บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน 2560 (มณฑล พร้อมสันเทียะ).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
13
ปฏิทินการทำงาน - เลือกปี ค.ศ.
2017
14
พัฒนาโดย นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
2560
15
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
17
mr.frog@loei1.go.th, mt.promsanthie@gmail.com
18
http://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Loading...
Main menu