PLSL nhiem ky - 6 thang nam 2019 (ban hanh thang 6/2019)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
Hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN
2
Nội dung Số ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được hỗ trợ triển khai thực hiện Giá trị hỗ trợ thực hiện Giá trị làm lợi của các ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ thực hiện Tỷ lệ Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến Trồng mới 30 triệu cây xanh Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn Kết nạp 5 triệu đoàn viên Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên
39 = (35 + 36 + 37)/38
Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú
3
Tổng số cán bộ đoàn
Số cán bộ đoàn được học tập, quán triệt
Tỷ lệ cán bộ đoàn được học tập, quán triệt Tổng số đoàn viên
Số đoàn viên được học tập, quán triệt Tỷ lệ đoàn viên được học tập, quán triệt Tổng số thanh niên
Số thanh niên được tuyên truyền
Tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền Tổng số Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn Số Đoàn xã, phường, thị trấn thành lập được mô hình Tỷ lệ Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được mô hình Tổng số mô hình thành lập được Số lượt thanh niên yếu thế được giúp đỡ, hỗ trợ Số ý tưởng, sáng kiến ĐVTN đề xuất Số cây xanh được trồng mới trong năm Số vốn vay cho TN làm kinh tế do Đoàn hỗ trợ Số thanh niên được Đoàn hỗ trợ vay vốn làm kinh tế Số dự án được hỗ trợ mới trong năm Số dự án tiếp tục được hỗ trợ từ những năm trước Số lượt thanh niên được hỗ trợ Tổng số kinh phí hỗ trợ Tư vấn
hướng nghiệp
Giới thiệu
việc làm
Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tổng số điểm sinh hoạt, vui chơi hiện có trên địa bàn Số xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi được xây dựng mới trong năm Số thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được Đoàn, Hội, Đội hỗ trợ, giúp đỡ trong năm Số tiền hỗ trợ Số đoàn viên kết nạp mới trong năm Tổng số đoàn viên Tổng số hội viên
Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội (trừ Hội Sinh viên Việt Nam)
không phải là đoàn viên
Tổng số hội viên Hội Sinh viên Việt Nam không phải là đoàn viên, vừa không phải là hội viên Hội LHTN Tổng số thanh niên thực tế trên địa bàn Tỷ lệ đoàn kết tập hợp TN Số ĐVUT giới thiệu cho Đảng trong năm Số đảng viên mới được kết nạp từ ĐVUT trong năm
4
Số lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp Số thanh niên được giới thiệu việc làm Số thanh niên có việc làm
5
Người Người % Người Người % Lượt Người % Đơn vị Đơn vị % Mô hình Lượt Ý tưởng, sáng kiến Ý tưởng, sáng kiến Tr đồng Tr đồng Cây Tỷ đồng Người Dự án Dự án Lượt Triệu đồng Lượt Lượt Người Đơn vị Điểm Đơn vị Người Triệu đồng Người Người Người Người Người % Người Người
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
7
1 Tuy Phong
8
2Bắc Bình
9
3HTB
10
4Phan Thiết107610761008271752591328592856086,918181001822000011200000127631552518100107743823418271137400328597525
11
5HTN
12
6Hàm Tân1951951002797279710012485850068%1044041200002501451800001900160871000800300542279753250124854912822
13
7La Gi
14
8Phú Quý
15
9Tánh Linh
16
10Đức Linh
17
11ĐKCQDN
18
12CĐCĐ
19
13CĐYT
20
14CĐN
21
15ĐHPT
22
16Công an
23
17Quân Sự
24
18Biên Phòng
25
19Tổng cộng
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...