Bgi_Еvropeistika_17-18_2_OK.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
ЕВРОПЕИСТИКА - ОКС Бакалавър
2
учебна година: 2017-2018
3
семестър: ЛЕТЕН
4
за контакт: Верка Стойнова (stoynova@phls.uni-sofia.bg)
5
6
І курс
7
ДисциплинаЗала №ПреподавателДата НачалоКрайФорма на изпитване
8
Испански език I 402 бл.2Д-р Рая Райчева12.06.2018г.13:00 ч.16:00 ч.писмен
9
Английски език I406 бл.2Ас. Десислава Караасенова12.06.2018г.13:00 ч.16:00 ч.устен
10
Немски език I234 Бл.2Гл.ас. Пламен Цветков12.06.2018г.13:00 ч.16:00 ч.писмен
11
Френски език I404 Бл.2Доц.д-р Асен Чаушев12.06.2018г.13:00 ч.16:00 ч.писмен
12
Руски език402 Бл.2Нина Нечаева15.06.2018г.15:00 ч.16:00 ч.писмен
13
Международни отношения401 Бл.2Доц.д-р Мариета Рабохчийска14.06.2018г.09:00 ч.14:00 ч.Устен/писмен
14
Истории и теории на европейската интеграция401 Бл.2Доц. д-р Мирела Велева20.06.2018г.13:00 ч.15:00 ч.писмен
15
Въведение в правото401 бл.2Гл.ас.д-р Вихър Георгиев11.06.2018г.10:00 ч.13:00 ч.писмен
16
Информационно общество401 бл.2Гл.ас.д-р Вихър Георгиев13.06.2018г.11:00 ч.14:00 ч.писмен
17
Френски език II228 Бл.4Нина Кръстева29.06.2018г.14:00 ч.17:00 ч.устен
18
Испански език II233 Бл.2Александра Манолова24.06.2018г.11:00 ч.15:00 ч.писмен
19
Английски език II401 Бл.2Гл.ас.д-р Николина Цветкова23.06.2018г.13:00 ч.16:00 ч.Устен
20
Немски език II229 Бл.4Ас. Илина Шокова23.06.2018г.11:00 ч.14:00 ч.Писмен
21
Конституционно право на Р България401 Бл.2Доц.д-р Наталия Киселова22.06.2018г.14:00 ч.19:00 ч.устен
22
Работа с академичен текст 405 Бл.2Проф.дфн Иванка Мавродиева12.06.2018г.10:00 ч.13:00 ч.писмен
23
Работа с компютрик.232 бл.3Н. Нетов20.06.2018г.10:00 ч.14:00 ч.писмен
24
25
ІІ курс
26
ДисциплинаЗала №ПреподавателДатаНачалоКрайФорма на изпитване
27
Право на ЕС406доц. д-р Станислав Костов25 и 26.06.2018 г.09:00 ч.14:00 ч.устен
28
Политики на ЕС 200, 4 бл.проф. д-р Ингрид Шикова12.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.писмен
29
Сравнителен анализ на европейските политически системи 401доц. д-р Румяна Коларова21.06.2018г.10:00 ч.13:00 ч.курсова работа, писмен
30
Макроикономика 400, бл.3гл. ас. д-р Георги Ганев11.06, 13.06, 20.06, 29.06 и 4.07, 5.07 2018 г.10:00 ч.18:00 ч.писмен
31
Европейски програми и управление на проекти 406д-р Кирил Величков15.06.2018 г.17:00 ч.18:00 ч.писмен
32
Английски език 1406ас. Десислава Караасенова20.06.2018г.09:00 ч.12:00 ч.курсова работа
33
Немски език 1404гл. ас. д-р Лучия Барч07.06.2018 г.12:00 ч.14:00 ч.писмен
34
Френски език 1405ас. Радостина Захариева13.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.писмен
35
Испански език 1402ас. Ирина Гечева11.06.2018 г.11:00 ч.13:00 ч.писмен
36
Руски език (избираем)233Н. Нечаева14.06.2018 г.09:30 ч.11:30 ч.писмен
37
Английски език 2231доц. дфн. Благовест Моллов18.06.2018 г.09:00 ч.10:00 ч.писмен
38
Немски език 2229, 4 бл.гл.ас. д-р Лучия Барч19.06.2018 г.12:00 ч.15:00 ч.писмен
39
Френски език 2234Нина Кръстева19.06.2018 г.11:30 ч.13:30 ч.писмен
40
Испански език 2233Светослава Славчева18.06.2018 г.09:30 ч.11:30 ч.писмен
41
42
ІІІ курс
43
ДисциплинаЗала №ПреподавателДатаНачалоКрайФорма на изпитване
44
Социално-политическа философия401Проф. М. Стойчева12.06.2018 г.10:0014:00писмен
45
Политическа система на ЕС406Доц. Р. Коларова14.06.2018 г.10:0013:00писмен
46
Нова институционална икономика400 (бл.3)Д-р Г. Ганев22.06.2018 г.10:0012:00писмен
47
Международна икономика 304 (бл.3)Доц. Т. Седларски26.06.2018 г.10:0012:00писмен
48
Права на човека405Доц. М. Рабохчийска11.06.2018 г.11:0013:00писмен
49
Международно публично право 406Проф. Б. Видин21.06.2018 г.10:0012:00писмен
50
Публични финанси 405Проф. М. Видолова25.06.2018 г.10:0012:00писмен
51
Развитие на регионите и инфраструктурата в ЕС405Д-р Б. Пенчева13.06.2018 г.16:0018:00писмен
52
Междукултурни взаимодействия 406Д-р Н. Цветкова05.07.2018 г.11:0013:00писмен
53
Новинарство 405Нери Терзиева06.07.2018 г.12:0014:00писмен
54
Английски език - терминология406Д-р Д. Караасенова13.06.2018 г.10:0014:00писмен
55
Френски език – терминология 405Д-р. Р. Захариева19.06.2018 г.10:0013:00писмен
56
Испански език - терминология402Д-р Р. Райчева18.06.2018 г.10:0012:00писмен
57
Немски език – терминология 405Д-р Д. Дечева26.06.2018 г.10:0012:00писмен
58
Руски език – терминология 125Д-р Н. Делева27.06.2018 г.10:0012:00писмен
59
Емпирични изследвания на европейската интеграция – II част - практикум406Проф. дсн Г.Димитров29.06.2018 г.9:0012:00Писмен, устен
60
61
ІV курс
62
ДисциплинаЗала №ПреподавателдатаНачалоКрайФорма на изпитване
63
Финансово управление на фирмата405Доц. д-р Марселен Йовоган13.06.2018 г.13:00 ч.15:00 ч.Писмен
64
Дипломатическо и консулско право405Проф. Благой Видин15.06.2018 г.13:00 ч.15:00 ч.Писмен
65
Медиен анализ405Проф. Снежа Попова14.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.Писмен
66
Развитие на регионите и инфраструктурата в ЕС405Д-р Боряна Пенчева13.06.2018 г.16:00 ч.18:00 ч.Писмен
67
Външни отношения на ЕС231Доц. д-р Мариета Рабохчийска11.06.2018 г.13:00 ч.15:00 ч.Писмен
68
Медиен мониторинг404Диляна Кирковска18.06.2018 г.13:00 ч.15:00 ч.Писмен
69
Търговско право292Проф. д-р Камелия Касабова18.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.Писмен
70
Английски език 406Гл.ас. дфн Благовест Моллов15.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.Писмен
71
Немски език405Гл.ас. д-р Даниела Дечева14.06.2018 г.13:00 ч.15:00 ч.Писмен
72
Френски език248Проф. д-р Димитър Веселинов13.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.Писмен
73
Испански език402Д-р Андрес Сааведра12.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.Писмен
74
Руски език125Гл.ас. д-р Надежда Делева11.06.2018 г.10:00 ч.12:00 ч.Писмен
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu