รายงานสำรวจวัสดุควบคุมโรค.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปการสนับสนุนงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่สำรวจ 12 ส.ค. 2559 ส่ง 15 ส.ค.59
2
ที่รายการ
หน่วยนับ
คำผาสุกท่าลาดนางามนายอโคกหินแฮ่นาบัวโนนสะอาดนาบั่วโนนอนามัยนาขามรพ.เรณูฯสสอ.รวม
3
1งบโครงการไข้เลือดออก ปี 2559บาท25,21022,10028,80029,49026,23520,00012,0006,90011,75021,45027,00042,000244,135
4
2ทรายอะเบท ถัง1610649616430
5
3น้ำมันดีเซลลิตร355640005894406460500
6
4น้ำมันเบนซินลิตร108320003711571940200
7
5น้ำยาพ่นหมอกควันลิตร235004362838060
8
6Spray Nock Down (ยาฉีดยุง)ขวด16 -00-0-600
9
7อื่น ๆขวด --0-0-00
10
การสนับสนุนอื่น ๆ จาก อปท. (ระบุชื่อ อปท. วัสดุ และปริมาณที่สนับสนุน)
11
1
อบต.เรณู จัดซื้อแล้ว สนับสนุนนำ้ยาเคมี หมู่บ้านละ 2 ลิตร และทรายอะเบท หมู่บ้านละ 2 ถัง แล้ว และนำ้มันเบนซิน 10 หลังคาเรือนต่อลิตร น้ำมันดีเซล 3 หลังคาเรือนต่อลิตร
12
2
อบต.หนองย่างชิ้น จัดซื้อแล้ว สนับสนุนนำ้ยาเคมี หมู่บ้านละ 2-3 ลิตร และทรายอะเบท หมู่บ้านละ 2 ถัง แล้ว และนำ้มันเบนซิน 10 หลังคาเรือนต่อลิตร น้ำมันดีเซล 3 หลังคาเรือนต่อลิตร
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ได้รับสนุนจาก อปท.
ปี60
ปี59
ปี58
 
 
Main menu