ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Thứ
Tuần
STTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
2
250SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
CD Chung
GDQP1Sáng27/8/2018250PM41PM
3
250LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị
CD Chung
GDQP1Sáng27/8/2018250PM41PM
4
250
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị
CD Chung
GDQP1Sáng27/8/2018250PM41PM
5
250AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB
CD Chung
GDQP1Sáng27/8/2018250PM41PM
6
250VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị
CD Chung
GDQP1Sáng27/8/2018250PM31PM
7
250PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo
CD Chung
GDQP1Sáng27/8/2018250PM31PM
8
250SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
CD Chung
GDQP2Sáng27/8/2018250PM41PM
9
250LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị
CD Chung
GDQP2Sáng27/8/2018250PM41PM
10
250
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị
CD Chung
GDQP2Sáng27/8/2018250PM41PM
11
250AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB
CD Chung
GDQP2Sáng27/8/2018250PM41PM
12
250VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị
CD Chung
GDQP2Sáng27/8/2018250PM31PM
13
250PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo
CD Chung
GDQP2Sáng27/8/2018250PM31PM
14
350
NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnH4STD1Sáng28/8/2018350D.1.11
15
350PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH4STD1Sáng28/8/2018350D.1.21
16
350NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC5GPCL1Sáng28/8/2018350D.1.31
17
350NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhX10KTSH1Sáng28/8/2018350D.1.31
18
350ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
X10KTSH1Sáng28/8/2018350D.2.11
19
350
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
X10KTSH1Sáng28/8/2018350D.2.21
20
350TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVY20CT1Sáng28/8/2018350D.2.31
21
350SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
22
350NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
23
350HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
24
350GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
25
350LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD11Lay1Sáng28/8/2018350PM31PM
26
350PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD11Lay1Sáng28/8/2018350PM31PM
27
350SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
28
350NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
29
350HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
30
350GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D11Lay1Sáng28/8/2018350PM41PM
31
350LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD11Lay1Sáng28/8/2018350PM31PM
32
350PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD11Lay1Sáng28/8/2018350PM31PM
33
550GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D11Nhi21Sáng30/8/2018550D.1.11
34
550HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D11Nhi21Sáng30/8/2018550D.1.21
35
550NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11Nhi21Sáng30/8/2018550D.1.31
36
550TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD11Nhi21Sáng30/8/2018550D.2.11
37
550LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKHD11Nhi21Sáng30/8/2018550D.2.21
38
550
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trịD11Nhi21Sáng30/8/2018550D.2.31
40
550NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ẢnhC5XQCDT1Sáng30/8/2018550D.3.21
41
550SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíY20AV1Sáng30/8/2018550PM41PM
42
550LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịY20AV1Sáng30/8/2018550PM41PM