ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Vzorová data:-256
2
185,57
3
4
5
Absolutní hodnotaVzorec
6
256 =abs(B1)
7
8
9
ZaokrouhlováníVzorec
10
na jedno desetinné místo185,6 =CEILING(B2;0,1)
11
na jednotky186 =CEILING(B2;1)
12
na stovky200 =CEILING(B2;100)
13
14
15
Kombinační čísloVzorec
16
10 nad 245 =COMBIN(10; 2)
17
100 nad 321,43013E+26 =COMBIN(100; 32)
18
19
20
Radiány na stupněVzorec
21
PI na stupně180 =DEGREES(PI())
22
23
24
Eulerovo čísloVzorec
25
e2,718281828 =exp(1)
26
e na druhou7,389056099 =exp(2)
27
e na desátou22026,46579 =exp(10)
28
29
30
FaktoriálVzorec
31
0!1 =FACT(0)
32
10!3628800 =FACT(10)
33
70!1,19786E+100 =FACT(70)
34
35
36
Zaokrouhlení dolůVzorec
37
1,25981 =INT(A37)
38
2,22 =INT(A38)
39
2,92 =INT(A39)
40
41
42
LogaritmusVzorec
43
log 25, základ 161,160964047 =LOG(25;16)
44
log 25, základ 101,397940009 =LOG(25; 10)
45
log 25, základ 101,397940009 =LOG10(25)
46
47
48
PIVzorec
49
PI3,141592654 =PI()
50
PI zaokrouhleno3,14
51
52
53
MocninyVzorec
54
dvě na třetí (2^3)8 =POWER(2; 3)
55
deset na pátou (10^5)100000 =POWER(10; 5)
56
57
58
NásobeníVzorec
59
2 * 3 * 8 * 6288 =PRODUCT(2; 3; 8; 6)
60
2 * 4 * 00 =PRODUCT(2; 4; 0)
61
(-1) * (-1)1 =PRODUCT(-1; -1)
62
63
64
Náhodná číslaVzorec
65
Náhodné číslo mezi 0 a 10,9081456475 =RAND()
66
Náhodné číslo mezi 2 a 85 =RANDBETWEEN(2; 8)
67
68
69
SoučetVzorec
70
2 + 5 + 6 + 7 + 0 + 121 =SUM(2; 5; 6; 7; 0; 1)
71
-2 + 42 =SUM(-2; 4)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100