ทะเบียนคุมเงินหมวด : 300
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
สรุปรับ-จ่ายเงินงบหมวด 300 ปีงบประมาณ 2559 สสอ.หนองกี่
2
วดป.รายการ รับ จ่าย คงเหลือ
รับเงินเมื่อ
ส่งใบเสร็จสสจ.เมื่อ
3
สสจ.จัดสรร รอบที่ 1123,702.00123,702.00
4
29/11/2015ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.5820,550.00103,152.00
5
2/12/2015
ค่่าค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กจ 3304
4,103.4599,048.55
6
99,048.55
7
99,048.55
8
99,048.55
9
99,048.55
10
99,048.55
11
99,048.55
12
99,048.55
13
99,048.55
14
99,048.55
15
99,048.55
16
99,048.55
17
99,048.55
18
99,048.55
19
99,048.55
20
99,048.55
21
99,048.55
22
99,048.55
23
99,048.55
24
99,048.55
25
99,048.55
26
99,048.55
27
99,048.55
28
99,048.55
29
99,048.55
30
99,048.55
31
99,048.55
32
99,048.55
33
99,048.55
34
99,048.55
35
99,048.55
36
99,048.55
37
99,048.55
38
99,048.55
39
99,048.55
40
99,048.55
41
99,048.55
42
99,048.55
43
99,048.55
44
99,048.55
45
99,048.55
46
47
48
123,702.0024,653.4599,048.55
49
19.9380.07
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...