แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล
#N/A
2
ชื่อโยง
3
ชื่ั้นม.4ชื่อเล่นโยง
เลขประจำตัว
08
4
ห้อง6
เบอรโทรศัพท์
2
5
ชื่อผู้ปกครอง
โยง
6
1.สถานะที่อยู่อาศัย
บ้านเช่า
7
2.ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน
11 - 15 กิโลเมตร
8
3.การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน
รถจักรยาน
9
4.สภาพแวดล้อมของบ้าน
ไม่ดี
10
5.ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
อบอุ่น
11
6.วิธีการที่ผู้ปกครองเลี้ยงดูนักเรียน
ตามใจ
12
7.สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด
แม่
13
14
#N/A
15
16
17
ลงชื่อผู้ปกครอง
18
(........................................................)
19
............../....................../..............
20
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
21
(........................................................)
(........................................................)
22
............../....................../..............
............../....................../..............
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...