รายชื่อนักศึกษา คอมฯปี 1/2557 (เช็คครั้งที่ 2)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
33
2
ลำดับ
รหัสชื่อ-สกุลอายุ
ชื่อเล่น
123 (12 ต.ค.57)คะแนน1
3
15715013805061
นางสาวสุวิณี แน่นอุดร
29
นกเอี้ยง
//205555
4
25715013805053
นางสาว วราภรณ์ คูณสาร
19อ้อม/x205555
5
35715013805040น.ส.ณิชาพร บุตรการ24
ตุ๊กติ๊ก
//205555
6
45715013805048นาย ภาคิน ประกอบสุข22เริง//205555
7
55715013805064
นางสาวอัญชนา อเพ่งกลาง
20แต๋ม//205555
8
65715013805043ปราณี พันธ์ปลาโด24เปิ้ล//15555
9
75715013805035
นางสาวจิราวรรณ คุ้มเหล่ายูง
32น้อย//205555
10
85715013805049
นาย ยุทธนา วรรณวัลย์
21เกี้ยม/x1055
11
95715013805041น.ส ดารุณ๊ อรอินทร์23
นิดหน่อย
//1055
12
105715013805059น.ส สุพัตรา อุคำ24หนุ่ย//15555
13
115715013085051ลลิตตา บุตรจันทร์20แอน//15555
14
125715013805037
นางสาว ชไมพร จันทร์แดง
20แอนตี้//15555
15
135715013805062
น.ส หทัยรัตน์ แก้วกัญญา
35หญิง//15555
16
145715013805065นาย อำนาจ แก้วกล้า38นาจ//15555
17
155715013805056
นาย วิวัฒน์ สำราญเย็น
26ลบ//15555
18
165715013805031นายโกวิท คำพิลาโสม24ชมพู่//15555
19
175715013805058
นางสาวสุพัฒตรา สามารถ
20ปลา//1055
20
185715013805067
นางสาวสุนิสา สุทเทวี
22ติ้ม//1055
21
195715013805052นางลำดวน ผิวทอง37น้อย//205555
22
205715013805050
นางสาวรัตนา คุณสุทธิ์
22รัตน์//15555
23
215715013805047
นางสาวภรณ์ทิพย์ วิใจคำ
26เบียร์/x55
24
225715013805054นาย วิชัย ปลุกใจ 30ชัย//15555
25
235715013805034น.ส จิตตา วรรณสุทธิ์21นัท//15555
26
245715013805042
นางสาวทัศวรรณ สังข์ทอง
20 ปีอุ่น//15555
27
255715013805038
ชุติกาญจน์ เมฆชัยภักดิ์
26กาญ//1055
28
265715013805036นาย เจนภพ บุญวรณ์19
่jack indy
//1055
29
275715013805069
นางสาวน้ำฝน ทองประดับ
19ฝน//15555
30
285715013805049
นายยุทธนา วรรณวัลย์
21ตูมตาม/x1055
31
295715013805060น.ส.สุรีย์พร มลศิลป์21บุ๋ม//205555
32
3036
นางพิมพ์นิภา ยศปัญญา
35แอ้ม//205555
33
315715013085030
นายกิตติศักดิ์ สีบุญมี
19เบลล์//15555
34
325715013805055วิไลพร รัตนวงค์26
วุ้นเส้น
//15555
35
5715013805032ขันทอง สิงห์เงิน33แอ๋ว//205555
36
5715013805063น.ส.อรสา กาลจักร33ออ//205555
37
หทัยรัตน์ แก้วกัญญา1055
38
คฤกพณ สิทธานนท์1055
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...