ลา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAX
1
นักเรียนลา/ร่วมกิจกรรม/ขาด
วันที่นักเรียนลา/ร่วมกิจกรรม/ขาด
ประทับเวลา
ครูที่ปรึกษาที่รับทราบและรับรอง
ลงชื่อผู้กรอกข้อมูล
ชั้น ม.1/3
ชั้น ม.2/1
ชั้น ม.2/2
ชั้น ม.2/3
ชั้น ม.3/1
ชั้น ม.3/2
ชั้น ม.3/3
ชั้น ม.4/1
ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.5/1
ชั้น ม.5/2
ชั้น ม.6/1
ชั้น ม.6/2
ชั้น ม.1/1
ชั้น ม.1/2
นักเรียนย้ายมาใหม่
634
18/7/201818/7/2018, 16:55:35
นายวิเชียร แวดล้อม 41
หัวหน้าห้อง
3670 20 น.ส.ศิริพร บุตรแสนโฮม ม.41
635
ลาป่วย18/7/201818/7/2018, 16:56:18
นายวิเชียร แวดล้อม 41
หัวหน้าห้อง
3670 20 น.ส.ศิริพร บุตรแสนโฮม ม.41
636
ลากิจ11/7/201819/7/2018, 14:07:06
นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยง 61
หัวหน้าห้อง
3392 20 นายชนะชัย ศรีประดู่ ม.61
637
ลากิจ12/7/201819/7/2018, 14:09:22
นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยง 61
หัวหน้าห้อง
3392 20 นายชนะชัย ศรีประดู่ ม.61
638
ลากิจ13/7/201819/7/2018, 14:10:19
นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยง 61
หัวหน้าห้อง
3392 20 นายชนะชัย ศรีประดู่ ม.61
639
ขาด19/7/201819/7/2018, 16:45:49
นายวิเชียร แวดล้อม 41
หัวหน้าห้อง
3670 20 น.ส.ศิริพร บุตรแสนโฮม ม.41
640
ขาด20/7/201820/7/2018, 15:06:54
นายวิเชียร แวดล้อม 41
หัวหน้าห้อง
3670 20 น.ส.ศิริพร บุตรแสนโฮม ม.41
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
ลาขาดร่วมกิจกรรม2561
 
 
Main menu