Budsjett Brak 2020 til årsmøte
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
KontonrKontonavnNoter
2
Inntekter
3
3 001Prosjektinntekter
4
3 100Salgsinntekt, avgiftsfri 100 000
5
3 253Refusjon utgifter
6
3 400Tilskudd drift - Bergen kommune1 000 000
7
3 410Tilskudd til Prosjekter1 850 000
8
3 415Tilskudd Norsk Kulturråd1 700 000
9
3 430Tilskudd Vestland Fylkeskommune 500 000
10
Momskompensasjon 170 000
(tidligere ført på prosjektinntekt/annen driftsrelatert inntekt)
11
3 900
Annen driftsrelatert inntekt (gaveforsterkning)
12
Sum5 320 000
13
14
Prosjektkostnader
15
4 000Prosjektkostnader1 850 000
16
4 001Kurskostnader 280 000
17
4 002Organisasjonskostnader 40 000
18
4 010Tildelinger Sogn og Fjordane Musikkfond
19
4 510Utbet. til selvstendig næringsdrivende 20 000
20
Sum2 170 000
21
22
Lønnskostnad
23
5 000Lønn til ansatte1 523 9583,5 årsverk
24
5 001Honorar (styreleder 20 000 og prosjektledere) 50 000
25
5 090Feriepenger 182 875
26
5 330Godtgjørsle til Styre 60 000
27
5 400Arbeidsgiveravgift 214 878
28
5 401Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 25 785
29
5 900Gave til ansatte 3 000
30
5 910Kantinekostnad 4 000
31
5 920Yrkesskadeforsikring 2 500
32
5 945Pensjon OTP 60 958
33
5 990Annen personalkostnad 7 000
34
Sum2 134 955
35
36
37
Andre driftskostnader
38
6 300Leie lokale 210 000
39
6 540Inventar 15 000
40
6 550Driftsmateriale 20 000
41
6 690Reperasjon og vedlikehold 5 000
42
6 701Honorar revisjon 20 000
43
6 705Honorar regnskap 160 000
44
6 800Kontorrekvisita 5 000
45
6 810Kopiering 10 000
46
6 815Data/Edb Kostnader 80 000
47
6 840Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 6 000
48
6 860Møte, kurs, oppdatering o.l 60 000
49
6 890Andre kontorkostnader 10 000
50
6 900Telefon 5 000
51
6 940Porto 2 000
52
7 140Reisekostnad 220 000
53
7 320Markedsføring 100 000
54
7 350Representasjon 10 000
55
7 400Kontingent 25 000
56
7 420Gaver 2 000
57
7 500Forsikringspremie 8 000
58
7 710Styremøter 20 000
59
7 770Bank og kortgebyr 5 000
60
7 790Annen kostnad, fradragsberettiget 17 045
61
7 830Tap på fordringer
62
Sum1 015 045
63
Driftresultat* 0
64
*Før finansinntekt og -kostnad
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...