wynik_egz_próbnego-B.30_2_Kazi_uczen.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Wynik egzaminu praktycznego B.30 (próbnego-2). Płyta fundamentowa st_20174B_2017/2018 Kazimeira Ciszek
2
Część pracy egzaminacyjnejNumer ucznia
3
Max pkt
123456789101112131415Max
Suma p. ucz.
Średnia
4
1Przekrój A-A200101220108810121291012121230015752,3
5
2Plan wykonania murka140146146106106666661421011655,2
6
3Wykaz narzędzi i sprzętu260262326262223262620202626242639034087,2
7
4Zestawienie kosztów400323232323228322824323232183260041869,7
8
Suma puntów 10008273927472657872626774766084
9
10
R1Strona tytułowa2001012201088101212910121212R1=157
11
R.1.1tytuł, a w nim co najmniej określenie: kosztorys2022222222222222
12
R.1.2nazwę: płyta fundamentowa lub żelbetowa i adres inwestycji: ul. Jaśminowa 5 Gliwice2022222222212222
13
R.1.3nazwę wykonawcy: "Beton" Piotr Nowak lub "Beton" i adres wykonawcy: Katowice2022222022222222
14
R.1.4datę opracowania kosztorysu2022222222222222
15
R.1.5dane opracowującego kosztorys (nr PESEL zdającego)2022220222222222
16
R.1.6stawkę robocizny – 13,00 zł/r-g2000200000000000
17
R.1.7wskaźnik kosztów pośrednich Kp - 65%2000200000000000
18
R.1.8wskaźnik zysku Z - 8%2000200000000000
19
R.1.9stawkę podatku VAT - 23%2000200000000000
20
R.1.10
wartość ceny kosztorysowej całości robót bez podatku VAT i z podatkiem VAT2002200002200222
21
R2Podstawa obliczeń przedmiaru robót1401461461061066666614R2=116
22
R.2.1KNR 2-02 1101-01 - podkład betonowy na podłożu gruntowym2022222222222222
23
R.2.2KNR 2-02 0604-03 - izolacje przeciwwilgociowe pierwsza warstwa2020200000000002
24
R.2.3KNR 2-02 0604-04 - izolacje przeciwwilgociowe druga (następna) warstwa2020200000000002
25
R.2.4KNR 2-02 0609-03 - izolacja cieplna2022222222222222
26
R.2.5KNR 2-02 0290-01 - zbrojenie ze stali gładkiej2020202020000002
27
R.2.6KNR 2-02 0290-02 - zbrojenie ze stali żebrowanej2020202020000002
28
R.2.7KNR 2-02 0205-01 - płyta żelbetowa układana z zastosowaniem pompy do betonu2022222222222222
29
R3Obliczenie ilości robót2602623262622232626202026262426R3=340
30
W związku z dostępem zdających do różnych programów kosztorysowych wyniki obliczeń należy uznać, gdy są podane z dokładnością co najmniej do drugiego miejsca po przecinku
Zawiera:
31
R.3.1objętość betonu podkładowego 24,165 m³ lub 24,16 m³ lub 24,17 m³ i zapisane działanie prowadzące do obliczenia objętości np. (20,70*11,26+1,15*7,45)*0,14044444444444434
32
R.3.2powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej z papy 241,65 m² i zapisane działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. (20,70*11,26+1,15*7,45)4044442444224434
33
R.3.3powierzchnia izolacji cieplnej z płyt styropianowych 241,65 m²3033331333223333
34
R.3.4masa stali φ8 lub φ8÷14 w [t] - 0,0481903033333333333333
35
R.3.5masa stali φ10 lub φ8÷14 w [t] - 0,0118463033333333333333
36
R.3.6masa stali φ12 lub φ8÷14 w [t] - 4,0215743033333033003333
37
R.3.7masa stali φ16 lub φ16 i większej w [t] - 0,063123033333333333333
38
R.3.8objętość płyty fundamentowej 96,660 m³ i zapisane działanie prowadzące do obliczenia objętości np.
(20,70*11,26+1,15*7,45)*0,4
3030333333333333
39
R4 Kosztorys wraz z podsumowaniem oraz zestawienia materiałów i sprzętu4003232323232283228243232321832R4=418
40
Dopuszcza się inne zapisy poprawne merytorycznie.
Rezultaty R.4.1 - R.4.4 należy oceniać na podstawie kosztorysu wykonanego metodą szczegółową.
W rezultatach R.4.5 - R.4.8 należy uznać za poprawne wartości obliczone na podstawie własnych danych.
Zawiera:
41
R.4.1ceny materiałów dla izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej: (co najmniej 4 prawidłowe wartości)
roztwór asfaltowy - 1,61 zł/kg
lepik asfaltowy - 1,43 zł/kg
papa asfaltowa izolacyjna - 7,80 zł/m² drewno opałowe - 75,00 zł/m³ (0,14 zł/kg) płyty styropianowe FS 40 - 26,81 zł/m²
4044444444444434
42
R.4.2ceny prętów zbrojeniowych (co najmniej 3 prawidłowe wartości)
pręty gładkie φ8 - 2 560,00 zł/t
pręty gładkie φ10 - 2 440,00 zł/t pręty żebrowane φ12 - 2 490,00 zł/t pręty żebrowane φ16 - 2 480,00 zł/t
4044444444444434
43
R.4.3ceny materiałów dla podkładu betonowego i płyty fundamentowej żelbetowej: (co najmniej 4 prawidłowe wartości)
beton C8/10 - 210,00 zł/m³
beton zwykły lub z kruszywa naturalnego C30/37 - 380,00 zł/m³
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III - 550,00 zł/m³
deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III - 650,00 zł/m³
gwoździe budowlane gołe - 5,58 zł/kg
4044444444444434
44
R.4.4ceny sprzętu: (co najmniej 5 prawidłowych wartości)
pompa do betonu na samochodzie - 120,00 zł/m-g
środek transportowy - 70,00 zł/m-g
wyciąg - 14,00 zł/m-g
prościarka do prętów - 7,00 zł/m-g nożyce do prętów - 7,40 zł/m-g giętarka do prętów - 6,25 zł/m-g
4044444444444434
45
R.4.5koszty bezpośrednie robocizny "R", materiałów "M" i sprzętu "S"4044444444444434
46
R.4.6koszty pośrednie od robocizny i sprzętu (od "R" i "S")4044444444444434
47
R.4.7wartość zysku "Z" od robocizny "R", sprzętu "S" i kosztów pośrednich "Kp" dla całości robót4044444444044404
48
R.4.8wartość kosztorysową brutto robót4044444040044404
49
R.4.9tabelę zestawienia materiałów4000000000000000
50
R.4.10
tabelę zestawienia sprzętu4000000000000000
51
Bujak Jakub
Burek Jan
Dul Kamil
Fryzeł Karol
Guźda Daniel
Maru Grzegorz
Michałek Dominik
Ozga Krzysztof
Rosół Radosław
Rozmus Adrian
Salach Piotr
Skowroński Patryk
Starzec Jakub
Tylutki Artur
Wilczyński Krzystof
52
123456789101112131415
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu