
SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
4
1 2 3
5
OFFOFFOFF
6
4 5 6 7 8 9 10
7
OFFOFFOFFOFFOFFOFFOFF
8
11 12 13 14 15 16 17
9
OFFOFFOFFOFFOFFOFFOFF
10
18 19 20 21 22 23 24
11
OFFOFFOFFOFFOFFOFFOFF
12
25 26 27 28 29 30
13
OFFOFFOFFOFFOFFOFF
14
15
16
NOTES
17
18
19
20
21
22
23