6.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
6.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ (ปี 2561)
2
3
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
4
ลำดับที่รหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาคณะวิชาสาขาวิชาจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา
5
ปวช.ปวส.
6
ชายหญิงชายหญิง
7
8
11318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ช่างยนต์852850
9
21318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ช่างกลโรงงาน584652
10
31318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ช่างเชื่อมโลหะ4020
11
41318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ช่างไฟฟ้ากำลัง489337
12
51318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ช่างอิเล็กทรอนิกส์22152510
13
61318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ช่างก่อสร้าง155274
14
71318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ช่างซ่อมบำรุง152811
15
81318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เทคนิคคอมพิวเตอร์641418
16
91318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
การบัญชี252138
17
101318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
การตลาด313125
18
111318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
การเลขานุการ09522
19
121318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1058471
20
131318016101
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
อาหารและโภชนาการ317210
21
141318026301
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
เกษตรศาสตร์n/an/an/an/a
22
151318026301
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พาณิชยกรรมn/an/an/an/a
23
161318086401
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ช่างยนต์182290
24
171318086401
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ไฟฟ้า110170
25
181318086401
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
การบัญชี06--
26
191318086401
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ09--
27
201318086401
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
--310
28
211318100009
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1218310
29
221318100009
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท
การบัญชี219322
30
231318100009
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท
ช่างไฟฟ้ากำลัง33-136
31
241318100009
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท
การตลาด31--
32
251318100009
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท
การจัดการทั่วไป--16
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...